Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lunds universitets julexperter 2020

Här är en lista över forskare från Lunds universitet som kan svara på många olika slags frågor som kan bli aktuella under de stundande helgerna, från A till Ö.
God jul önskar Lunds universitet!

A

Advent, jul och trettondag: historia, teologi och praktik

Stephan Borgehammar, professor i praktisk teologi, kan svara på frågor om uppkomsten och innebörden av det kristna jul- och trettondagsfirandet, adventsfastan, juldagarnas olika gudstjänster, julpsalmer m.m.  046-222 46 98, Stephan.Borgehammar[at]eol.lu.se

Advent och julhögtiden
De heliga skrifternas plats i vårt julfirande. Fredrik Lindström, professor i bibelvetenskap
046-222 90 53 eller 0702-67 03 12, fredrik.lindstrom(at)teol.lu.se.

Antikonsumtion och hållbarhetstrender
Cecilia Fredriksson
, professor i etnologi, kan svara på frågor om antikonsumtion och hållbarhetstrender, shop-stop och behovet av utrensningar.
046-42 35 66 42, cecilia.fredriksson(at)ism.lu.se

Artros och fysisk aktivitet
Artros är en av världens vanligaste sjukdomar som angriper leder och bryter ned brosk, ligament, skelett, menisk, ledhinnor och muskler. Sjukdomen drabbar oftast knän, höfter och lederna i fingrarna, men kan också utvecklas i ryggraden, axlar, käkleden och fötterna. I princip så kan artros drabba vilken led som helst i kroppen och ibland flera leder samtidigt.
Martin Englund är expert på artros och initiativtagare till den nystartade Artrosportalen.se
https://www.artrosportalen.lu.se/
Martin Englund, professor i ortopedi och epidemiolog vid Lunds, läkare vid Skånes universitetssjukhus, 0722-335614, martin.englund[at]med.lu.se

B

Bytesrätt av julklappar och konsumentköpsrätt
Docent Sacharias Votinius kan berätta mer om vad som gäller när man vill byta julklappar eller andra frågor som rör konsumenters rättigheter.
 sacharias.votinius(at)jur.lu.se, 046-222 10 63, 0707-38 71 38

Bränder – med tanke på tomtebloss, levande ljus och annan grann belysning
Patrick Van Hees, professor i brandteknik, har kartlagt brandorsaker i svenska skolor.
046-288 48 39 el 0703-16 59 35, patrick.van_hees(at)brand.lth.se

C

Corona, covid-19 - länk till expertlista

https://www.lu.se/artikel/expertlista-press-och-media-coronavirus

D

Djuretik/djurrätt

Tobias Linné, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap.
046-222 41 64, 0708-12 24 16, eller Tobias.Linne(at)kom.lu.se

E

Ensamhet i jul
Clara Nystrand, doktorand i praktisk teologi, kan berätta mer om
hur man i kyrkan försöker bemöta ensamheten över jul.
Kontakt: 0702-96 80 68, clara.nystrand[at]ctr.lu.se

F

Fattig jul och hemlöshet

Hans Swärd, professor vid Socialhögskolan. Forskar om fattigdom, sociala problem, hemlöshet, socialt arbete och det sociala arbetets historia. 046-222 94 15, Hans.Sward(at)soch.lu.se

Gällande hemlöshet, kontakta även Marcus Knutagård, Socialhögskolan, 046-222 93 84, 30730- 62 66 82, Marcus.Knutagard(at)soch.lu.se

Torbjörn Hjort, docent vid Socialhögskolan. Forskar om fattiga familjers boende och konsumtion. Kan uttala sig om den psykologiska och praktiska svårigheten att vara sparsam fast man borde och varför fattigdom alltmer ses som ett personligt misslyckande snarare än ett samhällsproblem. 046-222 30 61, 0707-39 62 56, torbjorn.hjort(at)soch.lu.se

Flyttfåglar

Hur gör fåglarna för att överleva vintern? Kommer fåglar sluta att flytta vid ett varmare klimat? Professor Åke Lindström arbetar med en inventering av fågelbeståndet. 046-222 49 68, Ake.Lindstrom(at)biol.lu.se

Förpackningar – smarta paket i jul

Annika Olsson är professor i förpackningslogistik och därtill rektor vid Lunds Tekniska Högskola. Hon kan förpackningar, förpackningsdesign för hållbar utveckling och förpackningslogistik i allmänhet. 046-222 97 34, 0705-22 45 69, annika.olsson(at)plog.lth.se

H

Handel, marknadsföring och varumärken i julhandeln

Johan Anselmsson, professor på Ekonomihögskolan, kan svara på frågor om företags marknadsföring under julen, detaljhandel, värden som driver försäljning, starka varumärken och prissättningsstrategier. 0709-96 76 80 eller johan.anselmsson(at)fek.lu.se

Husen som fungerar när midvinterns köld är hård

Maria Wall, universitetslektor vid Energi och Byggnadsdesign, arbetar med frågor kring energieffektiva byggnader och solenergiplanering för en ökad förnybar energiproduktion. 046-222 96 62, maria.wall(at)ebd.lth.se

Hållbar jul - energianvändning

Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem, LTH. Lars J Nilsson arbetar med frågor om effektiv användning av energi och om hur utvecklingen kan gå mot ett hållbart samhälle. 046-222 46 83, Lars_J.Nilsson(at)miljo.lth.se

Max Åhman, forskare i miljö- och energisystem, LTH. 046-222 95 43, max.ahman(at)miljo.lth.se

Hållbar jul - konsumtion

Mikael Klintman, professor i sociologi, forskar om hållbar konsumtion.
046-222 88 34, 0702-84 55 48, Mikael.Klintman(at)soc.lu.se

Max Koch, professor i socialt arbete, forskar om hållbar konsumtion och ekonomisk nedväxling
0739-92 37 19, 046- 222 12 68, max.koch(at)soch.lu.se

Hållbar jul - miljöfilosofi

Johannes Persson, professor i teoretisk filosofi, kan svara på miljöfrågor med filosofisk anknytning. 046-222 09 24, Johannes.Persson(at)fil.lu.se

Hälsoeffekter av restriktionerna av Covid-19 pandemin

Forskare vid Lunds universitet har en pågående studie där 1318 personer under oktober månad svarat på en digital enkät om fysisk aktivitet och tillfredställelse med livet och hur man upplevt att detta förändrats jämfört med samma tid förra året.
Eva Ekvall Hansson, docent i fysioterapi, 0730-520945, eva.ekvall_hansson[at]med.lu.se

J

Julbordets kemi

Ulf Ellervik, professor i organisk kemi. Kan diskutera julbordets kemi, men också andra områden, som ond kemi och kärlekens kemi. 046-222 82 20, 0702-20 53 94, Ulf.Ellervik(at)chem.lu.se

Julgranar, kvalster, kryp och insekter

Marcus Stensmyr, universitetslektor på biologiska institutionen kan berätta om vilka kryp vi tar in i våra hem och väcker till liv när vi köper eller hugger vår julgran.
046-222 37 87, 0703-65 74 44, marcus.stensmyr(at)biol.lu.se

Petter Öhrn, forskare vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap. Kan allt om angrepp från granbarkborrar, som blivit värre efter rekordtorkan, petter.ohrn[at]nateko.lu.se+46 73 656 75 57

Julmatens näringslära

Yvonne Granfeldt, professor med inriktning på näringslära och prefekt vid Institutionen för livsmedelsteknik. Hon kan berätta om julbordets nyttigheter.
0705-69 33 75, yvonne.granfeldt(at)food.lth.se

Julmat förr och nu

Håkan Jönsson, etnolog
046-222 95 12, Hakan.Jonsson(at)kultur.lu.se

Julens stjärna - aktuell astronomi

Lennart Lindegren, professor i astronomi
046-222 73 09, Lennart.Lindegren(at)astro.lu.se

Sofia Feltzing, professor i astronomi
046- 222 72 94, Sofia.Feltzing(at)astro.lu.se

Julskinkan, korven och syltan

Eva Tornberg, professor emeritus i livsmedelsteknik. Hon kan berätta om hur man tillagar skinkan med bästa resultat. 046-222 48 21, eva.tornberg(at)livstek.lth.se

Julskinkans produktionsprocess och betydelse för marknadsföring

Jonas Bååth, postdoktor vid institutionen för service management och tjänstevetenskap, kan svara på frågor kring mat, jordbruk, organisering, bedömning och utvärdering, etnografi, samhällsvetenskaplig epistemologi, hållbarhet.jonas.baath[at]ism.lu.setelefon: +46 42 35 66 29

K

Klimatförändringar

De flesta drömmer om en vit jul. Men hur blir det med den saken i framtiden? Klimatförändringarna kommer göra att det snöar mindre på vissa ställen. Och mer på andra.

Klimatförändringar och arktiska ekosystemen

Torben Christensen, institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper, 046-222 37 43, 0709-56 37 43, Torben.Christensen(at)nateko.lu.se

Klimatförändringar och den biologiska mångfalden

Henrik Smith, professor i biologisk mångfald  046-222 93 79, 0709-78 20 56, Henrik.Smith(at)biol.lu.se

Klimatförändringar och skogen

Anders Lindroth, institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper, studerar klimateffekter på skog och kolets kretslopp. 046-222 04 74, anders.lindroth(at)nateko.lu.se

Klimat och vit jul

Margareta Johansson, forskare vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap. Kan Arktis, Abisko och klimatförändringarna i tomtens trakter, margareta.johansson[at]nateko.lu.se, +46 46 222 44 80

Kreativitet, sömn och drömmar

Ingegerd Carlsson, professor i psykologi. Forskar om kreativitet, har bl.a. kunskap om kreativitet i förhållande till sömn och drömmar. 046-222 87 64, Ingegerd.Carlsson(at)psychology.lu.se

Krubbor

Anders Jarlert, kyrkohistoriker, kan svara på frågor om julkrubbans korta historia, 046-222 90 37, Anders.Jarlert(at)teol.lu.se

M

Maria – hur länge ammade Maria?

Elisabeth Iregren, vid avdelningen för Historisk osteologi, kan berätta vad vi vet om barnavård i äldre tider. 0706-72 97 49, elisabeth.iregren(at)ark.lu.se

Mode och modets relation till julen
Philip Warkander
, lektor i modevetenskap, kan svara på frågor som handlar om mode ur ett kulturvetenskapligt perspektiv, med hållbarhetsfokus eller om modets roll i samhället i stort, alternativt modets relation till julen.
0734-09 85 23, philip.warkander(at)kultur.lu.se

Muta eller julklapp?

Malin Åkerström och David Wästerfors forskar om mutor och bestickningar och svenskars inställning till detta. 046-222 80 41, Malin.Akerström(at)soc.lu.se 046-222 82 03, David.wasterfors(at)soc.lu.se

S

Samverkan mellan akademi och praktik

Anna Jonsson, docent i företagsekonomi, Ekonomihögskolan, kunnig inom frågor som berör samverkan, lärande och kunskapsförsörjning och aktuell med essäsamlingen ”Kampen om kunskap – akademi och praktik” som belyser frågor om kunskapens betydelse i samhället. 0708-69 89 99, anna.jonsson(at)fek.lu.se

Smitta – julförstöraren

Undvik luftburen smitta, däribland kräksjukevirus. Jakob Löndahl, universitetslektor vid Ergonomi och aerosolteknolog kan berätta om detta. 046-222 05 17, 0735-51 86 36, jakob.londahl(at)design.lth.se

Snö i stora mängder – risk att taket rasar in?

Erik Serrano, professor och avdelningsföreståndare vid Byggnadsmekanik, LTH, svarar. 046-222 03 19, 0727-33 31 61, erik.serrano(at)construction.lth.se

Sopor– vad och hur mycket slänger vi kring jul?

Lynn Åkesson, professor i etnologi, har forskat om vad sopor, källsortering, rent och orent betyder, både i symbolisk och konkret mening.
046-222 41 29, Lynn.Akesson(at)kultur.lu.se

Stadsnära natur och välmående i jul
Hur kan den stadsnära naturen hjälpa oss att bli mera ekologiskt anpassade, klimatsmarta och samtidigt må bättre i jul?
Vilka urbana Ekosystemtjänster är viktiga och hur kan urbana grönområden bevaras effektivare?
Torleif Bramryd, professor i Miljöstrategi, ISM, Campus Helsingborg.
torleif.bramryd[at]ism.lu.se +46 42 35 65 65 +46 70 393 98 55

Stress och återhämtning – betydelse för hälsan

Hur klarar vi oss genom julstressen med allt vad det innebär av ”måsten” och/eller arbete för alla dem som exempelvis arbetar i sjukvården. Den rådande coronapandemin gör det extra ansträngt för så många på många olika sätt. Vad kan vi göra som både ger oss återhämtning och stärker oss inför eventuella fortsatta utmaningar; både fysiskt och psykiskt?

Frida Eek, docent i epidemiologi och fysioterapeut, forskar kring idrottsmedicin, folkhälsa, epidemiologi och stressens och återhämtningens betydelse för människors hälsa och välbefinnande. 0736-74 48 34, frida.eek[at]med.lu.se

Per Johnsson, psykolog, kan berätta mer om hur man på bästa sätt kan hantera julstressen. 046-2228771, 0727-43 03 33, Per.Johnsson(at)psychology.lu.se

T

Trafik på vintern

Helena Svensson, utbildningskoordinator vid K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, och doktor i kollektivtrafik. 0705-09 90 89, helena.svensson(at)tft.lth.se

Turism

Stefan Gössling forskar om turismens inverkan på klimat/miljö. 0704-92 26 34, Stefan.Gossling(at)ism.lu.se

V

Varmare jul
Markku Rummukainen, Markku Rummukainen, professor, väder, klimat, klimatförändringar, 046-222 96 84, 0708-18 68 89, markku.rummukainen[at]nateko.lu.se

Vinterkräksjuka och luftburen smitta

Vinterkräksjuka som orsakas av norovirus är den enskilt vanligaste orsaken till infektiösa diarrésjukdomar i hela världen. Man räknar med att viruset orsakar cirka 700 miljoner sjukdomsfall och 220 000 dödsfall om året och att det kostar det globala samhället flera hundra miljarder kronor varje år. Carl-Johan Fraenkel har också aktiv forskning kring luftsmitta av covid-19. God överblick av spridningsvägar, utbrottshantering och skydd mot smitta i vården.
Carl-Johan Fraenkel, infektionsläkare, vårdhygienläkare och forskare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus, kan svara på frågor om vinterkräksjuka och luftburen smitta. 
Kontakt: 0707-306817, carl-johan.fraenkel[at]med.lu.se, carl-johan.fraenkel[at]skane.se

Vinter, kyla, andningssvårigheter och köldchock

För de flesta människor med astma innebär vinterns kyla extra besvär – ju kallare och torrare luft desto större påfrestningar på luftvägarna. För dem med köldastma kan de stora skillnaderna mellan ute och inne medföra. Idrottare kan vara extra utsatta. Ellen Tufvesson, forskare inom lungmedicin och allergologi kan besvara frågor kring astma och andningssvårigheter, 046-222 78  28, 0736-401916, ellen.tufvesson[at]med.lu.se

Vipeholmspatienternas jul 

Hur firades jul på Europas största anstalt för obildbara sinnesslöa, Vipeholms sjukhus i Lund? Elin Bommenelforskar om vardag och arbete för patienter och personal på Vipeholm två till tre generationer tillbaks: 1935-1963. elin.bommenel[at]ism.lu.se, 0733-240824

Vit jul

Vaughan Phillips, lektor Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap. Kan allt om hur snö/iskristaller bildas i moln, vaughan [dot] phillips [at] nateko [dot] lu [dot] se (), +46 46 222 17 32

Välgörenhet

De underliggande psykologiska mekanismerna till varför vi vill hjälpa andra. Arvid Erlandsson, doktor i psykologi vid Lunds och Linköpings universitet. 046-222 46 08, arvid.erlandsson(at)psy.lu.se

Å

Återvinna julens rester

Hur återvinner vi julens rester på ett resurs- och klimatmässigt bra sätt.
Strategier för återvinning av förpackningar, julgranar, överbliven julmat, etc. Vad kan återvinnas? Hur sorterar jag rätt? Hur ser dagens forskning ut?
Torleif Bramryd, professor i Miljöstrategi, ISM, Campus Helsingborg.
torleif.bramryd[at]ism.lu.se +46 42 35 65 65 +46 70 393 98 55

Ö

Överflöd i jul
Jonas Bååth, postdoktor vid institutionen för service management och tjänstevetenskap, kan svara på frågor kring mat, jordbruk, organisering, bedömning och utvärdering, etnografi, samhällsvetenskaplig epistemologi, hållbarhet. jonas [dot] baath [at] ism [dot] lu [dot] se+46 42 35 66 29

 

 

 

 

 

 

 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.