Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kunskapsspridare, forskare i urbana vattensystem och expert på integrerade kretsar hedersdoktorer vid LTH

Andreia Cathelin, Peter A. Vanrolleghem och Camilla Modéer.
Andreia Cathelin, Peter A. Vanrolleghem och Camilla Modéer.

Camilla Modéer, tidigare generalsekreterare för Vetenskap och Allmänhet, Peter A. Vanrolleghem, professor vid Université Laval och chef för vattenforskningscentrumet CentEau i Québec, Kanada och Andreia Cathelin, Technology R&D Fellow vid Europas största kretstillverkare STMicroelectronics blir LTH:s hedersdoktorer år 2020.

Camilla Modéer har under många år engagerat sig i forskningscentrumet NanoLund. Bland annat genom att vara ordförande i NanoLunds referensgrupp och att aktivt delta i vetenskapliga årsmöten och nätverksträffar med industri och omgivande samhälle.

Hon ger oss dessutom värdefull feedback i den pågående fundraisingkampanjen för det nya Lund Nano Lab och har förmedlat värdefulla kontakter, säger Heiner Linke, professor i nanoteknik.

Camilla Modéer är också ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, och medlem i styrgruppen för Tekniksprånget. Tidigare var hon styrelseledamot i LTH, medlem i styrgruppen Sveriges industriförbund (senare Svenskt Näringsliv) och var med och bildade Vetenskap och Allmänhet och blev dess första generalsekretare.

Andreia Cathelin är Technology R&D Fellow vid företaget STMicroelectronics i Frankrike där hon arbetar med utveckling och design av kretsar för radiokommunikation och system med extremt låg energiförbrukning.

Hon har vetenskaplig excellens inom ett för LTH relevant område, enligt Ove Edfors, professor i radiosystem vid institutionen för elektro- och informationsteknik.

Andreia har under många år varit engagerad i institutionens forskning och utbildning i sin roll som styrelsemedlem i vårt Industrial Excellence Center in System Design on Silicon (SoS).

Hon har också verkat som en förebild och hennes stora internationella kontaktnät har öppnat dörrar för nya forskningssamarbeten. Hon har även bidragit till unika möjligheter för forskare vid LTH att tillverka avancerade integrerade kretsar.

Peter A. Vanrolleghem forskar på vattensystem av en mängd olika slag, bland annat städers avloppssystem och dess effekter på sjöar och vattendrag, transport och återvinning av näringsämnen, mikroföroreningar och produktion av växthusgaser från avloppsreningsverk – främst genom sin expertis inom områdena modellering, reglering och simulering. Detta är också en stark forskningsgren på LTH:

Vanrolleghem har varit en återkommande mentor, inspiratör och rådgivare vid LTH under 20 år, och har oavlönad spenderat ca 18 månader hos oss under olika perioder, säger Ulf Jeppsson, docent vid avdelningen för Industriell Elektroteknik och Automation (IEA).

Bland annat har han medverkat i flera forskningsprojekt, handlett doktorander och post-docs samt producerat en mängd vetenskapliga artiklar tillsammans med flera Lundaforskare.

Vanrolleghem är ett internationellt mycket erkänt namn i vattenforskarkretsar och är bland annat ”fellow” inom flera internationella vattenorganisationer, till exempel IWA och WEF.


 

 

Kontakt

För mer information, kontakta Heiner Linke heiner.linke@ftf.lth.se  Ove Edfors ove.edfors@eit.lth.se  eller Ulf Jeppsson ulf.jeppsson@iea.lth.se 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.