Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Globala klimatdialoger kan ge skjuts till klimatarbetet

Skog bland dimmiga moln. Foto.
Skog i Morzine, Frankrike. Foto av Guy Bowden via Unsplash.

Klimatkrisen har fått mindre mediefokus under coronapandemin trots att många menar att klimatutmaningarna är minst lika brådskande och kräver global uppmärksamhet. Under de kommande två veckorna samlar FN världen i digitala klimatdialoger för att “öka drivkraften för större klimatambitioner”. Vår klimatforskare Markku Rummukainen kommenterar arrangemanget.

När världen fokuserar på att hantera coronakrisen menar Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet och vid SMHI, Sveriges nationella kontaktpunkt för FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC, att hanteringen av coronakrisen har stor betydelse även för klimatkrisen. En nyckelfråga för klimatet är hur investeringarna och resurserna avsedda för återhämtning från pandemin kommer att användas.

– Det kan antingen påskynda klimatinsatserna avsevärt, eller kraftigt sakta ner dem, beroende på om investeringar görs i linje med en klimatomställning av samhället, eller om de stöder upp gamla lösningar som utvinning och användning av fossila bränslen, säger Markku Rummukainen.

Även om Markku Rummukainen menar att det är för tidigt att veta om våra vanor, såsom resvanor och distansarbete, kommer att förändras mer permanent, tycker han att klimatdialogerna är viktiga för att fortsätta främja den gemensamma förståelsen för klimatutmaningarna och vägarna framåt. Pandemin har i år gjort det omöjligt att arrangera klimatförhandlingarna som vanligt med fysiska möten. Klimatdialogmötet som nu hålls online ersätter inte dessa förhandlingar men kan bidra till att underlätta de framtida överläggningarna mellan länderna.

– Dessa klimatdialoger är ett sätt att få fart på att ta itu med den gemensamma klimatagendan och kompensera för förlorad tid.

Vilka är de mest akuta frågorna att ta upp under klimatdialogmötet?

– Dialogerna spänner över ett brett spektrum av ämnen som tillsammans fyller klimatagendan med utmaningar och lösningar. Olika länder, aktörer och grupper står inför olika risker och har olika förhållanden och möjligheter till handling. Det handlar om många frågor som alla behöver hanteras. Dialogerna hjälper till med inventeringen av var vi är nu och vad vi måste göra härnäst, menar Markku Rummukainen.

FN:s klimatdialoger kommer att lyfta både vetenskapliga frågor och hålla diskussioner för andra relevanta sektorer utöver forskning, med fokus på exempelvis markfrågor, biologisk mångfald och klimatanpassning. Vissa arrangemang är öppna för allmänheten och andra inte. Markku Rummukainen framhåller att hanteringen av klimatförändringar kräver samarbete på alla nivåer och inom alla sektorer.

– Den internationella arenan är viktig, men den är i sin tur beroende av nationella dagordningar och åtgärder, liksom insatser från andra intressenter som företag, städer och civilsamhället. Ingen av dessa kan göra jobbet ensam.

Mer info

Om FN:s klimatdialogmöten Climate Dialogues 2020:
UN Climate Change Dialogues 2020 - unfccc.int

Om Markku Rummukainen och hans forskning:
Personlig sida hos Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) - cec.lu.se/sv

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.