Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kina: 40 år av tillväxt till varje pris

Kinas ekonomiska utveckling har gått som tåget. Bild: Mostphotos
Kinas ekonomiska utveckling har gått som tåget. Bild: Mostphotos

Fyrtio år har gått sedan Kina öppnade sig mot omvärlden. Landet har genomgått en socioekonomisk tillväxt utan motstycke och den extremt snabba ekonomiska tillväxten har gjort landet till världens näst största ekonomi.
Asienforskaren Nicholas Loubere kommenterar läget i Kina idag, 40 år efter reformen.

Vilka är de största skillnaderna mellan Kina för fyrtio år sedan och idag?

– Det är nästintill omöjligt att föreställa sig skillnaderna mellan livet i Kina idag och före reformen. För det kinesiska folket, särskilt de som bor i städerna, har levnadsförhållandena förändrats dramatiskt. Från att exempelvis ha blivit tilldelade bostäder från arbetsgivare eller genom sina jobb måste de nu köpa eller hyra bostäder. Detta har gett människor nya friheter, men har också gjort det mycket svårt för de utan kapital att bo i städerna.

– En annan stor förändring är att rörelsefriheten har blivit betydligt större. Människor kan nu resa runt i landet relativt fritt. Detta har resulterat i att flera hundra miljoner människor flyttar till andra delar av landet för att arbeta. De flesta av dessa kommer från fattiga landsbygdsområden och skickar en stor del av sina inkomster hem till sina familjer, huvudsakligen bestående av äldre släktingar som tar hand om barnen. Detta har bidragit till att många hushåll på landsbygden i Kina nu har det mycket bättre ställt än de hade för fyra decennier sedan.

Vilka är de främsta framstegen i Kinas utveckling de senaste fyra decennierna?

– Kina kan med rätta hävda stora framgångar inom flera områden. Efter fyra årtionden av en extremt snabb tillväxt är Kina nu den näst största ekonomin i världen och en viktig global aktör. Fattigdomsbekämpning under denna period har varit enorm och för flera miljoner Kineser, särskilt för dem på landsbygden, har det materiella välbefinnande förändrats dramatiskt

Vilka negativa konsekvenser har reformen fört med sig?

– Liberaliseringen av Kinas ekonomi har utan tvekan fört med sig vissa negativa konsekvenser. Strävan efter ekonomisk tillväxt till varje pris har fördjupat ojämlikheten, särskilt mellan landsbygd och städer. Kinas snabba ekonomiska utveckling har också resulterat i ofattbara miljökatastrofer som kommer att påverka vårt liv på jorden på sätt vi nog inte ens kan föreställa oss.

Hur ser Kinas framtida utmaningar ut?

– Kinas regering står för närvarande inför allvarliga utmaningar som rör minskad ekonomisk tillväxt och stora demografiska förändringar, snabbt ökande klyftor och inte minst omfattande miljöproblem. Den kinesiska regeringen är väl medveten om dessa problem och spenderar enorma resurser för att försöka motverka dem. Det stora problemet är det faktum att hela den politisk-ekonomiska utvecklingen efter reformen kontinuerligt reproducerar dessa motsättningar. För att möta dessa problem krävs därför att man gör en grundläggande förändring av det socioekonomiska systemet.

Kinas ekonomiska utveckling har gått som tåget – men hur ser framtiden ut för demokratin?

– Under de senaste fyra årtiondena har (externa) observatörer ständigt hävdat att Kinas övergång till kapitalism så småningom skulle innebära politiska reformer, vilket i slutändan skulle leda till demokrati. Det har dock visat sig att kapitalism och demokrati inte nödvändigtvis går hand i hand, och idéen om att Kina snart skulle bli en västerländsk modern demokrati är därmed missvisande.

Reformen i Kina 1978

Efter Mao Zedongs död 1976 inledde reformister i det kinesiska kommunistpartiet en rad ekonomiska reformer som syftade till att öppna och liberalisera den kinesiska ekonomin och övergå till det globala kapitalistiska systemet. Reformerna innebar bland annat att man gick från kollektivt ägande av jordbruket samt öppnade upp för möjligheten till privat företagande. Dessa reformer har bidragit till Kinas dramatiska ekonomiska tillväxt de senaste fyra decennierna, samtidigt som det resulterat i nya socioekonomiska klyftor och miljökatastrofer.

Kontaktuppgifter till forskaren

 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.