Lunds universitet köper börsnoterade Uppsala universitet

Denna artikel publicerades 1 april, april april! ;-) Tidigare idag den 1 april 2013 meddelade Uppsala universitet att man avser att börsnoteras. Detta öppnar för ett praktiskt och enkelt sätt att genomföra samgåendet mellan Lunds och Uppsala universitet som vi gemensamt berättade om för precis ett år sedan. Lunds universitet kan nämligen via en genomförd ombildning till stiftelse använda sitt kapital och förvärva Uppsala universitet AB.

– Genom ett sådant förvärv räknar vi med att kunna driva Uppsala universitet som ett dotterbolag under Lunds universitet med egen offentlig redovisning. Alternativ skulle vi kunna nöja oss med en koncernbildning där vi har ett majoritetsägande på 51 % av aktierna, säger Per Eriksson, rektor vid Lunds universitet.

Bakgrunden till planerna är att regeringen har aviserat att låta fler lärosäten få gå över i stiftelseform i likhet med vad som redan gäller för Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping. De formella förutsättningarna för detta har dröjt men är nu på väg, enligt utbildningsminister Jan Björklund.

Detta är nu aktuellt för Lunds universitet då vi dels studerat framstående lärosäten som Oxford och Cambridge, dels vår egen historia. Den juridiska formen här kan närmast liknas vid stiftelseformen varför detta nu är aktuellt för en inledande behandling på universitetsstyrelsens möte i juni i år.

För frågor kring planerna, kontakta rektor Per Eriksson.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.