Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Historiska möblerar om efter inbrottet

I slutet av oktober drabbades Historiska museet av ett inbrott. Ett antal ovärderliga arkeologiska föremål stals och det var ett hårt slag mot museet och dess personal.
– Men samtidigt ger det oss möjligheten att göra de förändringar som vi velat göra under många år men inte fått stöd för, säger Per Karsten, chef för museet.

Per Karsten är chef för Historiska museet som nyligen drabbats av inbrott. Foto: Gunnar Menander

En stor förändring blir att flytta upp de permanenta samlingarna från första våningen till andra. Nu leder huvudingången rakt in till de värdefulla föremålen. Och tjuvarna tog fönstervägen dit, vid tretiden den olycksaliga oktobermorgonen. Trots att larmet fungerade som det skulle och polisen var på plats relativt snabbt kom de undan.

Det stulna anses ovärderligt – men det kunde varit värre. De mest värdefulla fynden från Uppåkra-samlingen är utlånade just nu, och förutom guld till en uppskattad vikt av ett kvarts kilo, var det många kopior bland stöldgodset.

– Lite dubbelironi är att mycket av det stulna som är från järnåldern i sin tur var nedsmält stöldgods från romarriket…, berättar Per Karsten.

Om museichefen nu inte alltid fått igenom sina utvecklings- och säkerhetsförslag, så kände han fullt stöd från sitt universitet i samband med inbrottet.

– Säkerhetschefen kom så fort han kunde trots att det var mitt i natten. Han tog sedan hand om alla utåtriktade kontakter så att jag kunde koncentrera mig på att säkra eventuella spår. Det är ju sånt som vi arkeologer är bra på. Min närmaste chef, vicerektor Sven Strömquist, hörde av sig och vi samlade all personal på morgonen och erbjöds stöd från Företagshälsan.

Per Karsten menar att museets säkerhetsutrustning inte följt med den snabba utveckling museet genomgått. Trycket är så mycket större eftersom besöken från såväl forskare och studenter som allmänheten har ökat väsentligt. Det är så klart positivt, tycker man, men det finns en intressekonflikt mellan tillgänglighet å ena sidan och säkerhet och slitage å andra sidan.

– Själva museibyggnaden är ju dessutom kulturhistorisk, en gammal biskopsbostad från 1845 som man ju inte enkelt kan göra Fort Knox av, säger Per Karsten.

Men mycket kan, ska och görs nu. Förutom att trygga guldet på första våningen genom att flytta det till Skattkammaren, ett rum med samma höga säkerhet som Guldrummet på Historiska museet i Stockholm, så vill man göra om stora delar av bottenvåningen till ett ljust och öppet samlings- och entrérum. Gärna med butiks- och cafémöjlighet. Entrén vill man också förse med en klimatanläggning som neutraliserar de kraftiga temperatursvängningar från ute till inne, som skadar många av föremålen idag. Basutställningar flyttas till andra våningen och separatutställningar kommer företrädesvis att visas i bottenplanet.

– Det passar i övrigt också bra att de nya utställningarna blir de som möter besökarna först, menar Per Karsten.

De akuta säkerhetsåtgärderna är redan vidtagna och man räknar med att resten av säkerhetsprocessen kommer att ta minst ytterligare tre månader. Per Karsten planerar även en utställning kring hur inbrottet har gått till baserat på den incidentsrapport han nu skriver. Det är många som hör av sig till museet och är ledsna för det som har skett och undrar hur det har gått till.

Maria Lindh

FAKTA HISTORISKA MUSEET
Historiska museet grundades 1805  och är en del av Lunds universitet. Det är Sveriges näst största arkeologiska museum. Museets samlingar inrymmer bl.a. fynd från utgrävningarna av järnåldersstaden Uppåkra och otaliga föremål från Skånes sten-, brons- och järnålder.