Gästtyckarna: Entreprenörsverksamhet för studenter i full gång

Portätt av två kvinnor.
Ylva Lidin och Moa Persdotter från VentureLab.

Coronapandemin har förändrat vardagen för Lunds universitets studenter – men det betyder inte att den entreprenöriella andan har försvunnit. Det skriver Ylva Lidin och Moa Persdotter från VentureLab.

Under våren lyfte vi frågan om teknisk utmanings­driven innovation. Det utgår från samhälleliga utmaningar som klimatet och jämställdhet. Detta ligger rätt i tiden, och vi ser en ökning av denna typ av innovation bland våra studenter.

Tolv universitets- och högskolerektorer gick samman i en artikel i Altinget i somras och skrev “för att säkra Sveriges roll som en ledare för en ny generation av innovativa lösningar krävs en förstärkt satsning på forskning, nyttiggörande och innovationsutveckling” – och vi är helt eniga.

Ökade behov av färdigheter

Coronakrisen har ökat trycket på att ställa om för att få fram innovativa samhällslösningar. Men detta har skapat en oklar arbetsmarknad som synliggjort nyexaminerades behov att utveckla färdigheter inom entreprenörskap och kreativitet, samt behovet av ett vidgat nätverk.

För att få dessa färdigheter och nätverk krävs tvärvetenskap och agila arbetssätt, vilket rektorerna missar i sin artikel.

Inom utbildningarna vid LU saknas ofta tvärvetenskapliga inslag. De tekniska utbildningarna saknar inslag av samhälls­vetenskap och humaniora, och vice versa. På VentureLab jobbar studenterna tvärvetenskapligt och möts över fakultetsgränserna. Här lär de sig det entreprenöriella mindset som kommer att krävas av dem senare.

Kreativ testbädd

VentureLab kan ses som den testbädd som de tolv rektorerna skriver om: en plats där kreativitet och lösningsfokus säkrar vår framtida kompetensförsörjning. I år har vi jobbat med detta i tjugo år och varje år coachar vi flera hundra studenter från alla ­fakulteter. På några fakulteter är det naturligt att tala om produktutveckling och affärsmodeller, men på andra upplever studenter motstånd. Entreprenörskap ses som något fult, med fokus på vinst. Vårt arbete är viktigt här. Genom att jobba tvärvetenskapligt och tekniskt utmaningsdrivet kan vi fokusera på samhällsnytta.

Det är i de nya idéerna vi kan hitta en väg mot framtiden. Startups kan även anpassa sig snabbare än sina trögrörliga större motsatser. Coronapandemins följder kommer vara kännbara i år framöver och de innovationer som löser samhällsproblem blir ovärderliga. Detta kan driva på investeringsformer som sociala obligationer, med syftet att skapa mätbara resultat som gynnar samhället långsiktigt. Det sätter också press på LU internt. Att upprätta gröna fonder för studenter att äska pengar från, för att vidareutveckla sina idéer och snabba på universitets mål om att bli fossilfritt.

Vi vill se en ökad vilja att jobba tvärvetenskapligt med innovation, och att entreprenörskap får en större plats på kurserna och programmen vid universitetet. VentureLab kommer fortsätta att stötta och inspirera Lunds studenter till att tro på sina idéer, och vi vill få med hela universitetet i det viktiga arbetet.

 

Moa Persdotter

avgående Verksamhetsledare, VentureLab by Lund University

Ylva Lidin

tillträdande Verksamhetsledare, VentureLab by Lund University

 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.