Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hårt arbete gav ny internationell kvalitetsstämpel

Porträtt av kvinna med ljust här och glasögon
Internationell ackreditering är Ekonomihögskolans val av kvalitetssäkringsmetod säger Kristina Eneroth, fakultetens prorektor. Foto: Gunnar Menander

Ekonomihögskolan kan sedan i somras stoltsera med två internationella kvalitetsackrediteringar från AMBA och EQUIS.
– Det är utmanande utvärderingar som hela tiden driver på vårt eget arbete med att hålla internationell standard för all vår verksamhet, säger prorektor Kristina Eneroth.

Den som kikar bakom kulisserna till de båda ackrediteringsbeskeden hittar mycket hårt arbete från fakultetens sida. Allt från detaljerade rapporter om hur Ekonomihögskolan bedriver och kvalitetssäkrar forskning, utbildning och samverkan, till möten och intervjuer med team från ackrediteringsinstituten.

– Dialogen med de kvalificerade utvärderarna som besökt oss är väldigt givande. Den ger oss hela tiden nya idéer och uppslag, säger Kristina Eneroth, prorektor vid Ekonomihögskolan och en av de drivande i arbetet med ackrediteringarna.

Internationell ackreditering som som utvärderingsmetod

I LUM 3/2019 rapporteras om förändringen från UKÄ:s utvärderingar av utbildningar till att fakulteterna ska göra sina egna. Internationella ackrediteringar är Ekonomihögskolans val av metod.

– Det råder stor överensstämmelse mellan de internationella ackrediteringarna och UKÄ:s och Lunds universitets arbete med kvalitetssäkring. Ekonomihögskolans internationella ackrediteringar går in som en naturlig del i universitetets kvalitetssäkringssystem, säger Kristina Eneroth.

AMBA har särskilt tittat på Ekonomihögskolans masterprogram i Management och beskriver undervisningen som välprofilerad, forskningsbaserad, tvärvetenskaplig och internationell.

– Vi ser att studenterna går ut i en internationell karriär redan med sitt första jobb. Då måste vi hålla en nivå på utbildningen som står sig i en global konkurrens. Ackrediteringarna hjälper oss att mäta hur väl vi lyckas med det, säger Kristina Eneroth.

Målet är att få "triple crown"

Ekonomihögskolan har varit ackrediterad av EQUIS sedan 2001. Under våren säkrade fakulteten sin senaste återackreditering. Där­emot är det första gången som Ekonomihögskolan blir ackrediterad av AMBA. Båda kvalitetsstämplarna är giltiga i fem år.

– Ackrediteringarna är Ekonomihögskolans sätt att jobba med kvalitetsutveckling. Vi blir utvärderade genom ett system av peers, där teamen som har besökt oss ger en rekommendation, men därefter är det en oberoende styrelse knuten till respektive ackrediteringsorganisation som fattar det slutgiltiga beslutet, säger Kristina Eneroth.

Det finns 15.000 ekonomihögskolor i världen och endast en procent av dessa har båda ackrediteringarna. Ekonomihögskolans mål är att även bli ackrediterad av AACSB och därmed nå ”triple crown”, som till exempel den närmaste konkurrenten ­Copenhagen Business School.

Har skrivit tusentals sidor som underlag

Ekonomihögskolans arbete med att nå även AASCB:s godkännande startade redan 2016–2017. I början av höstterminen i år fick fakulteten besök av ordföranden i utvärderingsteamet. Han återvänder i mars 2020 tillsammans med teamet. Lagom till nästa sommar bör Ekonomihögskolan få veta om man kammar hem även den tredje ackrediteringen. Tills dess ska Kristina Eneroth och hennes kollegor skriva klart den rapport som AACSB ska läsa inför sitt besök.

Hur många sidor har du skrivit för Ekonomihögskolans räkning till ­ackrediteringsinstituten?

– Det har blivit tusentals genom åren. Jag vågar nog inte räkna. Det skulle räcka till en bok. Eller kanske en skriftserie, säger Kristina Eneroth och skrattar.