Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

LU Futura presenterar: Marie Cronqvist

porträttbild
Marie Cronqvist, docent i historia och lektor i mediehistoria. Foto: Kennet Ruona

När deltagarna i Lunds universitets tankesmedja LU Futura träffades för första gången sensommaren 2018 var ämnet för dagen givet – vilka är de stora framtidsfrågorna och hur kan forskningen bidra? Så här svarade Marie Cronqvist, docent i historia och lektor i mediehistoria.

Vilka framtidsfrågor ligger dig varmt om hjärtat?

– Jag är historiker så för mig ligger det nära till hands att söka förstå samtida fenomen med utgångspunkt i kunskaper om historien. Det går inte att närma sig framtiden eller vart vi är på väg utan att veta var vi kommer ifrån.

– Om jag ska lyfta fram tre ord så är det kunskap, kommunikation och kris. Jag intresserar mig för kunskapens ställning i vår tid och hur vi pratar om den. Varken alternativa fakta eller falska nyheter är nya fenomen, men medför särskilda utmaningar i ett samhälle där blixtsnabb kommunikation paras med ökande social fragmentisering och politisk polarisering.

– Det offentliga samtalsklimatet tycker jag lämnar mycket att önska idag och även om den accelererande digitaliseringen och vår ständigt uppkopplade tillvaro är en del av problemet, så tror jag att det också kan vara en del av lösningen.

– Till skillnad från människor som levde under tidigare historiska epoker så har vi idag alla möjligheter att undvika negativ isolering och vi löper avsevärt mindre risk att dö i epidemier, svält eller krig. Men i stället tycks mycket handla om och utgå ifrån att vi är maktlösa och rädda för olika saker och för varandra, vilket förstås bygger ännu högre murar.

– Eftersom jag själv forskat om rädslor ser jag det kanske särskilt tydligt. Det finns mönster i dagens klimatångest som liknar den atombombsångest jag studerat i mina projekt om civilförsvar. Fatalism råder där det borde finnas handlingskraft.

Varför är dessa frågor betjänta av att belysas av en tvärvetenskaplig grupp?

– Nästan alla stora forskningsfrågor idag, och definitivt alla stora samhällsutmaningar, är oerhört komplexa och kräver kunskap och perspektiv från väldigt många områden. Hur vi ska hantera klimatomställningen är exempelvis inte bara en teknisk eller klimatologisk fråga, utan också en kognitiv och känslomässig fråga, liksom juridisk och ekonomisk. Vi har inte råd att tappa något av dessa perspektiv utan måste integrera dem.

– Jag känner mig väldigt hoppfull och tycker det ska bli spännande att få diskutera med alla övriga medarbetare i LU Futura under dessa tre år som följer. Förhoppningsvis kan vi göra ett avtryck som har betydelse.

 

 

 

Om Marie Cronqvist

Verksam vid Institutionen för kommunikation och medier och biträdande verksamhetsansvarig för LU Futura.

I sin forskning intresserar hon sig för krig och kultur i bred bemärkelse. Mer specifikt har det handlat om exempelvis civilförsvarsinformation i atomåldern, spionberättelser i film, nyhetsmedier och fiktion, och transnationell radio och television i det kalla krigets Europa.

Hon skriver regelbundet kulturessäistik på teman som rör svensk och europeisk 1900-talshistoria, bland annat i Svenska Dagbladet och Respons.
Läs mer om Marie Cronqvists forskning

Om LU Futura

LU Futura - Lunds universitets tvärvetenskapliga tankesmedja för framtidsfrågor

LU Futura är Lunds universitets tvärvetenskapliga tankesmedja för framtidsfrågor.

Mer om LU Futura