Lunds universitet tar åter hem medel från SI för att genomföra utbildningsprogram med fokus på Agenda 2030

Universitetshuset i morgonljus

I mars utlyste Svenska institutet (SI) möjligheten för svenska lärosäten att söka finansiellt stöd för genomförande av kapacitetshöjande utbildningsprogram för yrkesverksamma. Målet? Att bidra till innovation inom offentlig sektor i syfte att stödja genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Lunds universitet har nu beviljats medel för att genomföra fyra nya utbildningsprogram med start 2020.

Public Sector Innovation Programme är Svenska institutets program för att främja innovation inom offentlig sektor i låg- och medelinkomstländer, i syfte att stärka förutsättningarna att implementera Agenda 2030. Programmet är en utveckling av pilotprogrammet Stöd för kapacitetsutveckling för Agenda 2030 som utlystes 2018, där Lunds universitet tog hem tre av fem program som beviljades finansiering. 

Sylvia Schwaag Serger

– Det är mycket glädjande att Lunds universitet med sin spets och bredd får möjligheten att bidra till innovation och förnyelse inom just offentlig sektor. Den spelar en viktig roll i genomförandet av Agenda 2030. Genom dessa internationella utbildningsprogram ges också möjlighet för Lunds universitet att stärka tvärvetenskap och samverkan med det omgivande samhället, samtidigt som vi fortsätter att utveckla vår uppdragsutbildning, säger Sylvia Schwaag Serger, prorektor vid Lunds universitet.

De program som Lunds universitet kommer att ge är:

  • Samdesign för inkluderande offentliga miljöer och tjänster, där Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC), Raoul Wallenberginstitutet (RWI) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR-I) är inblandade
     
  • Innovation in Governance for nature-based solutions, som levereras av Internationella miljöinstitutet (IIIEE) och Ekonomihögskolan (EHL)
     
  • Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken, där Ekonomihögskolan, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik (K2) och institutionen Trafik och Väg är inblandade
     
  • Strengthening multisectoral organizational capacity for the prevention of sexual and gender-based violence in South Sudan through collaborative public sector innovation, som levereras av Socialmedicin och global hälsa vid Medicinska fakulteten

Kontakt

För information om programmen eller utlysningen kontakta Maria Flores, gruppchef för enheten Utveckling vid Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning. 046-222 14 61, maria [dot] flores [at] education [dot] lu [dot] se

Fakta Agenda 2030

I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. I begreppet hållbar utveckling finns de tre dimensionerna av hållbarhet med – social, ekonomisk och miljömässig.

Läs mer om globala målen

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.