Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hjälper utbildning mot Ugandas homofobi?

demonstration i Sydafrika mot Ugandas antigaylagstiftning
Den ugandiska aktivisten Papa De under en demonstration i Sydafrika mot Ugandas drakoniska lagstiftning mot homosexualitet. Foto: Phill Magakoe

Ugandas president undertecknade nyligen en av världens strängaste antigay-lagar. Enligt den kan ”homosexuella handlingar” leda till dödsstraff. Anette Agardh, professor i global hälsa, har sedan länge bedrivit forskning och utbildning om sexuell hälsa och mänskliga rättigheter i landet.

Vad är det som gör att Uganda har en så extremt avog inställning till HBTQ-frågor?

– Det har att göra med Ugandas historia där den svåra hiv-aidssituationen under 1990-talet utlöste ett stort inflöde av internationell hjälp, inte minst från kristna aktörer från Europa och Nordamerika. Uganda är ett djupt religiöst land där kyrkor och andra religiösa församlingar är den viktigaste samhällsorganisation på gräsrotsnivå. Med denna hjälp följde också ett ytterst religiöst-ideologiskt budskap där homofobi är en ingrediens. Det finns starka påtryckningar från religiösa ledare på presidenten som nu alltså har skrivit under lagförslaget.

Du har sedan 2005 bedrivit utbildning i Uganda, vad handlar den om?

–  Utbildningarna har ett fokus på att deltagarna aktivt introducerar konkreta förändringar i sin verksamhet. Exempelvis har några startat mottagningar för barn och kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld. Andra har utbildat hälsopersonal för att säkra ett bra bemötande av HBTQ-personer i vården. En framgångsfaktor har varit att samla representanter från olika nivåer i samhället, såsom anställda på ministerier, hälso- och sjukvårdspersonal, forskare och aktivister från civila samhället. Genom att skapa en plattform för dialog och samverkan mellan de olika grupperna ges förutsättningar för långsiktig förändring.

Just nu ser det dock ut att gå åt fel håll dock..

–  Ja, den nya lagstiftningen är tecken på en negativ utveckling i landet, men vi vet att detta är ett långsiktigt arbete. Vi har via vår forskning sett att våra utbildningsinsatser faktiskt har bidragit till förändring av attityder och synen på just homosexualitet bland deltagarna. 


Tror du att det är möjligt att lagen om dödsstraff för homosexuella handlingar dras tillbaka? 

–  Det är inte första gången som presidenten skriver under en lag om dödsstraff för homosexualitet. Förra gången, år 2014, prövades det i Högsta domstolen och lagen drogs tillbaka. En av våra medlemmar i globala akademin är delaktig i en framställan som lämnats in för prövning av lagen till Högsta domstolen. Det kan leda till att lagen dras tillbaka även den här gången. Men detta kan ta tid. 

Nu har flera länder hotat med att dra in bistånd till Uganda eftersom lagstiftningen strider mot mänskliga rättigheter. Skulle det vara en bra väg att gå även för Sverige tycker du?

–  Det är ingen enkel fråga. Sverige behöver vara närvarande och säkra en fortsatt dialog med regering och lokala organisationer. Om man drar in biståndet så får det direkta konsekvenser för många människor. Men det här måste ju ställas mot behovet av att markera mot den aktuella typen av lagstiftning som strider mot de mänskliga rättigheterna. Man får väga vad som leder till störst långsiktig påverkan i önskvärd riktning.

 

 

Om nyhetsbrevet Apropå

Den här artikeln är publicerad i nyhetsbrevet Apropå från Lunds universitet. Där kommenterar några av universitetets 5 000 forskare aktuella samhällshändelser samt belyser viktiga, och ibland bortglömda, frågor.

Innehållet i artikeln är fritt att återpublicera i sin helhet, eller i delar, så länge källa anges.

Läs mer om nyhetsbrevet

Global akademi om sexuell hälsa och mänskliga rättigheter

Global Academy for SRHR är ett aktivt globalt nätverk och plattform för tidigare deltagare i Lunds universitets kapacitetsutvecklingsprogram inom Sexuell och reproduktiv hälsa och mänskliga rättigheter. Idag samlar akademin upp emot 900 yrkesverksamma personer från myndigheter, hälso- och sjukvård, civila samhället och inom akademin i 38 länder. Gemensamt för alla är att de på något sätt arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Global Academy initierade 2016 av Lunds universitet och har erhållit stöd från Sida.

ITP (International Training Program) i SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) är ett kapacitetsutvecklingsprogram inom utbildning och forskning, bland annat med stöd från Sida och Svenska Institutet. Programmen bygger på en modell, där deltagare som representerar myndigheter, hälso- och sjukvård, civila samhället och akademin arbetar tillsammans i team. Efter att ha genomgått en utbildning i Sverige tar de fram och genomför ett så kallat förändringsprojekt i hemlandet. Projekten har haft olika inriktningar varav HBTQ varit ett av dessa.

Anette Agardh

porträtt Anette Agardh

Anette Agardh, professor i socialmedicin och global hälsa.
Läs om hennes forskning. 

För intervjuer om situationen för HBTQ + communityn i Uganda

Anette Agardh, professor i global hälsa, Tel +46 708 337 735, anette [dot] agardh [at] med [dot] lu [dot] se (anette[dot]agardh[at]med[dot]lu[dot]se)

Richard Lusimbo, grundare och director för Uganda Key Populations Consortium – UKPC, medlem i Globala akademin SRHR och en av de som skrivit under framställan till Högsta domstolen. Kontakta Anette Agardh för kontaktuppgifter.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.