Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lunds universitets expertlista: flyktingar, migration och integration

Med anledning av dagens flyktingsituation har Lunds universitet samlat ett antal experter som kan uttala sig om olika aspekter av frågor som rör flyktingar, migration och integration.

Juridik

Folkrätt och asyl- och migrationsrätt

Eleni Karageorgiou, doktorand. Expert på migrationslagstiftning, Eleni [dot] Karageorgiou [at] jur [dot] lu [dot] se, 046 222 11 65 (engelskspråkig)
Dr. Vladislava Stoyanova, expert på trafficking, slaveri, lagstiftning för flyktingar och mänskliga rättigheter. Nås endast via e-post: vladislava [dot] stoyanova [at] jur [dot] lu [dot] se (engelskspråkig)
Matthew Scott, doktorand. Studerar ”the application of international refugee and human rights law in situations of climate change and disaster-related displacement". Nås endast via e-post: matthew [dot] scott [at] jur [dot] lu [dot] se (engelskspråkig)

Centrum för Mellanösternstudier

Integration, mottagande av nyanlända, kontakter med ursprungsland

Nina Grennina [dot] gren [at] cme [dot] lu [dot] se 

Politics of refugees, popular perception of refugees

Dalia Abdelhadydalia [dot] abdelhady [at] cme [dot] lu [dot] se, 0707-30 52 11 (engelskspråkig)

Kristna minoriteter från Mellanöstern i Sverige 

Dan-Erik Andersson, dan-erik [dot] andersson [at] cme [dot] lu [dot] se Mobil: +46 70 536 44 35

Centrum för geografiska informationssystem

Petter Pilesjö, professor, har koll på nya mätningar som nyss gjorts över IS-ockuperat område, de har mätt vilka tillgångar som finns där. Överhuvudtaget gör GIS- centret mycket mätningar i Mellanöstern, petter [dot] pilesjo [at] gis [dot] lu [dot] se, 046-222 96 54, 0733-22 96 54

Service management

Mångfald, exkludering och normer: hur påverkas kultur och samhälle av att människor möts? I vilka sammanhang kan främlingsfientlighet uppstå?

Elisabeth Högdahl, ansvarig för utbildningsprogrammet Equality and diversity management, elisabet [dot] hogdahl [at] ism [dot] lu [dot] se, 042 – 356645, 0705-51 52 26

Hur kan man anpassa sig till samhället om man lider av posttraumatisk stress?

Henrik Loodin, universitetslektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, henrik [dot] loodin [at] ism [dot] lu [dot] se, 042-35 66 65

Statsvetenskap

Integration

Sarah Scuzzarello har jämfört olika integrationsprojekt i bl a Malmö, Bologna och Birmingham. Nås på sarah [dot] scuzzarello [at] svet [dot] lu [dot] se

Internationell styrning av migration och integration

Sara Kalm, sara [dot] kalm [at] svet [dot] lu [dot] se, 046-222 01 58

Sociologi

Polisers förhållande till etnicitet

Daniel Görtz, daniel [dot] gortz [at] soc [dot] lu [dot] se eller 0707-79 62 64

Skämt om etnisk bakgrund, patienters med invandrarbakgrunds upplevelser inom hälso- och sjukvård, problem vid tolkning, hedersrelaterad brottslighet

Henriette Frees Esholdt, (+45) 26 11 17 71 eller esholdt [at] gmail [dot] com, henriette_frees [dot] esholdt [at] soc [dot] lu [dot] se  

Arbetskraftsmigration, fack och arbetsgivare (särskilt arbetskraftsmigranter i restaurang- och städbranscherna från länder utanför EU)

Olle Frödin, olle [dot] frodin [at] soc [dot] lu [dot] se 046-222 33 73, 0762-20 22 87
Anders Kjellberg, anders [dot] kjellberg [at] soc [dot] lu [dot] se, 046-222 88 47

Relationer mellan olika etniska grupper i Bosnien efter kriget i forna Jugoslavien

Goran Basic, universitetslektor i sociologi, goran [dot] basic [at] soc [dot] lu [dot] se, 046-222 36 81

Skolintegration, massmigration och hot och våld i skolan

Antoinette Hetzler, professor i sociologi, antoinette [dot] hetzler [at] soc [dot] lu [dot] se, 046-222 88 12

Om erfarenheter av flyktingmottagning i olika organisationer i Malmö

Staffan Lindberg, professor emeritus i sociologi, har drivit en ABF-studiecirkel där de gjort intervjuer med frivilliga inom flyktingmottagningen i olika organisationer i Malmö, staffan [dot] lindberg [at] soc [dot] lu [dot] se, 0709-62 54 68

Genusvetenskap

Rasism, hatbrott, islamofobi, polis och domstolars hantering av hatbrott

Marta [dot] Kolankiewicz [at] soc [dot] lu [dot] se eller 0707-30 59 19

Migration, gränser och organisering av och för papperslösa och asylsökandes rättigheter i Sverige och Storbritannien

Hur upplevs asylprocessen och papperslöshet i vardagen och vilka typer av diskriminering utsätts dessa grupper för? Maja Sager, 046 222 87 31, maja [dot] sager [at] genus [dot] lu [dot] se

Migration ur ett genusperspektiv

Diana Mulinari, diana [dot] mulinari [at] genus [dot] lu [dot] se, 046- 222 97 04
Helle Rydström helle [dot] rydstrom [at] genus [dot] lu [dot] se, 046-222 09 52

Urbana vardagsliv bland universitetsstuderande i (post)konfliktområden 

Katrine Scott studerar särskilt för irakiska Kurdistan, katrine [dot] scott [at] genus [dot] lu [dot] se

Psykologi

Psykologiska konsekvenser av krigs- och flykttrauma hos barn och ungdomar

Sabina Gusicsabina [dot] gusic [at] psy [dot] lu [dot] se, 046-222 36 49

Stereotyper och fördomar

Fredrik Björklund, fredrik [dot] bjorklund [at] psy [dot] lu [dot] se, 046-222 87 75
Sima Wolgast, sima [dot] wolgast [at] psy [dot] lu [dot] se, 046-222 91 18, 0709-80 86 50

Varför vi favoriserar vår egen grupp

Öyvind Jörgensson, oyvind [dot] jorgensen [at] psy [dot] lu [dot] se, 046 222 47 12

Socialhögskolan

Svenskt flyktingmottagande och rompolitik i historiskt och nutida perspektiv

Norma Montesino, norma [dot] montesino [at] soch [dot] lu [dot] se,  046-222 93 89

Välfärdsarbete med papperslösa migranter

Vanna Nordling, 046-222 93 86, vanna [dot] nordling [at] soch [dot] lu [dot] se

Jämförelser mellan invandrarorganisationer i olika europeiska länder

Roberto Scaramuzzino, 046 222 99 16, roberto [dot] scaramuzzino [at] soch [dot] lu [dot] se

Rasism, attityder, migranter

Carolin Schützecarolin [dot] schutze [at] soch [dot] lu [dot] se, 046-222 99 17

Mobilisering genom teater i sammanhang där papperslöshet och migrationskontroll begränsar

Emma Söderman, emma [dot] soderman [at] soch [dot] lu [dot] se 046-222 88 95

Pedagogik

Interkulturella perspektiv i undervisningen

Hur arbetar man med interkulturella perspektiv i ett mångkulturellt klassrum? Vad menas med ett interkulturellt lärande? Hur stödjer man mångfald och motverkar segregering och exkludering i undervisningen? Bosse Bergstedt, professor i pedagogik, bosse [dot] bergstedt [at] soc [dot] lu [dot] se, 046-222 87 34, 0708-26 91 60

Humaniora och teologi

Religion och migration

Magdalena Nordin, religionssociolog och universitetslektor vid religionshistoria och religionsbeteendevetenskap, magdalena [dot] nordin [at] teol [dot] lu [dot] se, 046-222 43 24

Muslimer i Sverige

Jonas Otterbeck, professor, jonas [dot] otterbeck [at] teol [dot] lu [dot] se, 046-222 36 88

Ekonomihögskolan

Flyktingkrisens inverkan på välfärdsstaten

Andreas Bergh, docent i nationalekonomi, kan resonera om flyktingkrisens inverkan på välfärdsstat, tillit, korruption och samhällsekonomi och offentliga finanser, Andreas [dot] bergh [at] nek [dot] lu [dot] se, 0707-79 07 34

Integration av nyanlända flyktingar

Benny Carlson, professor i ekonomisk historia, kan resonera om integrationen av nyanlända flyktingar och hur ekonomisk politik kan utformas på ett smartare sätt för ökad integration. Han har bland annat forskat om somaliers integration i USA, Kanada och Sverige, benny [dot] carlson [at] ekh [dot] lu [dot] se, 046-222 74 78

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.