Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Homosexualitet lika vanligt i Uganda som i andra länder

Uganda är ett av de länder som har den hårdaste inställningen till homosexualitet. Homosexuella handlingar är förbjudna enligt lag och har tidigare föreslagits leda till dödsstraff. Ändå är homosexualitet lika vanligt bland unga i Uganda som i flera andra länder, visar en studie från Lunds universitet.

Resultaten bygger på enkätstudier med nära 3000 studenter i sydvästra Uganda. Studenterna fick svara på ett flertal frågor om bland annat sexualitet, psykisk och fysisk hälsa, sexuellt riskbeteende och erfarenheter av droger.

Frågorna om homosexualitet gällde både studenternas känslor och deras handlingar. Svaren visade att en av tre hade varit förälskad i någon av samma kön, att nästan en av fem känt sexuell attraktion till någon av samma kön, och att en av tio haft en sexuell relation med någon av samma kön. I procent räknat var det 6-8 procent av männen och 10-16 procent av kvinnorna som haft ett homosexuellt förhållande.

Anette Agardh, docent i global hälsa vid Lunds universitet.
Anette Agardh, docent i global hälsa vid Lunds universitet. Fotograf: Mattias Löfgren

– Vi blev inte förvånade över resultaten, eftersom siffrorna stämmer väl med hur det ser ut i de flesta länder i världen. De verkliga siffrorna kan snarare vara ännu högre. Även om enkäten var anonym kan den starka propagandan mot homosexualitet i Uganda ha avskräckt några från att ge ärliga svar, säger Anette Agardh.

Anette är docent i global hälsa vid Lunds universitet och har sedan 2004 varit engagerad i frågor kring sexuell hälsa bland unga i Uganda. Detta arbete omfattar enkätstudierna såväl som insatser för att förebygga riskbeteenden, sexuellt våld och HIV bland unga.

Homosexuella erfarenheter visade sig i studien vara förknippade med flera hälsorisker. Bland dem var psykisk ohälsa, att ha utsatts för sexuellt tvång och våld, och att ägna sig åt sexuellt riskbeteende och droger. De som haft homosexuella erfarenheter rapporterade också oftare behov av, men bristande tillgång till, sexuell hälsorådgivning.

Anette Agardh hoppas att resultaten leder till en ökad prioritering av hälsoresurser till denna målgrupp, bland annat med tanke på kampanjerna mot HIV. För att sådana kampanjer ska vara effektiva måste alla, oavsett sexuell identitet, känna sig väl bemötta i hälso- och sjukvården.

Så är det knappast idag, när stora delar av samhället i Uganda genomsyras av starka fördomar mot homosexualitet. I brist på fakta och kunskap om den mänskliga sexualiteten uppstår myter som att sex mellan män inte innebär någon risk för HIV, och att en homosexuell kvinna kan botas genom att bli våldtagen (så kallad ”corrective rape”, korrigerande våldtäkt).

Studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE, är den första som visar förekomsten av homo- och bisexuella relationer och sambandet med ökade hälsorisker i Uganda. Anette Agardh hoppas att den ska kunna bidra till en mer nyanserad debatt.

– Kunskap baserad på vetenskapliga studier är en viktig grund för att kunna skapa större öppenhet i känsliga frågor som denna. Resultatet av vår studie kan bidra till att förändra den nuvarande synen på homosexualitet i landet.

Vetenskaplig studie publicerad i PLOS ONE
Health Risks in Same-Sex Attracted Ugandan University Students: Evidence from Two Cross-Sectional Studies
Anette Agardh, Michael Ross, Per-Olof Östergren, Markus Larsson, Gilbert Tumwine, Sven-Axel Månsson, Julie A. Simpson, George Patton
PLOS ONE, online 16 mars 2016
http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0150627

Kontakt

Anette Agardh, docent i global hälsa, Lunds universitet, mobil: 0708-33 77 35,  anette.agardh@med.lu.se

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.