Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Gun Denhart – filantropiföregångare med svenska rötter

Gun Denhart

Gun Denhart från Lund är en förgrundsgestalt i USA. Den svenskättade affärskvinnan uppmärksammades tidigt för sitt sociala företagande och nyskapande affärsmetoder. Redan på 1980-talet började hon göra investeringar som visade att det gick att förena lönsamhet och etisk hänsyn. Vi träffade Gun för en pratstund om hennes livsverk, bolaget Hanna Andersson, hennes syn på filantropi och engagemanget i Lunds universitet.

Året är 1983. I ett garage i Portland grundar Gun och Tom Denhart postorderföretaget Hanna Andersson. Affärsidén är ny och lika enkel som genial; att sälja svensktillverkade barnkläder av bomull via postorder. Bakgrunden till idén är att paret några år tidigare fått sonen Christian. Gun hade upptäckt att sonens bomullskläder från Sverige väckt uppmärksamhet i en tid då amerikanska barnkläder var av syntet.

Företaget expanderade och inom kort fick makarna finansiella muskler nog att sjösätta projektet ”Hanna Down” (en parafras på begreppet “Hand Me Down”, som går ut på att småsyskonen får ärva de äldre barnens kläder). Genom att kunderna erbjöds lämna tillbaka sina begagnade kläder i utbyte mot 20 procents rabatt vid nästa inköp, lade man grunden för en långsiktig kundrelation.
- Initialt ville vi visa att kläderna var av bra kvalitet. Efterhand växte en filantropisk tanke; varför inte skänka de använda kläderna till välgörande ändamål? Idén var helt ny på den tiden och gav oss bra marknadsföring. Under de kommande åren skänkte vi bort över en miljon klädesplagg.

Gun visade stort intresse för projektet och var ofta ute och besökte de olika organisationer som tog emot Hanna Down-kläderna.
- Vi beslutade oss tidigt för att ge bort 5 % av vinsten före  skatt till välgörande ändamål. Jag insåg att det fanns oerhört många barn som inte hade råd med kläder och att de inte heller hade mat för dagen. En fjärdedel av alla barn i USA levde – och lever fortfarande - under existensminimum. Motsvarande siffra i Sverige ligger på 2 %.  Detta öppnade upp mina ögon för orättvisorna i det amerikanska samhället. Och när de väl var öppnade kunde jag inte stänga dem igen.

En rad liknande initiativ följde kort därefter. Gun blev ordförande för Hanna Andersson Children’s Foundation, en stiftelse som under åren skänkt flera miljoner till välgörande ändamål med barn som fokus. Gun drev denna verksamhet inom företagets ram ända fram tills dess att hon och hennes man sålde företaget 2001. Den nuvarande ledningen bakom Hanna Andersson har fortsatt med initiativet, dock inte med samma tydliga profil.

Uppmärksammad affärsidé
Paret Denhart placerade stor vikt vid relationerna med kunder, leverantörer och, inte minst de egna kollegorna. Gun och hennes make startade flera program med förmåner för de anställda, inom områden som sjukvård, tandvård, adoptionsassistans, försäkringar och barnomsorg.
- Jag brukar säga att ”The most social responsible thing you can do is to stay in business”, eftersom du då kan anställa fler. Jorden går runt när fler är sysselsatta och har ett levebröd. Idag står en miljard unga människor utan jobb. Men att fortsätta driva ett företag och samtidigt generera vinst i tuffa tider är inte alltid så lätt.

Företagarparets insatser för de egna anställda har under åren resulterat i flera prestigefulla utmärkelser. Fem år i rad hamnade Hanna Andersson på Working Woman Magazines årliga lista över de bästa företagen för arbetande mödrar i USA. Man betalade hälften av de anställdas kostnader för barnomsorg, vilket ledde till en otrolig lojalitet.
- Vi gjorde det också möjligt för våra anställda att arbeta som volontärer på arbetstid och hjälpa till i samhället. Denna typ av program var mycket ovanliga i både USA och i Sverige på den tiden. Initiativet var kanske en naturlig konsekvens av min okunskap. Jag hade ju aldrig arbetat i ett amerikanskt företag tidigare och visste inte hur det fungerade. Men jag insåg att var och en behövs om vi ska kunna åstadkomma verklig förändring.

Guns filosofi är, att om ett företag kan göra det möjligt för de anställda att anamma en kultur av givande, att använda den delen av sitt hjärta och hjälpa till på olika sätt, så ska det ta den chansen. Att donera del av vinsten, eller att uppmana sina anställda till att aktivt verka i filantropiska aktiviteter, såväl inom som utanför arbetstidens ramar, är konkreta exempel på hur detta kan gå till, menar hon.
- För vår del handlade det om att engagera medarbetarna. De fick själva välja de aktiviteter som de brann för och de som kändes mest relevanta för dem. De läste donationsansökningar, besökte organisationer och presenterade sedan sina resultat för kollegorna. Och därefter röstade vi på det vinnande förslaget. Alla hade en röst. Det betyder så mycket mer, jämfört med om man bara skriver ut en check. Därefter donerade företaget del av vinsten till de organisationer som de anställda valt ut.

Större utmaningar i sikte
I takt med att företaget blev allt mer framgångsrikt, utkristalliserades också Guns filantropiska gärning. Hon ville sikta högre. Åstadkomma större förändring.
- Jag insåg att det vi gjort hittills enbart var en droppe i havet. För att åstadkomma verklig förändring måste man arbeta på att ändra systemet. Givetvis är det inte bara företag som kan ägna sig åt detta. Vi måste alla ta ansvar för vår framtid och jobba för en bättre värld.

Guns engagemang levde vidare och hon involverade sig i fler gräsrotsorganisationer, initialt sådana som hade med barn och utbildning att göra.
- Under den här tiden ville jag och min man förändra världen genom att påverka hur företag fungerade. Jag var bland annat med om att skapa organisationen Business for Social Responsibility (BSR), ett nätverk för verksamheter som vill ge tillbaka till samhället. Grundtanken är att man bör tänka mer långsiktigt och göra saker som är bra både för kunderna, miljön, de anställda och för leverantörerna. Om man inte tar hand om dessa intressenter, utan bara fokuserar på aktieägarna, då är man fel ute menar jag.

En annan organisation som Gun varit med om att starta är OBA, Oregon Business Association. OBA är en lobbyinggrupp i Oregon som representerar progressiva företag.
- Vi är idag den största företagsinriktade lobbyinggruppen i Oregon och påverkar lagstiftningen på ett, ur min synvinkel, positivt sätt.

Att inte bara se naturen som en resurs som kan utnyttjas för finansiell vinning, utan att ta hand om jorden och skogar för nästkommande generationer, är ett annat område som Gun brinner för.
- Jag är intresserad av att visa på konkreta exempel hur skogs- och jordbruk och fiskerinäringen kan drivas lönsamt och varaktigt. Jag är bland annat verksam i Ecotrust, som har startat en fond som investerar i skogsfastigheter som ger bra avkastning. En fin modell som vi vill att andra ska ta efter.

Filantropisk ängel - still going strong
Guns passion för investeringar som inte gör avkall på vare sig lönsamhet eller etisk hänsyn är ett drag som löper som en röd tråd genom hela hennes karriär. Hela grundidén i livsverket Hanna Andersson är uppbyggd kring detta. Gun är idag själv inte längre involverad i företaget , det avyttrades 2001 med en årlig omsättning på 65 miljoner dollar och 310 anställda.

Idag kanaliseras Guns samhällsengagemang via olika oavlönade åtaganden, exempelvis i egenskap av rådgivare åt - och styrelsemedlem i - en rad olika organisationer som alla verkar för en bättre värld. Intresset för miljöfrågor och för att hjälpa utsatta i samhället är idag lika starkt som någonsin. Gun har länge varit engagerad i Stand for Children, en gräsrotsorganisation som arbetar för att förbättra skolor. Hon har, tillsammans med entreprenören Laury Hammel, skrivit boken ”Growing Local Value – How to build business relationships that strengthens your community” (2007), som ger en rad perspektiv på hur företag kan bidra till att förbättra samhället och vilka fördelar som det för med sig.

Gun sitter med i styrelsen för Lund University Foundation (LUF), en ideell organisation, baserad i USA, som uteslutande verkar för välgörande, vetenskapliga och pedagogiska syften. LUF:s uppdrag är att stärka Lunds universitets relationer med USA och med alumner bosatta i landet.
- Det händer mycket intressanta saker på Lunds universitet, angelägen forskning och utbildning som kretsar kring ett helhetstänk. Kunskap sprids om hur världen måste förändras för att vi ska kunna föda kommande generationer. Detta tänk kan kopplas till mitt engagemang i biståndsorganisationen Mercy Corps, där vi också sysslar med dessa angelägna frågor på ett globalt plan.

Kortfakta
Namn: Gun Denhart, född Brime
Födelseort: Lund
Universitetsstudier: Lunds universitet, 1964-1967
Emigrerade till USA: 8 juni, 1973
Bostadsort: Portland, Oregon, USA
Aktuell: Filantrop, donator, föredragshållare, författare opinionsbildare och styrelseproffs

Böcker: Har tillsammans med Laury Hammel författat boken ”Growing Local Value: How to Build Business Partnerships That Strengthen Your Community”
Tidigare merit: Grundare av och vd för företaget Hanna Andersson, ett postorderföretag som säljer barnkläder
Intressen: Vandring, yoga och att umgås med familjen

Länkar
Hanna Andersson - http://www.hannaandersson.com
Mercy Corps - http://www.mercycorps.org
Ecotrust – http://www.ecotrust.org
Stand for Children - http://stand.org
The Children's Institute - http://www.childinst.org

Text: Oscar Heimburg
Publicerad: 2014-06-25

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.