Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

LU Futura presenterar: Markku Rummukainen

porträtt man
Markku Rummukainen, professor i klimatologi. Foto: Kennet Ruona

När deltagarna i Lunds universitets tankesmedja LU Futura träffades för första gången sensommaren 2018 var ämnet för dagen givet – vilka är de stora framtidsfrågorna och hur kan forskningen bidra? Så här svarade Markku Rummukainen, professor i klimatologi.

Vilka framtidsfrågor ligger dig varmt om hjärtat?

– De stora framtidsfrågorna är i mångt och mycket vävda ihop till ett nät. Klimatfrågans utmaningar och lösningar handlar om samhällsutveckling, värnandet av ekosystem, mat, vatten, energi, fattigdom...

– Vi behöver förstå hur det hela hänger ihop och arbeta med alla mål i sikte. Vi måste främja synergier men även motverka målkonflikter. Samtidigt som vi arbetar fram mer kunskap är det väldigt viktigt att vi använder det vi redan vet för beslut och åtgärder som förbättrar nuet och säkrar framtiden. Många i världen åtnjuter inte skäliga levnadsförhållanden och det går knappast att återkalla den påverkan vi redan gjort på klimat och ekosystem.

Varför tror du att frågan är betjänt av att belysas av en tvärvetenskaplig grupp?

– Frågekomplexet berör både jorden som ett fysikaliskt och biologiskt system och samhället. Dagens globala miljöproblem är egentligen samhällsproblem. Vi behöver förstå både vad som händer, vad det har för konsekvenser, vad vi kan göra annorlunda och hur det kan gå till. Alla vetenskapsområden behövs, och jag tror att vi kan lära mycket nytt av varandra och utmanas att tänka nytt.

Om Markku Rummukainen

Verksam vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap samt Centrum för miljö- och klimatvetenskap. Har forskat om klimatförändringar i mer än 20 år, inte minst med klimatmodeller.

Det har inkluderat både naturvetenskapliga samarbeten och tvärvetenskapliga sådana, men också kontakter med en lång rad samhällsaktörer som berörs av klimatfrågan, myndigheter, kommuner, statliga utredningar, expertgrupper, FN:s klimatpanel IPCC och klimatförhandlingar.

Han är Sveriges officiella kontaktperson med IPCC, verksam vid SMHI, och medlem i det nationella klimatpolitiska rådet.
Mer om hans forskning

Om LU Futura

LU Futura - Lunds universitets tvärvetenskapliga tankesmedja för framtidsfrågor

LU Futura är Lunds universitets tvärvetenskapliga tankesmedja för framtidsfrågor.

Mer om LU Futura