Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Klimatexperter från Lunds universitet – IPCC AR6 Delrapport 2 och 3

FNs klimatpanel IPCC kommer med två nya rapporter under våren. Den 28 februari släpps AR6 Delrapport 2, om effekterna av klimatförändringen, klimatanpassning och sårbarhet. Den 4 april släpps AR6 Delrapport 3, med fokus på att begränsa klimatförändringarna.

(Läs mer på IPCC Nationell kontaktpunkt | SMHI.)
Från Lunds universitet deltar tre forskare som huvudförfattare till olika kapitel i rapporterna. Universitetet har även många andra experter som är insatta i de frågor som lyfts. Journalister får gärna kontakta forskarna nedan.

Forskare involverade i vårens rapporter från IPCC

 • Emily Boyd Huvudförfattare till delrapport 2, kapitel 8: Fattigdom, försörjning och hållbar utveckling. Forskar om resiliens, klimaträttvisa, och loss and damage, i ett globalt perspektiv.
 • Martina Angela Caretta Samordnande huvudförfattare till delrapport 2, kapitel 4: Vatten. Hon fokuserar på klimatanpassning, genus och landskap, speciellt hur vatten utformar landskap.
 • Lars J Nilsson Samordnande huvudförfattare till delrapport 3, kapitel 11: Industri. Han forskar om tekniska möjligheter, strategier och politik för näringslivets omställning till fossilfritt.
 • Markku Rummukainen Professor i klimatologi, representerar Sverige i FN:s klimatpanel IPCC och är ledamot i Klimatpolitiska rådet i Sverige.

Lösningar, anpassningar och rättviseaspekter i klimatfrågan

 • Kimberly Nicholas Klimatåtgärder med störst påverkan, från personlig till politisk nivå. Hållbart vin, jordbruk och ekosystem.
 • Lennart Olsson Författare AR6 Specialrapport om Klimatförändringar och marken, kapitel 4: Land Degradation. Forskar om hållbart jordbruk, klimatförändringar, fattigdom, vägen till ett hållbart samhälle i u-länder och i-länder.
 • Mine Islar Förnybar energi, klimaträttvisa och kollektiva åtgärder, biologisk mångfald, vetenskaplig expert för Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES.
 • Max Koch Synergier och konflikter mellan miljöpolitik och socialpolitik, utmaningar för välfärdssamhället kopplat till klimatförändringar.
 • Alexander Paulsson Hållbar ekonomi, rättvis omställning, gröna jobb och pengarnas betydelse för hållbarhet.
 • Alf Hornborg Globala frågor kring hållbarhet och miljörättvisa.
 • Stefan Gössling Turism och flygresande ur hållbarhetsperspektiv.
 • Mikael Klintman Sociolog som forskar om varför människor inte tar till sig kunskap, vad är det som stoppar oss från att agera på klimatförändringar?
 • Tobias Linné Forskar om medias rapportering av IPCC och andra internationella klimatmöten.
 • Ebba Brink  Synergier och konflikter kring klimatanpassning och riskreduktion. Fokus på svenska kommuners klimatanpassningsarbete.
 • Christine Wamsler Klimatanpassning, urban omställning, styrning av stadsplanering och inre transformation i förhållande till klimatförändring.
 • Per Becker Hur samhället och människor hanterar risker, vad som gör samhället resilient mot störningar och katastrofer.
 • Misse Wester Skillnader mellan hur människor tänker och agerar i kriser, hur olika kontexter påverkar beteende och förhållande till säkerhet och risker.

Effekter på ekosystem och naturbaserade lösningar

 • Johanna Alkan Olsson Klimatanpassning i urban miljö, naturbaserade lösningar, forskningens roll i policyprocesser.
 • Helena Hanson Naturbaserade lösningar, urban natur.
 • Wim Carton Om negativa utsläpp, infångning av koldioxid och marknadsbaserade mekanismer inom klimat- och energipolitik.
 • Maj-Lena Linderson Mark och växters samspel med atmosfären, roll i kolcykeln och klimatsårbarheter.
 • Edith Hammer Markens/jordens roll i kolcykeln, naturbaserade lösningar/negativa utsläpp relaterade till markprocesser.
 • Cecilia Akselson Kolinlagring i mark och skog.
 • Terese Thoni Naturbaserade lösningar, kustnära ekosystem, negativa utsläpp, IPCC-processen.

Styrning och politik

 • Luis Mundaca Miljöekonomi och miljöpolitiska styrmedel. Samordnande huvudförfattare i tidigare IPCC-rapport.
 • Lena Neij Policyfrågor kring hållbara energisystem och förnybara energikällor.
 • Roger Hildingsson Klimatpolitik i EU och Sverige. Basindustrins omställning.
 • Carl Dalhammar Styrning och miljöpolicys för konsumentprodukter, ekomärkning och offentlig upphandling.
 • Sanja Bogojevic Expert på EU:s miljörätt.
 • Åsa Knaggård Hur politiken hanterar vetenskaplig osäkerhet inom miljö- och klimatfrågor.
 • Ullrika Sahlin Riskbedömning och hantering av osäkerhet i miljö- och klimatfrågor.
 • Johannes Stripple Klimatstyrning inom fokusområden som skog, urban miljö, försäkringar.  Föreställningar om postfossila framtider och marknadsmekanismer.
 • Fariborz Zelli – Internationell klimatpolitik, institutioner, internationell skogspolitik, marknadsmekanismer.

Industri, infrastruktur och ekonomi

 • Susanne Arvidsson Hållbarhetsrapportering och finansiell analys med hållbarhetsperspektiv, EU Green Deal och EU taxonomi. Ansvarig för rankingen av hållbara bolag i Dagens industri och Aktuell hållbarhet.
 • Fredrik N G Andersson Nationalekonom med fokus på klimatomställning och EU:s klimatpolitik.
 • Fredric Bauer Klimatdriven innovation i energisystemet och tung industri, utvecklingen av hållbara och cirkulära system för produktion och användning av plast.
 • Max Åhman Klimatpolicy kopplat till energi-, industri- och transportsektorn.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.