Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

LERU: Möjliggör fler filantropiska satsningar i universitetsvärlden

En bredare finansieringsplattform, där donationer ingår som viktig del, är avgörande om europeiska universitet ska kunna hävda sig i den internationella konkurrensen. Det framgår av det PM som LERU, ett samarbetsorgan bestående av europeiska forskningsuniversitet, publicerat nyligen.

LERU menar att finansieringen av den akademiska forskningen i Europa är hotad, och att situationen sannolikt inte kommer att förändras på länge. Universiteten måste få tillgång till fler finansieringskällor om de ska lyckas driva kvalitet i undervisning och forskning och förbli internationellt konkurrenskraftiga. En viktig hörnsten i en sådan satsning är filantropi, som kan utgöra ett viktigt stöd i arbetet med att attrahera nya forskare och generera mer och bättre forskning.

I skrivelsen uppmanar LERU därför politiker och beslutsfattare att skapa fler möjligheter till filantropiska satsningar i finansieringen av forskningsintensiva lärosäten. Privatpersoner, företag och stiftelser måste ges incitament så att de lättare kan donera till universiteten. Inrättandet av gynnsamma finanspolitiska ramverk och nya former av incitamentsystem, där privata donationer kan matchas av statlig finansiering, är några initiativ som kan bredda universitetens finansiella bas. LERU pekar på privata givare som en grupp med särskilt stor utvecklingspotential.

Du kan läsa LERU:s PM i sin helhet här

Text: Oscar Heimburg
Publicerad: 2014-08-14

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.