Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

LU Futura presenterar: Johannes Stripple

Porträttbild
Johannes Stripple, docent i statsvetenskap. Foto: Kennet Ruona

När deltagarna i Lunds universitets tankesmedja LU Futura träffades för första gången sensommaren 2018 var ämnet för dagen givet – vilka är de stora framtidsfrågorna och hur kan forskningen bidra? Så här svarade Johannes Stripple, docent i statsvetenskap.

Vilka framtidsfrågor ligger dig varmt om hjärtat?

– Jag är intresserad av makt och styrning i relation till överlevnadsfrågor som klimat, biologisk mångfald och naturresurser. Vad gör de frågorna med våra samhällen, oss själva och de omständigheter vi tar för givet? Vilka möjligheter har vi – tekniskt, socialt och kulturellt – att navigera oss ur de prekära situationer som vi sitter i?

– Vi måste också vara uppmärksamma på att de sätt som vi beskriver framtiden på är en maktfråga. Vems berättelser, och vems sätt att berätta, är det som hamnar i förgrunden? Berättelserna om oss själva i en viss framtid skapar vilka vi är idag och vilka vi kan bli.

Varför tror du att dessa frågor är betjänta av att belysas av en tvärvetenskaplig grupp?

– Vetenskaplig kunskap, liksom LU, är organiserad utifrån antaganden om skillnader mellan natur/kultur, teknik/samhälle, biologi/politik, individ/kollektiv etc. Vi behöver fler möten och fler mötesplatser för att skapa konstruktiva dialoger. Jag citerar Foucault: “Knowledge is not for knowing, knowledge is for cutting”.

– I många av de miljöfrågor som jag jobbat med finns det tekniska lösningar eller föreställningar om annorlunda sätt att leva och konsumera som skulle lösa problemet. Men när fler perspektiv får komma till tals får vi bättre förståelse för varför en viss förändring går trögt och vad en viss förändring kan ger för andra effekter.

 

Om Johannes Stripple

Beskriver sig som ”odisciplinär samhällsvetare” och arbetar ofta med människor i olika konstellationer. Vid universitetet arbetar han bland annat tillsammans med forskare från LTH till Ekologihuset, LUCSUS och Internationella Miljöinstitutet.

Gillar att föra samman människor med olika bakgrund och perspektiv. Har arbetat i gränslandet mellan litteratur, konst och klimat och leder samverkansinitiativet ”Klimatförändringens berättelser”.
Se artikel i Lunds universitets magasin LUM

Han har även erfarenhet av att jobba med Mobile Labs, en etnografiskt inspirerad metod som har som utgångspunkt att försöka förstå hur förändringsprocesser går till i praktiken.

Läs mer om Johannes Stripples forskning i universitetets forskningsportal

Om LU Futura

LU Futura - Lunds universitets tvärvetenskapliga tankesmedja för framtidsfrågor

LU Futura är Lunds universitets tvärvetenskapliga tankesmedja för framtidsfrågor.

Mer om LU Futura