Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Korttidspermitterade fortbildas i nytt samverkansprojekt

Porträtt på två män.
Både Daniel C Johansson och hans handledare Jan-Eric Ståhl är nöjda med det ömsesidiga utbytet mellan industri och akademi som följer med projektet.

Under coronapandemin har Lunds universitet tillsammans med Luleå tekniska universitet provat en modell som ökar kunskapsutbytet mellan näringsliv och högskolor. Projektet Affilierad kompetens ger korttidspermitterade en möjlighet till kompetensutveckling vid universitetet.

– Det är ett väldigt värdefullt sätt för att hitta bra samverkansformer mellan företag och universitet, säger Daniel C Johansson, en av deltagarna i projektet.
Den nya modellen som pågått sedan i höstas har som mål att öka rörligheten för personal i näringslivet. En korttidspermitterad person med specialkompetens på ett företag kan under ett antal månader verka vid universitetet, samtidigt som hen är fortsatt anställd av sitt vanliga jobb. Syftet är att vidareutveckla sin kompetens, till nytta för såväl den enskilde och företaget som för akademin som därmed kan knyta till sig relevant extern kompetens på ett enklare sätt.
– Samarbete med det omgivande samhället är viktigt för oss, och pilotprojektet visar på mycket intressanta möjligheter till att skapa och förstärka relationer mellan akademi och näringsliv, säger Annika Olsson, rektor vid LTH, där projektet har genomförts inom Lunds universitet.

Affilierad kompetens

Daniel C Johansson arbetar på Seco Tools i Fagersta, men har tidigare disputerat vid Industriell produktion vid LTH. När möjligheten att medverka i Affilierad kompetens dök upp tyckte han direkt att det var en bra idé. Seco har redan flera projekt tillsammans med LTH och detta blev ytterligare ett sätt att skapa förutsättningar för ett samarbete.
– Jag uppskattar verkligen att ha kvar en fot i akademin. Det är viktigt för mig att behålla mitt nätverk inom akademin och att ha en möjlighet att fortsätta bidra till forskningen. Dessutom kan jag, inom gemensamma forskningsprojekt, ta del av den kunskap och använda de resurser som finns inom universitetet, säger han.

Industriell implementering

Jan-Eric Ståhl, professor vid Industriell produktion vid LTH, handleder tre av de sju deltagare som medverkar i projektet. Han tycker att Affilierad kompetens är ett utmärkt sätt för att stärka samverkan med näringslivet, nyttigt både för industrin och för akademin.
– Det ömsesidiga utbytet stärker våra förutsättningar till en ökad samhällsrelevant och excellent forskning. Denna form av samverkan ger även goda möjligheter att hålla samman hela vägen från grundläggande forskning, tillämpad forskning och industriell implementering av forskningsresultat. Genom forskningsintegrationen får även studenterna möjlighet att delta i pågående forskningsprojekt, säger han.

Försöksverksamhet som blir permanent

Han har sedan tidigare arbetat med andra former av affiliering och tycker att det gett goda resultat, bland annat i form av nya forskningsprojekt tillsammans med industrin. Han säger att denna försöksverksamhet kommer att vara ett högst troligt arbetssätt som blir permanent framöver.
– Vi räknar med att ha 6–10 affilierade personer hos oss från olika företag. Dessa personer kommer också att fungera som kontaktpersoner in i de aktuella företagen, säger Jan-Eric Ståhl och rekommenderar detta arbetssätt också för andra delar av universitetet.  

Nya arbetsformer

Han framhåller vikten av att universitetet provar nya arbetsformer för att bidra till ökad kunskap och i förlängningen också nytta för samhället. Han tycker att arbetssättet kunde prövas internt på universitetet, där personer med olika kompetens möts för att samverka kring olika komplexa samhällsutmaningar.
 

Affilierad kompetens

Konceptet Affilierad kompetens testas och utvärderas i samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Lunds universitet med stöd av Vinnova. Projektet avslutas under våren och LTH har haft sju medverkande i projektet. Ett förslag till nationellt program kommer att presenteras i slutrappporten till Vinnova i slutet av maj. Maria Johansson på sektionen Forskning, samverkan och innovation är projektledare.

 

Om LUM

Lunds universitets magasin LUM utkom första gången 1968.
Den tryckta tidningen utkommer idag med 6 nummer per år och når samtliga anställda och nästan lika många utanför universitetet.
Jan Olsson är redaktör och Eva Johannesson är ansvarig utgivare. 

Kontakta LUM:s redaktion

LUM in English

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.