Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Listan: Fem insikter om hjärnan och träning

Tomas Deierborg är docent i neurovetenskap och forskar om inflammation i hjärnan och om hur fysisk aktivitet påverkar hjärnan. Här listar han varför träning är viktig för hjärnans funktioner.

Tomas Deierborg listar fem insikter om hur hjärnan påverkas av träning. Foto: Kennet Ruona

Träning hänger ihop med minnet. När vi tränar så bildas fler kopplingar i hjärnan och de förbindelser som redan finns mellan nervceller blir starkare. Hjärnan kan beskrivas som en dator med nätverk, och att ha starka kopplingar i hjärnan hänger ihop med ett gott minne – och tvärtom.

Ju mer och hårdare du tränar desto bättre för hjärnan. En studie på Vasaloppsåkare visar att det finns skillnader mellan vältränade och extremt vältränade. De som tränar mest och åker snabbast har minst risk att få hjärnsjukdomar jämfört med de som åker långsammare. Det verkar dock som att fysisk träning har större effekt för vissa sjukdomar än andra. 

Träning kan förebygga demens. Träning får blodkärlen i hjärnan att fungera bättre och blir indirekt förebyggande vid vaskulär demens och har även en positiv effekt på Parkinsons sjukdom. En nyligen publicerad Göteborgsstudie följde kvinnor från 50- till 90-årsåldern och visade att de vältränade hade hela 90 procent lägre risk att utveckla demens i hög ålder jämfört med de som hade genomsnittlig kondition.

Äldre får störst effekt av träning jämfört med yngre när det gäller hjärnans exekutiva förmågor – att ta beslut, planera och organisera. Att ta ut sig och träna så att man blir svettig och trött är rekommendationen, om man är frisk för övrigt.

Högintensiv träning ger hjärnan mycket tillväxthormoner. Tillväxthormoner är mycket viktiga för hjärnan och de påverkas mest av intensiv träning som förbättrar konditionen. För övrigt vet man inte ännu hur motion och högintensiv träning förhåller sig till varandra och hjärnan. 

Jenny Loftrup