Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lunds universitet satsar 64 miljoner på forskarskola inom Agenda 2030

Hållbarhetsforum
Lund satsar på Forskarskola inom Agenda 2030

Lunds universitet satsar 64 miljoner kronor på en forskarskola med fokus på samhällsutmaningar och Agenda 2030. Forskarskolan som fullt utbyggd ska rymma ett 20-tal doktorander är den första i sitt slag i Sverige.

Lunds universitet har en unik bredd, både vad gäller forskning och utbildning. För att möta de stora komplexa utmaningar som samhället har krävs ofta tvärvetenskapliga samarbeten och infallsvinklar från flera håll.
De åtta fakulteterna vid Lunds universitet gör det möjligt att på ett sammanhållet och kreativt sätt svara mot samhällsutmaningarna och det globala uppdrag som Agenda 2030 innebär. Agenda 2030 rymmer samtidigt möjligheter att vidareutveckla forskning, metoder och utbildning som vilar på en lång tradition av tvärvetenskapligt samarbete inom universitetet. Ambitionen är att Lunds universitet ska bedriva internationellt ledande forskning och utbildning inom hållbarhetsfrågor i linje med den strategiska planens vision ”att vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor”.

- Universitetet har unika möjligheter med sin bredd och spets att bidra till samhällets utveckling i hållbarhetsfrågor. Satsningen kommer samtidigt att lyfta universitetets forskning och utbildning inom hållbarhet. Med Agenda 2030 får vi tillfälle att stärka tvärvetenskap och samverkan med det omgivande samhället, säger Sylvia Schwaag Serger, prorektor vid Lunds universitet.

FAKTA:
Forskarskolan finansieras från 2019 och fram till 2023. Totalt finansieras 12 doktorander och varje fakultet antar doktorander enligt gängse rutiner. Doktorander ansöker om projekt som tydligt ska kopplas till Agenda 2030.

Forskarskolan finansieras av det myndighetskapital (överskott) som genererats på fakulteternas forskningskonton. Detta överskott lyfts av från fakulteterna för att användas till gemensamma satsningar såsom denna.

Totalt finansieras 12 doktorandanställningar. Varje fakultet kan därutöver välja att koppla ytterligare doktorander till forskarskolan.

Basen i forskaskolan utgörs av ett antal tvärvetenskapliga forskarutbildningskurser. Varje fakultet får i uppdrag att utveckla en forskarutbildningskurs om 7,5 högskolepoäng som är öppen för hela universitetet och har utgångspunkt från de frågeställningar som definieras i de globala målen. Totalt blir det åtta kurser. Det långsiktiga målet är att ett 20-tal doktorander deltar i varje kurs.
Till forskarskolans kurser kan sidoverksamheter kopplas i syfte att initiera samverkan, förflytta forskningsfronten kring samhällsutmaningar och Agenda 2030 samt profilera universitetet nationellt och internationellt som en betydande aktör inom det globala hållbarhetsarbetet.
 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.