Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ju mer socker desto färre vitaminer

bild på socker
Bildkälla: Mostphotos

Ju mer socker vi äter, desto färre vitaminer och mineraler får vi i oss, visar ny forskning från Lunds universitets Diabetescentrum. Men forskarna anser inte att deras studie ensam räcker som underlag för ändra dagens kostrekommendationer om hur mycket tillsatt socker vi bör äta.

Högt intag av socker är kopplat till sjukdomar som karies, fetma, diabetes och hjärtkärlsjukdomar. I studien har forskarna studerat effekten av tillsatt socker - dvs socker som tillsätts vid framställning eller tillverkning av mat och dryck, inte det socker som finns naturligt i exempelvis frukt, grönsaker och mjölk – i relation till intaget av mikronutrienter i form av vitaminer och mineraler.

Den rekommenderade gränsen för hur mycket tillsatt socker man bör äta varierar mellan olika länder. De Nordiska näringsrekommendationerna som är anpassade för den nordiska befolkningen anger att tillsatt socker bör begränsas till 10 procent av energiintaget (E%). Den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), har tidigare ansett att det finns för lite vetenskapliga data för att sätta en övre gräns, men håller nu på att se över sina rekommendationer.

– Vi har ärför studerat vilken betydelse det tillsatta sockret har sett till den totala kostkvaliteten. Tillsatt socker finns inte naturligt i mat och dryck, det tillsätts under matlagningen, tillverkningen eller vid bordet av olika anledningar, och är därför inte nödvändig i vår kost, säger Esther González-Padilla, doktorand i forskargruppen nutritionsepidemiologi som leds av Emily Sonestedt.

Även om tidigare studier har funnit starka samband mellan ett ökat intag av tillsatt socker och minskat intag av vitaminer och mineraler (samtidigt som konsumtionen av energitäta livsmedel ökat) så saknas studier gjorda på vuxna som bor i de nordiska länderna. Syftet med den här studien har därför varit att undersöka förhållandet i den svenska befolkningen. Studien baseras på insamlad data från två stora befolkningsstudier: Riksmaten vuxna och Malmö Kost Cancer-studien (se nedan).

Hur mycket tillsatt socker varje individ åt uppskattades genom att mäta den totala mängden sockerarter (huvudsakligen glukos, fruktos och sackaros) i kosten som helhet och därefter dra ifrån mängden sockerarter från intag av frukt och bär, fruktjuice och grönsaker (de största källorna till naturligt förekommande socker). Energiintaget som utgjordes av det tillsatta sockret räknades ut och deltagarna delades in i sex grupper utifrån hur stor del av det totala energiintaget som kom från tillsatt socker: mindre än 5%E, 5-7,5 %E, 7,5-10 %E, 10-15 %E, 15-20 %E, eller mer än 20%E.

– Gränserna har valts för att kunna jämföra resultaten med redan existerande rekommendationer för intag av tillsatt socker, förklarar Esther Gonzáles-Padilla.

Därefter jämförde de med intaget av nio olika mikronutrienter; kalcium, folat, järn, magnesium, kalium, selen, vitamin C, vitamin D och zink. Forskarna observerade ett omvänt förhållande mellan intaget av tillsatt socker och det dagliga intaget av alla nio vitaminer och mineraler i båda grupperna; ju mer tillsatt socker deltagarna åt, desto mindre vitaminer och mineraler åt de.

– För att kunna fastställa en övre gräns för intag av tillsatt socker måste intaget av vitaminer och mineraler samtidigt minska betydligt, vilket vi inte kunde se i vår studie. Men även om den här studien inte ensam räcker för att ändra rekommendationerna, är den ett värdefullt bidrag till den samlade vetenskapen som ligger till grund för ändrade kostrekommendationer i framtiden, säger Esther González-Padilla.

Studien har finansierats med stöd av Hjärt-Lungfonden, Vetenskapsrådet, Direktör Albert Påhlssons stiftelse.

bild på Esther González-Padilla, Lunds universitets diabetescentrum
Esther González-Padilla, Lunds universitets diabetescentrum

Publikation i Nutrition & metabolism

"Association between added sugar intake and micronutrient dilution: a cross-sectional study in two adult Swedish populations"
Esther González-Padilla, Joana A.Dias, Stina Ramne, Kjell Olsson, Cecilia Nälsén, Emily Sonestedt
Nutrition & metabolism.https://doi.org/10.1186/s12986-020-0428-6

Kortfakta om studien

Epidemiologisk forskning
Studiedesign: forskarinitierad kvantitativ enkätstudie
Observationsstudie: tvärsnittsstudie med två grupper,
Malmö Kost Cancer och Riksmaten. I den nationella undersökningen Riksmaten Vuxna deltog 1797 män och kvinnor mellan 18 och 80 år bosatta i Sverige mellan maj 2010 och juli 2011. Malmö Kost Cancer-studien är en befolkningsstudie bestående av alla män födda mellan 1923 och 1945 och kvinnor födda mellan 1923 och 1950, totalt 12 238 deltagare, bosatta i Malmö perioden mars 1991 - oktober 1996. Tillsammans presenterar dessa två studier information om kostvanor i den svenska vuxna befolkningen över två decennier.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.