Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lunds universitet leder nytt initiativ för Europas kulturella och kreativa näringar

Flygöversikt av staden Barcelona. Foto.
Barcelona är en knutpunkt för kreativa och kulturella näringar, med en blomstrande konstscen, berömd arkitektur, världsberömda museer och en dynamisk musik- och filmindustri. Foto: Erwan Hesry/Unsplash

När Spanien tar över EU-ordförandeskapet i juli kommer kulturella och kreativa näringar att vara en av deras främsta prioriteringar. Med utgångspunkt i detta kommer ekip, European Cultural and Creative Industries Innovation Policy Platform, som koordineras av Lunds universitet och stöds av Europeiska kommissionen, lanseras i Barcelona.

Charlotte Lorentz Hjorth, projektledare för ekip vid Lunds universitet, har bjudits in som huvudtalare vid det spanska EU-ordförandeskapets högnivåkonferens om kulturella och kreativa näringar den 12 juli. Hon lyfter fram den avgörande roll som kulturella och kreativa kompetenser spelar för att nå framgång i den gröna och digitala omställningen:

– Den här typen av kompetens krävs för att skapa radikalt nya lösningar på komplexa samhällsutmaningar. För att åstadkomma radikala förändringar, som övergången från fast fashion till slow fashion, krävs en heltäckande strategi och kreativa kompetenser, säger Charlotte Lorentz Hjorth, projektledare för ekip.

Ekip, ett konsortium med 17 partners bestående av universitet, städer och företag, syftar till att etablera en partner- och nätverksdriven innovationspolicymotor. 

Målet är att främja öppen innovation som standard och samtidigt kontinuerligt formulera och anta rekommendationer för policyutveckling inom Europas skilda kulturella och kreativa näringar. 

Ekip kommer att samla in policyområden från intressenter över hela Europa, prioritera dem och välja ut fem per år som ska tas igenom ekips policymotor. Ekip-observatoriet kommer att kommunicera det utförda arbetet, inklusive de resulterande policyrekommendationerna samt rekommendationer för att implementera dessa områden för att driva innovation i städernas ekosystem.

– Vi behöver nya policys som möjliggör finansiering och tillgång till anläggningar och demolabb för olika typer av projekt. Interaktionen mellan kunskap, näringsliv, forskning och samhälle är avgörande för att lösa Europas problem, säger Charlotte Lorentz Hjorth.

De kulturella och kreativa näringarna omfattar bland annat arkitektur, mode, design, audiovisuell produktion, kulturarv, förlagsverksamhet och bildkonst. EU erkänner den stora betydelsen av kulturella och kreativa näringar och lyfter fram deras ekonomiska bidrag, som står för 4,4 % av EU:s BNP 2019 och genererar ett exportöverskott på över 8,6 miljarder euro. De kulturella och kreativa näringarna spelar också en avgörande roll för att skapa arbetstillfällen, med 7,6 miljoner jobb, särskilt för ungdomar. 

Om ekip

Lunds universitet med partners har fått ett anslag från EU-kommissionen om 68 miljoner kronor för ekip, European Culture and Creativity Innovation Policy Platform. Syftet med ekip är att underlätta komplexa innovationsprocesser inom de kulturella och kreativa näringarna. Projektet, som löper under 3,5 år, hör ihop med EIT Culture & Creative som är EU:s nionde så kallade KIC-projekt. Vid Lunds universitet hanteras KIC-projekt via EIT-kontoret på LU Samverkan.

Partners:

Lunds universitet, Creative Business Network, Beeld & Geluid, The University of Edinburgh, Delft University of Technology, Creativity Lab, MSCOMM, Politecnico di Milano, Technopolis group, Idea Group, Humak, Next Atlas, Gemeente Rotterdam, Metropolitan Institute of Bratislava, Creative industry Kosice, Cité du design, Saint Etienne, Frankrike, New Moment.

Läs mer om ekip (ekipengine.eu)

Kontakt

Charlotte Lorentz Hjorth
Projektledare ekip
charlotte [dot] lorentz_hjorth [at] fsi [dot] lu [dot] se (charlotte[dot]lorentz_hjorth[at]fsi[dot]lu[dot]se)

Om konferensen

Det spanska EU-ordförandeskapet kommer att anordna en europeisk konferens för att spegla hur de kulturella och kreativa näringarna bidrar till att förbättra människors livskvalitet genom att skapa lösningar genom kultur och vetenskap. Evenemanget kommer att hållas i Barcelona den 11-13 juli.

Cultural and Creative Industries Event in Barcelona (eupresidency.es)

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.