Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

LU Futura presenterar: Ulrika Oredsson

Porträttbild
Ulrika Oredsson, pressansvarig och forskningskommunikatör. Foto: Kennet Ruona

När deltagarna i Lunds universitets tankesmedja LU Futura träffades för första gången sensommaren 2018 var ämnet för dagen givet – vilka är de stora framtidsfrågorna och hur kan forskningen bidra? Så här svarade Ulrika Oredsson, pressansvarig och forskningskommunikatör.

Vilka framtidsfrågor ligger dig varmt om hjärtat?

– Hållbarhet, social och miljömässig. Vilka omställningar måste samhället göra? Vad krävs för att få till dem? Som forskningskommunikatör har jag ofta haft tillfälle att fundera över hur man ska väcka engagemang kring hållbarhetsforskning. Trots att de flesta vet att frågan är viktig är det inte sällan svårt att få genomslag för forskningsnyheter som har med hållbarhet att göra.

– Mitt eget arbetsområde, kommunikation, är en viktig framtidsfråga. Hur når man ut och skapar förståelse och samförstånd i tider där politiska motparter anklagar varandra för fake news och kommer med alternativa fakta?

– Även jämställdhet mellan könen och jämlikhet mellan sociala grupper och länder är viktiga frågor för fredlig samexistens.

Varför tror du att de här frågorna gynnas av att behandlas i en tvärvetenskaplig grupp?

– Det självklara svaret är att forskarna kan få nya infallsvinklar om de arbetar tillsammans med folk från andra discipliner.

– Jag ser fram emot att arbeta närmare forskarna och tillsammans med dem hitta rätt målgrupper och metoder för att nå ut med forskningens budskap och resultat. Jag hoppas att LU Futura blir en viktig röst i samhällsdebatten.

Om Ulrika Oredsson

Arbetar med forskningskommunikation vid Lunds universitet. Har en samhällsvetenskaplig universitetsexamen och har studerat journalistik och kommunikation vid Skurups folkhögskola.

Håller i universitetets debattforum Debatt i Lund och leder universitetets pressnätverk som samlar pressansvariga vid fakulteterna.

Är tjänstledig från sin tjänst som pressansvarig vid samhällsvetenskapliga fakulteten för att arbeta med LU Futuras kommunikation.

Om LU Futura

LU Futura - Lunds universitets tvärvetenskapliga tankesmedja för framtidsfrågor

LU Futura är Lunds universitets tvärvetenskapliga tankesmedja för framtidsfrågor.

Mer om LU Futura