Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lunds universitets julexperter 2023

universitetshuset en vinterdag
Foto: Kennet Ruona

Här är en lista över forskare från Lunds universitet som kan svara på många olika slags frågor som kan bli aktuella under de stundande helgerna, från A till Ö.

God jul önskar Lunds universitet!

A

Cecilia Fredriksson, professor i etnologi, kan svara på frågor om antikonsumtion och hållbarhetstrender, shop-stop och behovet av utrensningar.  

cecilia [dot] fredriksson [at] ses [dot] lu [dot] se (cecilia[dot]fredriksson[at]ses[dot]lu[dot]se), 046-42 35 66 42
 

Carys Egan-Wyer, universitetslektor i marknadsföring vid Ekonomihögskolan. Kan svara på frågor om antikonsumtion, samhällsnormers inverkan på konsumtion och insikter om retail och sociala medier. 

carys [dot] egan-wyer [at] fek [dot] lu [dot] se (carys[dot]egan-wyer[at]fek[dot]lu[dot]se), 046-222 47 75

För de flesta människor med astma innebär vinterns kyla extra besvär – ju kallare och torrare luft desto större påfrestningar på luftvägarna. För dem med köldastma kan de stora skillnaderna mellan ute och inne medföra. Idrottare kan vara extra utsatta. 

Ellen Tufvesson, forskare inom lungmedicin och allergologi kan besvara frågor kring astma och andningssvårigheter.

ellen [dot] tufvesson [at] med [dot] lu [dot] se (ellen[dot]tufvesson[at]med[dot]lu[dot]se), 046-222 78 28, 0736-401916 

B

Vilka är de största riskerna för att utveckla beroende? Och hur kan vi hjälpa de som fastnat?

Anders Håkansson professor i beroendemedicin Lunds universitet och överläkare i psykiatri, kan besvara frågor om beroende t ex alkohol, läkemedel, spel. 

anders_c [dot] hakansson [at] med [dot] lu [dot] se (anders_c[dot]hakansson[at]med[dot]lu[dot]se), 046-17 55 96 

Patrick Van Hees, professor i brandteknik, har kartlagt brandorsaker i svenska skolor.  

patrick [dot] van_hees [at] brand [dot] lth [dot] se (patrick[dot]van_hees[at]brand[dot]lth[dot]se), 046-288 48 39, 0703-16 59 35

Docent Sacharias Votinius kan berätta mer om vad som gäller när man vill byta julklappar eller andra frågor som rör konsumenters rättigheter. 

sacharias [dot] votinius [at] jur [dot] lu [dot] se (sacharias[dot]votinius[at]jur[dot]lu[dot]se), 046-222 10 63, 0707-38 71 38
 

C

Forskare som kan svara på frågor om cirkulär ekonomi och återanvändning:

Carys Egan Wyer, post doc i marknadsföring

carys [dot] egan-wyer [at] fek [dot] lu [dot] se (carys[dot]egan-wyer[at]fek[dot]lu[dot]se), 046-222 47 75


Hervé Corvellec, professor i tjänstevetenskap

herve [dot] corvellec [at] ses [dot] lu [dot] se (herve[dot]corvellec[at]ses[dot]lu[dot]se), 042-356603, 073-0319904

Om Hervé Corvellecs forskning i Lunds universitets forskningsportal

D

Tobias Linné, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap

Tobias [dot] Linne [at] kom [dot] lu [dot] se (Tobias[dot]Linne[at]kom[dot]lu[dot]se), 046-222 41 64, 0708-12 24 16

E

Carl Dalhammar, universitetslektor, Internationella miljöinstitutet, kan uttala sig om nätshoppning och returnerade julklappar som slängs

0702-96 03 62, 046-222 02 43, carl [dot] dalhammar [at] iiiee [dot] lu [dot] se (carl[dot]dalhammar[at]iiiee[dot]lu[dot]se) 


Daniel Hellström, universitetslektor, kan uttala sig om e-handel, logistiska utmaningar och returer av julklappar ur hållbarhetsperspektiv 

046-222 72 30, 073-056 05 80, daniel [dot] hellstrom [at] plog [dot] lth [dot] se (daniel[dot]hellstrom[at]plog[dot]lth[dot]se) 
 

Klas Hjort, universitetslektor i förpackningslogistik, kan uttala sig om e-handel och returer av julklappar

046-222 40 41, 0703-48 21 11, klas [dot] hjort [at] plog [dot] lth [dot] se (klas[dot]hjort[at]plog[dot]lth[dot]se)  

F

Hans Swärd, professor vid Socialhögskolan. Forskar om fattigdom, sociala problem, hemlöshet, socialt arbete och det sociala arbetets historia. 

hans [dot] sward [at] soch [dot] lu [dot] se (hans[dot]sward[at]soch[dot]lu[dot]se), 046-222 94 15


Marcus Knutagård, Socialhögskolan. Forskar om hemlöshet.

marcus [dot] knutagard [at] soch [dot] lu [dot] se (marcus[dot]knutagard[at]soch[dot]lu[dot]se), 046-222 93 84,  0730-62 66 82


Torbjörn Hjort, docent vid Socialhögskolan. Forskar om fattiga familjers boende och konsumtion. Kan uttala sig om den psykologiska och praktiska svårigheten att vara sparsam fast man borde och varför fattigdom alltmer ses som ett personligt misslyckande snarare än ett samhällsproblem. 

torbjorn [dot] hjort [at] soch [dot] lu [dot] se (torbjorn[dot]hjort[at]soch[dot]lu[dot]se), 046-222 30 61,  0707-39 62 56

Hur gör fåglarna för att överleva vintern? Kommer fåglar sluta att flytta vid ett varmare klimat? 

Professor Åke Lindström arbetar med en inventering av fågelbeståndet. 

ake [dot] lindstrom [at] biol [dot] lu [dot] se (ake[dot]lindstrom[at]biol[dot]lu[dot]se), 046-222 49 68

Att fysisk aktivitet är av betydelse för hälsan vet vi, men för vissa tippar det över och kroppen tar skada. 

Åsa Tornberg, fysioterapeut och docent, forskar om fysisk aktivitet och träning – från de som endast kan röra sig minimalt, till de som tränar extremt mycket. Den träningsdos man klarar av utan att riskera skada/ohälsa är individuell och grundar sig på ålder, hälsotillstånd, kondition och tidigare träningsnivå. 

Beroende på hur bra eller dåligt kroppen anpassar sig till belastningen, riskerar olika system skadas. 

asa [dot] tornberg [at] med [dot] lu [dot] se (asa[dot]tornberg[at]med[dot]lu[dot]se)0706-84 86 89

Fredrik Nilsson är professor i förpackningslogistik. Han kan förpackningar, förpackningsdesign för hållbar utveckling och förpackningslogistik i allmänhet. 

fredrik [dot] nilsson [at] plog [dot] lth [dot] se (fredrik[dot]nilsson[at]plog[dot]lth[dot]se), 046-222 91 55,  0709-58 00 79

H

Johan Anselmsson, professor i företagsekonomi med inriktning marknadsföring vid Ekonomihögskolan. Kan svara på frågor om företags marknadsföring under julen, handel i stadskärnor vs shoppingcentrum utanför stan, värden som driver försäljning, starka varumärken, e-handel med fokus på Amazon.se samt prissättningsstrategier. 

johan [dot] anselmsson [at] fek [dot] lu [dot] se (johan[dot]anselmsson[at]fek[dot]lu[dot]se), 0709-96 76 80

Ola Thufvesson, forskar om stadsutveckling och kan svara på frågor om fysisk julhandel, dess framtid och betydelse för levande och trygga stadskärnor

ola [dot] thufvesson [at] ses [dot] lu [dot] se (ola[dot]thufvesson[at]ses[dot]lu[dot]se), 042-35 66 18

 Samuel Byrskog, professor i Gamla testamentets exegetik, kans vara på frågor om uppkomsten och betydelsen av de olika berättelserna om Jesu födelse i Nya testamentet. 

samuel [dot] byrskog [at] ctr [dot] lu [dot] se, 073–922 50 57

Hjärtinfarkt – stress, triggers och storhelger  

Forskning har visat att fler drabbas av hjärtinfarkt under storhelger som midsommarafton och julafton. Anneli Olsson är doktorand i kardiologi vid Lunds universitet och forskningssjuksköterska på Skånes universitetssjukhus. 

Hon forskar om olika så kallade triggers till hjärtinfarkt och vad som händer i hjärtat vid stress, bland annat under storhelger som midsommarafton och julafton. 

anneli [dot] olsson [at] med [dot] lu [dot] se (anneli[dot]olsson[at]med[dot]lu[dot]se)

 

Hjärtstopp 

Niklas Nielsen är professor i anestesi och intensivvård, Centrum för hjärtstopp vid Lunds universitet och intensivvårdsläkare vid Helsingborgs lasarett. Han forskar bland annat på vad som är den bästa vården av medvetslösa hjärtstoppspatienter. Hjärtstopp leder till döden om det inte behandlas omedelbart. Han kan besvara frågor som rör all form av intensivvård. 

niklas [dot] nielsen [at] med [dot] lu [dot] se (niklas[dot]nielsen[at]med[dot]lu[dot]se), 070-8899770

 

Hjärtinfarkt, stroke och åderförfettning 

Isabel Goncalves är professor i kardiologi vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus: forskar bland annat om åderförfettningsplack. Åderförfettning ger oftast inga symtom i ett tidigt skede, utan det kan ta flera år innan sjukdomen märks. 

Kliniker ser tyvärr ofta placken för sent, när de redan har brustit och orsakat allvarliga komplikationer som hjärtinfarkt eller stroke. Isabel Goncalves kan besvara frågor kring åderförfettning/ateroskleros, kärlkramp, hjärtinfarkt m fl hjärt-kärlsjukdomar och kardiovaskulär bilddiagnostik. 

isabel [dot] goncalves [at] med [dot] lu [dot] se (isabel[dot]goncalves[at]med[dot]lu[dot]se), 073-614 55 04

Maria Wall, universitetslektor vid Energi och Byggnadsdesign, arbetar med frågor kring energieffektiva byggnader och solenergiplanering för en ökad förnybar energiproduktion. 

maria [dot] wall [at] ebd [dot] lth [dot] se (maria[dot]wall[at]ebd[dot]lth[dot]se), 046-222 96 62

 

Max Åhman, forskare i miljö- och energisystem, LTH. 

max [dot] ahman [at] miljo [dot] lth [dot] se (max[dot]ahman[at]miljo[dot]lth[dot]se), 046-222 95 43

Mikael Klintman, professor i sociologi, forskar om hållbar konsumtion.  

Mikael [dot] Klintman [at] soc [dot] lu [dot] se (Mikael[dot]Klintman[at]soc[dot]lu[dot]se) , 046-222 88 34, 0702-84 55 48

Johannes Persson, professor i teoretisk filosofi, kan svara på miljöfrågor med filosofisk anknytning. 

Johannes [dot] Persson [at] fil [dot] lu [dot] se (Johannes[dot]Persson[at]fil[dot]lu[dot]se) , 046-222 09 24 

I

Magnus Rasmussen, professor i infektionsmedicin vid Lunds universitet och specialistläkare på Skånes Universitetssjukhus: infektionsmedicin, covid 19, vaccin, RS-virus, streptokockinfektioner, mykoplasma, sepsis och hjärtklaffsinfektioner och allvarliga bakterieinfektioner.

magnus [dot] rasmussen [at] med [dot] lu [dot] se (magnus[dot]rasmussen[at]med[dot]lu[dot]se), 070-4970132


Carl-Johan Fraenkel, infektionsläkare, vårdhygienläkare och forskare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus, kan svara på frågor om luftburen smitta, inkl. Covid 19, samt vinterkräksjuka. 

carl-johan [dot] fraenkel [at] med [dot] lu [dot] se (carl-johan[dot]fraenkel[at]med[dot]lu[dot]se), carl-johan [dot] fraenkel [at] skane [dot] se (carl-johan[dot]fraenkel[at]skane[dot]se), 0707-306817


Adam Linder, forskare, docent i infektionsmedicin vid Lunds universitet och infektionsöverläkare vid Skånes Universitetssjukhus, kan besvara frågor om exempelvis antibiotikaresistens och sepsis – ett tillstånd som kan gå fort, från frisk till dödssjuk på bara några timmar - samt andra svåra infektionssjukdomar orsakade av virus och bakterier. 

adam [dot] linder [at] med [dot] lu [dot] se (adam[dot]linder[at]med[dot]lu[dot]se), 0709-280233


Kristian Riesbeck, professor i klinisk bakteriologi vid Lunds universitet och överläkare vid Laboratoriemedicin i Region Skåne, kan besvara frågor om infektionssjukdomar, influensa, RS-virus, Covid-19, smittspridning och vaccination. 

Han har hjälpt mikrobiologer i Ukraina att kartlägga bakteriernas resistens hos krigsskadade på sjukhus. Resultaten visar att många av patienterna hade bakterier som var extremt resistenta mot antibiotika.

kristian [dot] riesbeck [at] med [dot] lu [dot] se (kristian[dot]riesbeck[at]med[dot]lu[dot]se), 0730-377433

J

Ulf Ellervik, professor i organisk kemi. Kan diskutera julbordets kemi, men också andra områden, som ond kemi och kärlekens kemi. 

Ulf [dot] Ellervik [at] chem [dot] lu [dot] se (Ulf[dot]Ellervik[at]chem[dot]lu[dot]se), 046-222 82 20, 0702-20 53 94

Håkan Jönsson, etnolog. 

Hakan [dot] Jonsson [at] kultur [dot] lu [dot] se (Hakan[dot]Jonsson[at]kultur[dot]lu[dot]se), 046-222 95 12

Eva Tornberg, professor emeritus i livsmedelsteknik. Hon kan berätta om hur man tillagar skinkan med bästa resultat.

eva [dot] tornberg [at] livstek [dot] lth [dot] se (eva[dot]tornberg[at]livstek[dot]lth[dot]se), 046-222 48 21

Lennart Lindegren, professor i astronomi. 

Lennart [dot] Lindegren [at] fysik [dot] lu [dot] se (Lennart[dot]Lindegren[at]fysik[dot]lu[dot]se), 046-222 73 09

 

Sofia Feltzing, professor i astronomi. 

Sofia [dot] Feltzing [at] geol [dot] lu [dot] se (Sofia[dot]Feltzing[at]geol[dot]lu[dot]se),  046-222 72 94

K

Klimatförändringar och den biologiska mångfalden 

Henrik Smith, professor i biologisk mångfald.

Henrik [dot] Smith [at] biol [dot] lu [dot] se (Henrik[dot]Smith[at]biol[dot]lu[dot]se),  046-222 93 79, 0709-78 20 56
 

Klimatförändringar och skogen 

Anders Lindroth, institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper, studerar klimateffekter på skog och kolets kretslopp. 

anders [dot] lindroth [at] nateko [dot] lu [dot] se (anders[dot]lindroth[at]nateko[dot]lu[dot]se), 046-222 04 74


Klimat och vit jul 

Margareta Johansson, forskare vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, som kan Arktis, Abisko och klimatförändringarna i tomtens trakter. 

margareta [dot] johansson [at] nateko [dot] lu [dot] se (margareta[dot]johansson[at]nateko[dot]lu[dot]se),  046-222 44 80 

Sofia Ulver, docent i marknadsföring vid Ekonomihögskolan. Kan svara på frågor om trender, konsumenters vanor och inte minst varför vi konsumerar som vi gör. 

sofia [dot] ulver [at] fek [dot] lu [dot] se (sofia[dot]ulver[at]fek[dot]lu[dot]se), 0708-66 61 02

Anders Jarlert, kyrkohistoriker, kan svara på frågor om julkrubbans korta historia. 

Anders [dot] Jarlert [at] teol [dot] lu [dot] se (Anders[dot]Jarlert[at]teol[dot]lu[dot]se), 046-222 90 37  

M

Elisabeth Iregren, vid avdelningen för Historisk osteologi, kan berätta vad vi vet om barnavård och amning i äldre tider. 

elisabeth [dot] iregren [at] ark [dot] lu [dot] se (elisabeth[dot]iregren[at]ark[dot]lu[dot]se), 0706-72 97 49

Emma Severinsson, modehistoriker, kan svara på frågor som handlar om julmodet ur historiskt perspektiv. 

emma [dot] severinsson [at] kultur [dot] lu [dot] se 

N

Allt fler barn och ungdomar i Sverige utreds, diagnostiseras och behandlas för ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Barn med exempelvis ADHD är en väldigt heterogen grupp och konsekvenserna av att inte få rätt diagnos och stödinsatser kan vara betydande. 

En fastställd och korrekt diagnos är viktig för att säkerställa att individen får rätt behandling och hjälp – inte minst i skolan. 

Peik Gustafsson är docent och universitetslektor i barn- och ungdomspsykiatri vid Lunds universitet och överläkare i barn- och ungdomspsykiatri vid Psykiatri Skåne. 

peik [dot] gustafsson [at] med [dot] lu [dot] se (peik[dot]gustafsson[at]med[dot]lu[dot]se), 0736-25 06 74

Forskare har i olika studier sett att individer som följer Eat-Lancet-kosten (bl a fullkorn, baljväxter och nötter)har minskad risk med 20 procent att dö i förtid och att drabbas av typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Forskaren och nutritionsepidemiologen 

Emily Sonestedt forskar på kost relaterat till hälsa, bland annat socker och mjölkprodukter, olika matmönster och Eat-Lancet-kosten.

emily [dot] sonestedt [at] med [dot] lu [dot] se (emily[dot]sonestedt[at]med[dot]lu.s) , 0737-00 71 45

S

Julen innebär höga förväntningar på konsumtion i form av  julklappar, julpynt och julmat. För dem med knappa resurser kan julens krav innebära ökad risk för ohållbar skuldsättning. 

Erik Eriksson är doktor i socialt arbete och forskar om överskuldsättning bland unga vuxna.

erik [dot] eriksson [at] soch [dot] lu [dot] se (erik[dot]eriksson[at]soch[dot]lu[dot]se), 046-222 96 05

Undvik luftburen smitta, däribland kräksjukevirus. Jakob Löndahl, universitetslektor i aerosolteknolog kan berätta om detta. 

jakob [dot] londahl [at] design [dot] lth [dot] se (jakob[dot]londahl[at]design[dot]lth[dot]se) , 046-222 05 17, 0735-51 86 36

Erik Serrano, professor och avdelningsföreståndare vid Byggnadsmekanik, LTH.

erik [dot] serrano [at] construction [dot] lth [dot] se (erik[dot]serrano[at]construction[dot]lth[dot]se), 046-222 03 19, 0727-33 31 61

Lynn Åkesson, professor i etnologi, har forskat om vad sopor, källsortering, rent och orent betyder, både i symbolisk och konkret mening.  

Lynn [dot] Akesson [at] kultur [dot] lu [dot] se (Lynn[dot]Akesson[at]kultur[dot]lu[dot]se), 046-222 41 29

Hur kan den stadsnära naturen hjälpa oss att bli mera ekologiskt anpassade, klimatsmarta och samtidigt må bättre i jul?  Vilka urbana Ekosystemtjänster är viktiga och hur kan urbana grönområden bevaras effektivare?  

Torleif Bramryd, professor i miljöstrategi, tjänstevetenskap. 

torleif [dot] bramryd [at] ses [dot] lu [dot] se (torleif[dot]bramryd[at]ses[dot]lu[dot]se), 042-35 65 65, 070-393 98 55 

Lina Ejlertsson, folkhälsovetare som forskar kring återhämtning och positiva arbetsfaktorer kopplade till hälsa. 

lina [dot] ejlertsson [at] med [dot] lu [dot] se (lina[dot]ejlertsson[at]med[dot]lu[dot]se), 0732045580

Per Johnsson, psykolog, kan berätta mer om hur man på bästa sätt kan hantera julstressen. 

Per [dot] Johnsson [at] psychology [dot] lu [dot] se (Per[dot]Johnsson[at]psychology[dot]lu[dot]se), 046-2228771, 0727-43 03 33

Sara Probert Lindström,  forskare vid Lunds universitet och leg psykoterapeut inom Psykiatri Skåne/Region Skåne kan besvara frågor om  suicid t ex förekomst, prevention, behandling, strategier för bedömning av suicidrisk. 

sara [dot] probert-lindstrom [at] med [dot] lu [dot] se (sara[dot]probert-lindstrom[at]med[dot]lu[dot]se), 0723-91 80 25

 

V

Markku Rummukainen, professor, väder, klimat, klimatförändringar. 

markku [dot] rummukainen [at] nateko [dot] lu [dot] se (markku[dot]rummukainen[at]nateko[dot]lu[dot]se), 046-222 96 84, 0708-18 68 89

För de flesta människor med astma innebär vinterns kyla extra besvär – ju kallare och torrare luft desto större påfrestningar på luftvägarna. För dem med köldastma kan de stora skillnaderna mellan ute och inne medföra. Idrottare kan vara extra utsatta.

Ellen Tufvesson, forskare inom lungmedicin och allergologi kan besvara frågor kring astma och andningssvårigheter

ellen [dot] tufvesson [at] med [dot] lu [dot] se (ellen[dot]tufvesson[at]med[dot]lu[dot]se), 046-222 78  28, 0736-40 19 16

Vaughan Phillips, lektor Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap. Kan allt om hur snö/iskristaller bildas i moln och hur moln påverkar klimatförändringarna.

vaughan [dot] phillips [at] nateko [dot] lu [dot] se (vaughan[dot]phillips[at]nateko[dot]lu[dot]se), 046-222 17 32 

Rebecca Selberg är docent i genusvetenskap och forskar bland annat om vårdens organisation och ledning och om sjuksköterskors arbetsvillkor. 

rebecca [dot] selberg [at] genus [dot] lu [dot] se (rebecca[dot]selberg[at]genus[dot]lu[dot]se), 0703-24 69 059 

Å

Hur återvinner vi julens rester på ett resurs- och klimatmässigt bra sätt?
Strategier för återvinning av förpackningar, julgranar, överbliven julmat, etc. Vad kan återvinnas? Hur sorterar jag rätt? Hur ser dagens forskning ut? 

Torleif Bramryd, professor i miljöstrategi, tjänstevetenskap. 

torleif [dot] bramryd [at] ses [dot] lu [dot] se (torleif[dot]bramryd[at]ses[dot]lu[dot]se) ,  042-35 65 65 , 070-393 98 55 

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.