Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lunds universitets sommarlista 2022 – massor av experter på sommarens frågor

Vissa ämnen skrivs det särskilt ofta i media om under sommaren. Här finns en lista över forskare vid Lunds universitet som kan svara på vanliga sommarfrågor och en rad andra ämnen som ofta är aktuella.

För experter på kriget i Ukraina, Ryssland, Nato och säkerhetspolitik, se vår separata expertlista: https://www.lu.se/artikel/expertlista-kriget-i-ukraina-ryssland-och-sakerhetspolitik

För experter på val och ämnen som är aktuella inför valet, se vår separata valexpertlista: https://www.lu.se/artikel/lunds-universitets-valexpertlista-2022

Medicin och hälsa

Hepatit, apkoppor, hiv, meningit och encefalit

Gülsen Özkaya Sahin, forskare vid Lunds universitet och överläkare inom klinisk mikrobiologi vid Laboratoriemedicin, Region Skåne, kan svara på frågor om hiv, hepatit, svår hepatit hos barn, apkoppor, meningit och encefalit. Gülsen Özkaya Sahin, är även ordförande i Virushepatitgruppen av ESCMID (European Society for Clinical Micfrobiology and Infectious Diseases).
Kontakt: 0702-688055, 046-173048, gulsen.ozkaya_sahin[at]med.lu.se

Radioaktiva olyckor, strålning, sanering

Christopher Rääf, är professor i medicinsk strålningsfysik och ansvarig för beredskapslaboratoriet vid Lunds universitet. Laboratoriet har i uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten att bistå med sina kunskaper vid en eventuell radiologisk eller nukleär katastrof.
Kontakt: 070-2114374,  christopher.raaf[at]med.lu.se

Fysisk aktivitet, kost, träningsfysiologi - patientgrupper och elitidrottare

Åsa Tornbergs forskning är inriktad mot hur hälsan påverkas av fysisk träning, fysisk aktivitet och kost, samt hur fysisk träning och fysisk aktivitet kan användas som medicin vid olika sjukdomstillstånd. Särskilda intresseområden är träningsfysiologi, gen-livsstilsinteraktion med fokus på fysisk aktivitet och nutrition. Inom hennes forskning ryms även utveckling och utvärdering av olika fysiologiska mätmetoder som används för att mäta fysisk prestation, både bland patientgrupper och elitidrottare.
Kontakt: 046-222 97 66, 0706 84 86 89, asa.tornberg[at]med.lu.se

Hjärnan och fysisk aktivitet

Tomas Deierborg är professor i fysiologi och neuroinflammation och forskar bland annat om hur hjärnan påverkas av träning: hur ser det ut med depression, demens och Parkinsons sjukdom bland dem som tränar jämfört med dem som inte är lika fysiskt aktiva? Kan hjärnans sjukdomar motas bort på gymmet?
Kontakt: 0709708212, tomas [dot] deierborg [at] med [dot] lu [dot] se

Intensivvård

Niklas Nielsen är forskare vid Centrum för hjärtstopp vid Lunds universitet och intensivvårdsläkare på Helsingborgs lasarett. Niklas kan besvara frågor om Intensivvård, exempelvis hjärtintensivvård, drunkningstillbud, värmeslag som kan vara livshotande – särskilt för barn och äldre.
Kontakt: 070-8899770, e-post: niklas.nielsen[at]med.lu.se

Rättsmedicin

Carl Johan Wingren, docent, överläkare i rättsmedicin och universitetslektor
Expertområde/forskning: Expertkompetens inom rättsmedicinens område omfattande bland annat bedömning av hur skador uppkommer både på brottsoffer och misstänkta gärningspersoner samt dödsfallsutredningar och obduktioner vid onaturliga dödsfall såsom mord och olyckor. Har även expertkompetens gällande rättslig reglering av dödsfallsutredningar, rättsintyg, läkare som medicinskt sakkunniga i domstol samt om Rättsmedicinalverkets verksamhet. Carl Johan Wingren forskar på tolkning av organvikter och rättsmedicinsk bedömning av skadebilder.
Kontakt: 0725-989312, carl_johan.wingren [at] med.lu.se

Hudallergier – parfymer, solkrämer, solljus och läkemedel

Både kemiska och naturliga produkter kan orsaka kontaktallergier. Cecilia Svedman, dermatolog med inriktning på yrkes och miljödermatologi, forskare vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, kan besvara frågor kring hudallergier.
Kontakt: 0709-18 22 04, cecilia.svedman[at]med.lu.se

Global hälsa: rättigheter, sexuell och reproduktiv hälsa - nationellt och internationellt

Anette Agardh är professor i global hälsa vid Lunds universitet och bedriver sedan många år  forskning inom global hälsa och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, både i Sverige och internationellt. Under senare år har hon lett forskningsprojekt rörande bland annat sexuella trakasserier, sexuellt våld, HIV och ungdomars sexuella hälsa. Anette arbetar även med flera internationella program som syftar till att stärka förutsättningarna för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i länder i Afrika och Asien, ett arbete som drivs tillsammans med lokala organisationer och myndigheter.
Kontakt: 0708-337735, anette.agardh[at]med.lu.se

Pediatrik - typ 1-diabetes, celiaki och tyreoidit

Daniel Agardh är barnläkare och celiakiforskare vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet.  Celiaki är en kronisk sjukdom där gluten, som finns i spannmål, får immunförsvaret att angripa tunntarmens slemhinna. Resultatet blir magproblem och dålig tillväxt hos barn, och hos vuxna även mer vaga symtom som exempelvis trötthet och depressioner. Daniel Agardh forskar om hur celiaki kan förebyggas och vad det är som gör att sjukdomen bryter ut. Han ansvarar också för studien Triad, som screenar skånska barn för tre besläktade sjukdomar - typ 1-diabetes, celiaki och tyreoidit. En tidig upptäckt av typ 1-diabetes, celiaki och tyreoidit är viktigt för att undvika allvarliga besvär.
Kontakt: 0768 87 03 87, daniel.agardh[at]med.lu.se

Barn- och ungdomspsykiatri och rättspsykiatri- utagerande beteende under barndom och i vuxenliv, psykopatologi och utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar

Björn Hofvander, docent i rättspsykiatri, specialist klinisk psykologi. Forskar inom barn- och ungdomspsykiatri och rättspsykiatri, om utagerande beteende, utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och allvarlig psykopatologi över livsloppet. Särskilt fokus på den lilla grupp individer som har ett tidigt debuterande och varaktigt utagerande beteende och som står för en stor andel av alla våldsbrott i samhället. 
Kontakt: mobilnummer: 0768-890782, mail: bjorn.hofvander[at]med.lu.se

Barn- och ungdomspsykiatri -  Gaming och gambling hos unga, barn och ungdomars skärmvanor

Emma Claesdotter-Knutsson, forskare Lunds universitet och överläkare vid BUP i Psykiatri Skåne. Emma Claesdotter-Knutsson forskar om gaming och gambling hos unga, återfallsprevention som behandling av unga med problematiskt spelande, ungas kontakter med BUP i relation till brott samt barn och ungdomars skärmvanor och sociala medieanvändande.
Kontakt: 0768871765, emma.claesdotter-knutsson[at]med.lu.se

Bakterier, antibiotikaresistens, virus, sepsis

I dag dör uppskattningsvis 50 000 människor varje år bara i Europa och USA på grund av att bakterier blivit resistenta. Det uppskattas att år 2050 kommer tio miljoner människor att dö av infektioner som inte kan behandlas på grund av att antibiotikan blivit ineffektiv. 90 procent av sepsisfallen orsakas av en bakteriell infektion som immunförsvaret överreagerar på, men i vissa fall händer det även vid virusinfektioner, till exempel vissa influensatyper orsakade av fågelinfluensa och svininfluensa eller coronavirus som SARS och MERS med flera. Adam Linder kan besvara frågor om antibiotikaresistens och sepsis – ett tillstånd som kan gå fort, från frisk till dödssjuk på bara några timmar  - samt andra svåra infektionssjukdomar orsakade av virus och bakterier t ex sepsis/covid-19.
Kontakt: Adam Linder, forskare och docent i infektionsmedicin vid Lunds universitet, infektionsöverläkare vid Skånes universitetssjukhus, 0709-280233, adam.linder[at]med.lu.se

Barn och ätsvårigheter

Sommar är för många förknippat med lata, bekymmerslösa dagar med flödande spontanitet. Men för familjer med barn som har ätsvårigheter består ”ledigheten” ofta av strategier för att få i barnet näring. Det är inte för att barnen inte vill äta – de kan helt enkelt inte. b är logoped och doktorand i forskargruppen ”Barns och familjers hälsa” vid Lunds universitet och har lång klinisk erfarenhet av barn med ätsvårigheter.
Kontakt: mobil 0709-436903, e-post: kajsa.lamm[at]med.lu.se

Blodgrupper, sjukdomar och smittämnen

Martin L Olsson, professor i transfusionsmedicin och överläkare kan svara på frågor om blod, blodgrupper (idag känner man till 370 olika), sjukdomar kopplade till blodgruppen samt blodgivning.
Kontakt: 046-222 32 07, 0705-77 32 07, Martin_L.Olsson[at]med.lu.se

Andningen och livet - sjukdomar som drabbar lungor och luftvägar

Lena Uller är professor i immunologi och forskare inom lungmedicin kopplat till allergi, astma, KOL, kvalster och virusinfektioner mm.
Kontakt: 070-2239445, lena.uller[at]med.lu.se

D-vitaminet – en global spelare

D-vitaminet behövs för att vi ska kunna ta upp kalcium i tarmen och bygga upp skelettet. Men D-vitamin påverkar också immunsystemet som har koppling till flera olika sjukdomar och den del av immunförsvaret som har med infektioner att göra. Det finns även samband mellan D-vitamin och flera olika cancerformer och solexponering. Johan Malm, professor i klinisk kemi vid Lunds universitet och överläkare på Labmedicin, Region Skåne, kan svar på frågor om D-vitaminets roll för sjukdom och hälsa.
Kontakt: 0705-26 70 25, johan.malm[at]med.lu.se

Fästingsmitta och malaria 

Kristina Persson svarar på frågor om malaria och babesia – en fästingburen sjukdom som ökar i Sverige. Kristina Persson forskare och lektor vid Lunds universitet, och överläkare vid Labmedicin, Region Skåne
Kontakt: 070-0902051, 046-173471, kristina.persson[at]med.lu.se

Hudcancer och solen – malignt melanom, hudcancer, hudcancerprevention, solkrämsansvändning, sunda solvanor

Varannan timme diagnostiseras en ny person i Sverige med malignt melanom. Trots detta har vi svårt att ändra vår inställning till det som påverkar mest: solen. Solen är bra mot vissa sjukdomar, men osunda solvanor kostar i antalet fall av melanom. Kari Nielsen är forskare och kliniker som kan svara på frågor om. Kari Nielsen, docent i dermatologi vid Lunds Universitet, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och Helsingborgs lasarett,
Kontakt: 0704-94 33 02, kari.nielsen[at]med.lu.se


Psykisk hälsa, stress och återhämtning, fysisk aktivitet

Frida Eek, sjukgymnast och docent i epidemiologi vid Lunds universitet, har bedrivit forskning om bland annat stress och hälsa bland yrkesarbetande småbarnsföräldrar, idrottsmedicin.
Kontakt: 0736-744 834, frida.eek[at]med.lu.se

Spelberoende


Ungefär 1,3 procent av Sveriges befolkning har spelproblem. Snabba internetspel om pengar är mycket mer beroendeframkallande än andra spelformer och lockar nya grupper. Vem blir beroende av spel? Vilka är de största riskerna för en person med spelberoende? Och hur kan vi hjälpa de som fastnat? Anders Håkansson, professor i beroendemedicin Lunds universitet och överläkare i psykiatri
Kontakt: 046-17 55 96 (mobil anknytning), anders_c.hakansson[at]med.lu.se

Äldre och åldrande - aktivitet och delaktighet i samhällslivet

Susanne Iwarsson är professor i gerontologi och leder forskargruppen ”Aktivt och hälsosamt åldrande”, ansluten till Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE). Susanne kan svara på frågor som berör forskningom äldre och åldrande,t exutmaningar pga av Coronapandemin, utmaningar relaterade till digital teknik,ensamhetoch isolering, hinder för att resa pga funktionsnedsättning,mm.
Kontakt: 0703-17 31 11, susanne.iwarsson[at]med.lu.se

Hälsobudskap

Helena Sandberg, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, kan tala om hälsobudskap, riskkommunikation samt mediers rapportering om hälsa och ohälsa.
Kontakt: helena.sandberg[at]kom.lu.se, +46 706-11 91 80

Miljö, samhälle och hälsa – arbets- och miljömedicin

Luften vi andas ochklimatet vi utsättsför kan ge negativa hälsokonsekvenser. Men miljön påverkar oss också positivt genom till exempel vistelse i gröna miljöer. Ebba Malmqvist och Anna Oudin forskar kring hur miljön påverkar vår hälsa genom epidemiologiska och experimentella studier samt hälsokonsekvensutredningar för att kunna ge mätbara mått på olika problem och därigenom också lösningar.
Kontakt: Ebba Malmqvist: 0732-741877, ebba.malmqvist[at]med.lu.se och Anna Oudin: 0735-000107, anna.oudin[at]med.lu.se

Biomedicin och kroppen i medicinen

Andréa Wiszmeg, doktorand i etnologi med inriktning på biomedicin. Kan svara på frågor om samhälleliga, kulturella och etiska aspekter av biomedicin, medicinsk-teknologisk utveckling och kroppen i medicinen
Kontakt: andrea.wiszmeg[at]kultur.lu.se, 0739-22 84 41

Gudbjörg Erlingsdottir, är universitetslektor och docent i arbetsmiljöteknik. Hon är också koordinator för forskningsplattformen Health Design vid Designvetenskaper
Kontakt: 0733-16 66 82, gudbjorg.erlingsdottir[at]design.lth.se


Grillningens risker, kött och köttprodukter


Eva Tornberg, professor i livsmedelsteknik, kan svara på frågor om funktionell mat.
Kontakt: 046-222 48 21, 0733-76 95 51, bostad: 046-14 17 10, Eva.Tornberg[at]food.lth.se

Grill och matos – hälsoeffekter av ultrafina partiklar i luften


Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi
Kontakt: ulf.ellervik[at]chem.lu.se, 046-222 82 20

Christina Isaxon forskar i aerosolteknologi med fokus på luftens partiklar och vad de gör med hälsan
Kontakt: 046-222 39 35, 0707-77 45 87, christina.isaxon[at]design.lth.se

Socialtjänst samt hälso- och sjukvård

Titti Mattsson, professor i offentlig rätt med inriktning på socialrätt, medicinsk rätt, barnrätt, äldrerätt samt mänskliga rättigheter, som svarar på rättsliga, sociala och etiska frågor om socialtjänst och hälso- och sjukvård
Kontakt: 0703277463, titti.mattsson[at]jur.lu.se

Musikfestivaler – hur höga ljudnivåer påverkar hörseln

Jonas Brännström, universitetslektor i audiologi, kan besvara frågor om hörselnedsättning, tinnitus, ljudöverkänslighet mm och vad som händer i örat när vi utsätts för hög ljudnivåer
Kontakt: 046-17 71 03, jonas.brannstrom[at]med.lu.se

Hälsa och synen på hälsa, samt övervikt ur ett kulturhistoriskt perspektiv

Fredrik Nilsson, professor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Kontakt: fredrik.nilsson[at]ism.lu.se, 042-35 66 29

Kärlekens kemi

Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi
Kontakt: ulf.ellervik[at]chem.lu.se, 046-222 82 20

Matförgiftning

Peter Rådström, professor i teknisk mikrobiologi. Tillgänglig främst under senare delen av sommaren.
Kontakt: peter.radstrom[at]tmb.lth.se, 046-222 34 12

Olyckor, exempelvis flygolyckor, kärnkraftshaverier, tågolyckor, eller vårdskador i sjukvården, frågor om mänskliga fel


Johan Bergström, universitetslektor vid avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet
Kontakt: johan.bergstrom[at]risk.lth.se, 046-222 08 80

Sjuk på semestern

Martina Axmin, forskare i socialrätt, socialförsäkringssystemet inkl. pensioner samt gränsöverskridande hälso- och sjukvård
Kontakt: 0704-77 89 85, martina.axmin[at]jur.lu.se

Smitta – semesterförstöraren

Undvik luftburen smitta, däribland kräksjukevirus. Jakob Löndahl, universitetslektor vid Ergonomi och aerosolteknologi, ger besked
Kontakt: 046-222 05 17, 0735-51 86 36, jakob.londahl[at]design.lth.se

Nanorisk med solkrämen?

Christina Isaxon är biträdande universitetslektor vid Ergonomi och aerosolteknologi. Hon kan svara på frågor om risker nanomaterial och nanopartiklar
Kontakt: 046-222 39 35, 0707-77 45 87, christina.isaxon[at]design.lth.se

Djur, natur och klimat- och miljöfrågor

Myggor och myggplågan

Marcus Stensmyr, forskar på myggor. Vet varför vissa människor blir mer bitna än andra. Kan uttala sig om hur man kan få bukt med sommarens myggplåga och i ett större perspektiv stoppa spridningen av myggburna sjukdomar som malaria, Kontakt: 046-222 37 87, 070-365 74 44, marcus.stensmyr[at]biol.lu.se

Alger, algblomning
Per Carlsson, universitetslektor i akvatisk ekologi, specialist på marina alger (alger i havet), algblomning och marinekologi, 046-222 84 35 Per.Carlsson[at]biol.lu.se

Karin Rengefors, expert på algblomning i sjöar. Studerar hur extremväder såsom långvarig torka inverkar på algblomning, 073-600 17 44, karin.rengefors(at)biol.lu.se

Sjöar, övergödning och försurning
Lars-Anders Hansson, professor i akvatisk biologi, expert på miljöproblem i sjöar såsom övergödning, försurning och klimatförändringens påverkan. 070-389 72 81, lars-anders.hansson[at]biol.lu.se

Jordgubbar och skadeinsekter

Glenn Svensson, forskar på hur doftämnen, feromoner, kan rädda jordgubbsodlingar från skadliga insekter, 0731-84 71 26, glenn.svensson[at]biol.lu.se

Bin och pollinering

Maj Rundlöf, expert på bin och pollinering, kan svara på frågor om hur kemiska substanser såsom neonikotinoider påverkar bin och deras förmåga att pollinera. Leder ett projekt med så kallade ”nyttodjurparker” som introduceras i södra Sverige sommaren 2021. Nås på 070-92 98 524, maj.rundlof[at]biol.lu.se

Lina Herbertsson, forskare på pollinering i våra jordbrukslandskap, kan berätta hur trädgårdar och andra utemiljöer bör se ut och skötas för att gynna vilda bin, 0702-96 42 55, lina.herbertsson[at]biol.lu.se

Anna Persson, forskare, pollinering i staden och på landsbygden, 0730-692880,anna.persson[at]cec.lu.se Semester i juli + första veckan i augusti. Nås främst på mobil.

Johanna Yourstone, forskar på hur det moderna jordbrukslandskapet påverkar vilda bin. 0707-98 92 31, johanna.yourstone[at]biol.lu.se

Bränder (och andra risker i det moderna samhället)


Patrick Van Hees, professor i brandteknik, har kartlagt brandorsaker i svenska skolor, 046-222 17 19, Patrick.van_Hees[at]brand.lth.se

Christian Uhr, universitetslektor i Risk och Säkerhet samt expert vid Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Christian.Uhr[at]risk.lth.se 0702-83 82 16

Skog och barkborrar

Martin N Andersson, forskar på feromoner, doftämnen. Studerar bland annat hur skadeinsekter som granbarkborren kan stoppas med hjälp av doftämnen som gör att hanar och honor inte hittar varandra och därmed kan de inte föröka sig, 046-222 93 44, martin_n.andersson[at]biol.lu.se

Anna Maria Jönsson, forskar på granbarkborrar, andra insekter, träd, skogsbruk, fenologi etc. 046-2229410. anna_maria.jonsson(at)nateko.lu.se

Skog, klimat och bränder

Natascha Kljun, professor i miljövetenskap, skog, skogsbränder och koldioxidutsläpp. 046-2224731, natascha.kljun[at]cec.lu.se

Veiko Lehsten, forskare i naturgeografi, analyserar klimateffekter på ekosystem och vegetation, särskilt skogsbränder och ekosystemtjänster, 046-222 40 20, veiko.lehsten[at]nateko.lu.se

Anders Lindroth, professor i naturgeografi och ekosystemsanalys, forskar om klimatförändringar och hur dessa påverkar olika naturmiljöer (ekosystem). Han studerar bland annat ekosystemen i Skandinaviens skogar och sjöar. Expert på skogar och växthusgaser, 046-222 04 74, Anders.Lindroth[at]nateko.lu.se

Anna Maria Jönsson, professor i naturgeografi, specialist på ekologi/miljövetenskap relaterat till skogsbruk, klimatförändringar, fenologi, ekosystemmodellering, träd och insekter. 046-2229410. anna_maria.jonsson(at)nateko.lu.se

Fjärilar och Svensk Dagfjärilsövervakning


Lars Pettersson är zooekolog och expert på dag- och nattfjärilar. Han ansvarar för Svensk Dagfjärilsövervakning som finns över hela landet, 046-222 38 18, 070-611 63 45, lars.pettersson[at]biol.lu.se

Växter

Torbjörn Tyler, växtekolog, kan svara på de flesta frågor om växter, vilka som är minskar respektive ökar och vilka hot som finns mot olika växter. Har bland annat inventerat den skånska floran, 046-222 42 34, Torbjorn.Tyler[at]biol.lu.se

Djur och djurrätt

Tobias Linné är sociolog och forskare inom det tvärvetenskapliga ämnet kritiska djurstudier som behandlar djurens roll och rättigheter i samhälle. Allt som rör djur och djurrätt, samt kött och köttkonsumtion är hans expertområden, Tobias.Linne[at]kom.lu.se, 0708-12 24 16

Tina D’Hertefeldt, froskare i biologi, expert på invasiva främmande växter. 046-222 37 75, tina.dhertefeldt[at]biol.lu.se

Valar

Johanna Stedt, marinbiolog, forskar på tumlare vid Kullaberg. Svarar på frågor om valar, 073-738 30 36, johanna.stedt[at]biol.lu.se

Nanoplaster i vatten

Mikael Ekvall, forskar på nanoplaster i akvatiska system, såsom sjöar, 0739-16 56 53, mikael.ekvall[at]biol.lu.se

Samverkan mellan insekter och växter

Magne Friberg och Anna Runemark, forskar på hur insekter och växter interagerar och samspelar. Magne Friberg: 073-52 93 373, magne.friberg(at)biol.lu.se. Anna Runemark: 046-222 37 89, anna.runemark[at]biol.lu.se

Ekosystemet, jordbruk, markfrågor    


Katarina Hedlund, professor, expert på hur olika jordbruksmetoder och markskötsel påverkar ekosystemet och ekosystemtjänster, 0725-62 10 04, katarina.hedlund[at]biol.lu.se

Juliana Dänhardt, forskningskoordinator, jordbruk, markfrågor och ekosystemtjänster, EU:s jordbrukspolitik/CAP. 0703-03 44 73, juliana.danhardt[at]cec.lu.se.

Mark Brady, forskare Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC), jordbruk, markfrågor och ekosystemtjänster, EU:s jordbrukspolitik/CAP. 0722-37 04 29, Mark.brady[at]cec.lu.se.

Henrik Smith, professor i zooekologi. Expert på vilka effekter som klimat- och landskapsförändringar får på biologisk mångfald och ekosystemtjänster, 046-222 93 79, 0709-78 20 56, henrik.smith[at]cec.lu.se

Lennart Olsson, professor vid Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier. Expertis inom jordbrukspolitik inom EU, handeln med utsläppsrättigheter, ökenspridning, livsmedelskris och klimatförändringarnas följder i Afrika.
046-222 05 11, lennart.olsson[at]lucsus.lu.se

Erosion, kustförstörelse, vattenströmmar


Hans Hanson, professor i vattenresurslära, 046-222 89 87, 0705-12 83 11, bostad: 046-12 83 11, sommarbostad 0411-12 821, Hans.Hanson[at]tvrl.lth.se


Farliga växter, förgiftningar


Ulf Ellervik, professor, Bioorganisk kemi, 046-222 82 20, ulf.ellervik[at]chem.lu.se

Fiskar

Lina Nikoleris, forskare, vatten, fisk och hormoner, 0706-87 21 57, lina.nikoleris[at]cec.lu.se

Fåglar


Thomas Alerstam, professor, specialist på flyttfåglar och deras orientering, 046-222 37 85, Thomas.Alerstam[at]biol.lu.se

Susanne Åkesson, professor, leder stort forskningsprojekt om fåglars och andra djurs flyttförmåga, 0702-45 04 23, susanne.akesson[at]biol.lu.se

Jan-Åke Nilsson, professor, expert på fåglar och deras beteende, 046-222 45 69, 0705-26 18 14, Jan-Ake.Nilsson[at]biol.lu.se.

Åke Lindström, professor, ansvarar för Svensk Fågeltaxering, en inventering av fågelbeståndet i Sverige, 046-222 49 68, Ake.Lindstrom[at]biol.lu.se

Arne Hegemann, forskar på fåglars immunförsvar och hur de klarar sig i olika miljöer. 072-996 58 03, arne.hegemann[at]biol.lu.se

Fästingar, insekter och spindlar

Lars Lundqvist, expert på hur fästingar och insekter beter sig i naturen, Lars.Lundqvist[at]biol.lu.se, 046-222 93 34

Lars Råberg, biolog, expert på frågor om borrelia och andra fästingspridda sjukdomar, 046-222 37 66, Lars.Raberg[at]biol.lu.se

Mikael Sörensson, entomolog och specialist på insekter och spindlar. Expert på världens minsta skalbaggar. 070-268 70 67, mikael.sorensson[at]biol.lu.se


Förpackningar för minskat matsvinn

Annika Olsson är professor vid Förpackningslogistik och rektor vid LTH. Hon kan förpackningar, förpackningsdesign för hållbar utveckling och förpackningslogistik i allmänhet, annika.olsson[at]plog.lth.se, 0705-22 45 69

Grundvatten

Charlotte Sparrenbom, geolog, jobbar med grundvattenrelaterade frågor såsom föroreningsförekomst, och transport av föroreningar, miljöövervakning och dricksvattenresurser, 046-222 39 54, 0722-22 52 66, charlotte.sparrenbom[at]geol.lu.se

Andreas Persson,  docent i naturgeografi och ekosystemvetenskap, expertis inom hydrologi, grundvatten, översvämningar och torka, klimatanpassning och geografisk riskanalys. 046-222 42 62, andreas.persson[at]nateko.lu.se

Havsfrågor och marin mätteknik


Peter Jonsson, universitetsadjunkt i teknisk geologi, 046-222 49 58, 0706-49 23 33, Peter.Jonsson[at]tg.lth.se

Daniel Conley, professor och biogeokemist vid institutionen för geo- och ekovetenskaper, studerar Östersjöns problem med syrefattiga bottnar, 046-222 04 49, 0707-49 43 41, Daniel.Conley[at]geol.lu.se

Lina Nikoleris, forskare, vatten, fisk och hormoner, 0706-87 21 57, lina.nikoleris[at]cec.lu.se

Maria Hansson, universitetslektor Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), gifter/kemikalier/föroreningar och vatten. Kan det mesta om Östersjön. 0706-35 32 44, maria.hansson[at]cec.lu.se.

Hållbart fiske

Johan Hultman, ekologiskt hållbart fiske, Johan.hultman[at]ism.lu.se, 042-35 66 13

Klimat, energi och hållbarhet

Markku Rummukainen, professor, klimat, klimatförändringar och FN:s klimatförhandlingar, 046-222 96 84, 0708-18 68 89, markku.rummukainen[at]nateko.lu.se. Även expert på skog i relation till klimatet.

Anders Lindroth, institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper, studerar klimateffekter på skog och kolets kretslopp, 046-222 04 74, anders.lindroth[at]nateko.lu.se

Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem, LTH. Lars J Nilsson svarar på frågor kring strategier för klimatomställning, styrning mot nollutsläpp samt energi- och klimatpolitiska konsekvenser, 046-222 46 83, lars_j.nilsson[at]miljo.lth.se

Max Åhman, forskare vid Miljö- och energisystem, LTH, svarar på frågor kring klimatomställning och internationell klimatpolitik, 046-22 95 43, 0733-58 74 11, max.ahman[at]miljo.lth.se

Pål Börjesson, professor i Miljö- och energisystem vid LTH, svarar på frågor kring hållbara drivmedel och bioenergi, 0768-82 04 06, pal.borjesson[at]miljo.lth.se

Luis Mundaca (miljöekonomi, miljöpolitiska styrmedel)
professor, Internationella miljöinstitutet. 
Tel: 046-222 02 57, 0704-94 94 57, Luis.Mundaca[at]iiiee.lu.se

Lena Neij (solenergi, klimat)
professor, Internationella miljöinstitutet,046-222 02 68, 0734-36 88 52, Lena.Neij[at]iiiee.lu.se

Emily Boyd, professor och föreståndare för Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier (LUCSUS). Expertis inom klimatanpassning och resiliens kopplat till klimatförändringar och naturkatastrofer (vattenbrist, värmebölja, översvämningar). 046-222 03 69, emily.boyd[at]lucsus.lu.se

Kimberly Nicholas, forskare vid Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier (LUCSUS). Expert inom klimatpolitik, och individuella livsstilsval kopplat till klimatet, tex. energi, konsumtion, transport, kost. +45 31 58 51 41, kimberly.nicholas[at]lucsus.lu.se

Wim Carton, forskare vid Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier (LUCSUS). Forskar om klimatkompensation, trädplantering, kolinlagring och koldioxidutsläpp. Wim.carton[at]lucsus.lu.se

Klimatanpassning, sårbara grupper i Sverige och internationellt


Per Becker, docent i Risk och Säkerhet, Per.Becker[at]risk.lth.se, 046-222 17 28

Emily Boyd, föreståndare för Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier. Expertis inom klimatanpassning och resiliens kopplat till klimatförändringar och naturkatastrofer (vattenbrist, värmebölja, översvämningar). Fokus på ojämlikheter i hur samhällsgrupper upplever effekterna av klimatförändringar. 046-222 03 69, emily.boyd[at]lucsus.lu.se

Andreas Persson, docent i naturgeografi och ekosystemvetenskap, expertis inom klimatanpassning, översvämningar och torka, geografisk riskanalys, i Sverige och internationellt.  046-222 42 62, andreas.persson[at]nateko.lu.se

Hållbara städer

Lena Neij, professor, Internationella miljöinstitutet, 046-222 02 68, 0734-36 88 52, Lena.Neij[at]iiiee.lu.se

Kes McCormick, universitetslektor, Internationella miljöinstitutet, 046-222 02 56, 0722-23 12 27, kes.mccormick[at]iiiee.lu.se

Andreas Persson, docent i naturgeografi och ekosystemvetenskap, expertis inom urban hydrologi, översvämningar, torka, geografisk riskanalys, i Sverige och internationellt. 046-222 42 62, andreas.persson[at]nateko.lu.se

Johanna Alkan Olsson, lektor Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), klimatanpassning av städer med mera, 0727-41 79 90, johanna.alkan_olsson[at]cec.lu.se.

Erik Swietlicki, professor i kärnfysik på LTH, luftföroreningar och hälsa, 0709-92 45 12, erik.swietlicki[at]nuclear.lu.se

Natur- och miljövård, biologisk mångfald

Henrik Smith, professor i zooekologi. Expert på vilka effekter som klimat- och landskapsförändringar får på biologisk mångfald och ekosystemtjänster, 046-222 93 79, 0709-78 20 56, henrik.smith[at]cec.lu.se

Sjöar, gödning, försurning


Lars-Anders Hansson, professor i akvatisk biologi, miljöproblem i sjöar, såsom övergödning, försurning, klimatförändring, 070-3897281, Lars-Anders.Hansson[at]biol.lu.se

Caroline Björnerås, forskar på orsaker till att sjöar blir bruna, främst hur förekomsten av järn påverkar sjöarna. 046-222 38 96, 0739-25 80 76, caroline.bjorneras[at]biol.lu.se

Gifter, kemikalier och miljö

Charlotte Sparrenbom, geolog, jobbar med grundvattenrelaterade frågor såsom föroreningsförekomst, och transport av föroreningar, miljöövervakning och dricksvattenresurser, 046-222 39 54, 0722-22 52 66, charlotte.sparrenbom[at]geol.lu.se

Maria Hansson, universitetslektor Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), gifter/kemikalier/föroreningar, 0706-35 32 44, maria.hansson[at]cec.lu.se.

Svampar

Sigvard Svensson, mykolog, Biologiska museet, 046-222 40 61, Sigvard.Svensson[at]biol.lu.se

Solenergi

Kenneth Wärnmark, kemiprofessor. Hans forskning handlar om att utveckla nya material för solceller. Genom att manipulera järnmolekylens egenskaper med grundforskning är målet att utveckla billigare och miljövänligare solceller, samt solbränsle. 046-222 82 17, kenneth.warnmark[at]chem.lu.se

Jessica Lagerstedt Wadin forskar vid Sektionen för industriell ekonomi på LTH och har med kollegor studerat solenergiexpansionen i Kalifornien, där en särskild hyrmodell för solpaneler används, 046-222 03 59, 0767-68 28 41, jessica.wadin[at]iml.lth.se

Stjärnor, galaxer och exoplaneter

Lennart Lindegren, professor i astronomi, 046-222 73 09, Lennart.Lindegren[at]astro.lu.se

Sofia Feltzing, professor i astronomi, 046 222 72 94, Sofia.Feltzing[at]astro.lu.se

Anders Johansen, professor i astronomi, 046 222 15 89, anders.johansen[at]astro.lu.se

Söderhavet – ur ett humanekologiskt perspektiv

Thomas Malm, 046-222 04 17, Thomas.Malm[at]hek.lu.se

Träd och trädgårdar

Carina Sjöholm kan tala om träds betydelse och forskar om villaträdgårdarnas betydelse i vardagen men också som avstressare, prestigemarkering etc för de boende. Hon intresserar sig även för besöksträdgårdar och har forskat om livsstilsentreprenörer som kombinerar livet på landsbygden med öppen trädgård, plantförsäljning, guidade turer mm. 0706-96 73 88, Carina.Sjoholm[at]ism.lu.se

Helena Hanson, forskare Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), trädgårdar och hållbar stadsutveckling, villaträdgårdens betydelse, 046-222 02 02, helena.hanson[at]cec.lu.se.

Maria Hansson, universitetslektor Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), gifter i trädgårdar, 0706-35 32 44, maria.hansson[at]cec.lu.se.

Väder och klimat

Thomas Holst, forskare i naturgeografi, expert på atmosfärskemi, klimat, klimatförändringar och ekosystemförändringar. 046-2224865, thomas.holst[at]nateko.lu.se

Wilhelm May, forskare Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC). Extremväder och klimat. 046-222 01 20, +45 299 08 474, wilhelm.may[at]cec.lu.se

Åska, blixtar och dunder

Vaughan Phillips, universitetslektor i naturgeografi, expert på molnfysik, åskstormar och blixtar, 046-222 17 32, vaughan.phillips[at]nateko.lu.se

Samhälle, politik och kultur

Aktivism och nya medier

Tobias Linné är sociolog och forskare vid institutionen för kommunikation och medier. Han har bland annat forskat om alt-right rörelsens användning av digitala medier, om #metoo i icke-västerländska kontexter och om djurrättsaktivism och medier 0708-12 24 16, Tobias.Linne[at]kom.lu.se

Brottsbekämpning och straff samt sexualbrott

Ulrika Andersson, professor i straffrätt, 0702-573404, ulrika.andersson[at]jur.lu.se

Linnea Wegerstad, forskare i straffrätt, 046-222 11 16, linnea.wegerstad[at]jur.lu.se

Brottsoffer046-222 11 16

Karl Dahlstrand forskar och föreläser om brottsofferfrågor ur rättssociologiskt perspektiv med särskilt fokus på allmänhetens och brottsoffrens syn på ersättning för kränkning och brottsskador, samt nätkränkningar och näthat med fokus på förtal online. Läs mer om rättssociologi och rättssociologisk forskning här: https://www.soclaw.lu.se/forskning. Kontaktuppgifter: karl.dahlstrand[at]soclaw.lu.se

Beslutsfattande under osäkerhet

Ullrika Sahlin, forskar kring risk och beslutsfattande under osäkerhet, 0738-27 44 32, ullrika.sahlin[at]cec.lu.se

Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap. Peter.Gardenfors[at]lucs.lu.se, 046-222 48 17, 0709-14 62 46

Cyklar och cykling

Lars-Eric Jönsson, etnolog, 0706-99 19 98, Lars-Eric.Jonsson[at]kultur.lu.seDigitala medier, skärmtid, barn och ungas medievardag

Helena Sandberg, docent i medie- och kommunikationsvetenskap,helena.sandberg[at]kom.lu.se, +46 706-11 91 80

Experimentell musik

Sanne Krogh Groth, docent i musikvetenskap och föreståndare vid Ljudmiljöcentrum, kan svara på frågor om experimentell musik, ljudkonst, elektronisk musik, ljud i offentliga rum, nutida konstmusik, avantgardemusik. sanne_krogh.groth[at]kultur.lu.se, +45 27 28 34 35

Fake news och desinformation på nätet

Mia-Marie Hammarlin, forskare vid Institutionen för kommunikation och medier, kan svara på frågor som rör fake news och desinformation på nätet. 0730-87 14 60, Mia-Marie.Hammarlin[at]kom.lu.se

Familjeförhållanden


Hans Swärd, professor vid Socialhögskolan. Forskar om fattigdom, sociala problem, hemlöshet, socialt arbete och det sociala arbetets historia. 046-222 94 15, 0702-09 46 15 Hans.Sward[at]soch.lu.se

Friluftsliv och medborgarfostran

Sommarläger för barn och ungdomar, scoutläger, tältning och därmed förknippade företeelser. Björn Lundberg, historiker, 0707-36 88 66, bjorn.lundberg[at]hist.lu.se

Gatukonst, graffiti och konst i det offentliga rummet

Peter Bengtsen är konsthistoriker och sociolog med specialinriktning på gatukonst (street art). Han kan svara på frågor om gatukonst, Banksy, graffiti, konst i det offentliga rummet, eko-kritisk konst, samt om konst och kultur mera generellt. peter.bengtsen[at]kultur.lu.se

Högtider

Mia-Marie Hammarlin kan tala om traditioner och ritualer som hör sommaren till.   0730-87 14 60, Mia-Marie.Hammarlin[at]kom.lu.se

Idrott


Erwin Apitzsch är idrottspsykolog. Kan resonera om psykologiska aspekter på idrott som exempelvis vad som händer när ett lag drabbas av kollektiv kollaps och hur kan det undvikas, 0708-14 48 65, erwin.apitzsch[at]psy.lu.se

Björn Lundberg, historiker, har skrivit Frontlöparen, en biografi om Gunder Hägg. Kan svara på frågor om idrottshistoria, friidrott, löpning. 0707-36 88 66, bjorn.lundberg[at]hist.lu.se

IT-attacker

Martin Hell, universitetslektor vid Elektro- och informationsteknik, LTH, 046-222 43 53, 0702-62 83 76, martin.hell[at]eit.lth.se

Katolicismen i historia och nutid

Yvonne Maria Werner, professor vid Historiska institutionen, kan svara på frågor om katolska kyrkans historia från reformationstiden och fram till dags dato, om förhållandena i Vatikanen och dagens kyrkopolitik och kyrkopolitiska kontroverser och konflikter.  yvonne_maria.werner[at]hist.lu.se, 046-222 01 56, 0732-46 86 83

Kreativitet och tänkande

Ingar Brinck, professor i teoretisk filosofi, forskar på expertis, kreativitet och improvisation samt om konst och hantverk. 0709-20 81 25, ingar.brinck[at]fil.lu.se. Hon svarar gärna på frågor om:

  • Kreativitet och improvisation i vardagen
  • Expertkunskap och thinking-in-doing: Om expertis hos dansare, kampsportare och bergsklättrare
  • Upplevelser av konst och konsthantverk: "Är det nåt fysiskt eller måste man tänka också?"

Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, studerar begreppsbildning och semantik, samt tänkandets och språkets utveckling. Han kan även svara på frågor om skillnaden mellan ljudböcker och vanliga böcker. Peter.Gardenfors[at]lucs.lu.se, 046-222 48 17, 0709-14 62 46

Kriskommunikation

Nils Gustafsson, Institutionen för strategisk kommunikation, Campus Helsingborg. Kan uttala sig om sociala medier, politisk kommunikation, aktivism och influencers. Telefon: +46 42 35 65 18 Mobiltelefon: +46 73 662 64 56

Cecilia Cassinger, Institutionen för strategisk kommunikation, Campus Helsingborg. Kan uttala sig om kriskommunikation, turism, aktivism, varumärkeskommunikation, platsvarumärke (t ex stad, nation, region), image, marknadsföring av offentlig verksamhet. Mejl: cecilia.cassinger[at]isk.lu.se Telefon: +46 42 35 65 25

Mats Heide, forskare vid Institutionen för strategisk kommunikation, Campus Helsingborg. Kan uttala sig om kriskommunikation.
E-post: mats.heide[at]isk.lu.se Telefon:+46 42 35 66 14

Kulturarv


Lars-Eric Jönsson, är etnolog och kan svara på frågor om kulturarv, kulturhistoria medicinhistoria och psykiatrins historia, 046-222 43 11, 0706-99 19 98, Lars-Eric.Jonsson[at]kultur.lu.se

Kultur, konst, evenemang

Katja Lindqvist, forskar om organisering och ledning i organisationer med särskilt fokus på kulturella och kreativa sektorn. katja.lindqvist[at]ism.lu.se +46 42 35 66 27

Ledarskap, professioner och arbetsliv

Johan Alvehus är docent i tjänstevetenskap och forskar om ledarskap och makt. Har bland annat projekt om chefers ohälsa och om verksamhetsutveckling i vården och kommer till hösten ut med en bok om professioner och organisationer. Kan även svara på frågor om arbetslivet efter Corona. https://www.ism.lu.se/johan-alvehusKontakt: johan.alvehus[at]ism.lu.se

Anette Svingstedt, universitetslektor i tjänstevetenskap. Forskar om tjänsteorganisationer bland annat med fokus på lyssnande i organisationer anette [dot] svingstedt [at] ism [dot] lu [dot] se (anette[dot]svingstedt[at]ism[dot]lu[dot]se,) +46 42 35 66 30

Stefan Sveningsson, professor i organisation vid Ekonomihögskolan. Forskar inom strategi, organisationsförändring, chefsarbete, ledarskap och identitet. 046-222 46 60, stefan [dot] sveningsson [at] fek [dot] lu [dot] se

Lärandets psykologi

Hans Teke, doktorand i utbildningsvetenskap, kan svara på frågor om effekter av senarelagda skolstarter. hans.teke[at]uvet.lu.se, 0739-29 10 01

Migrantarbetare inom gröna näringar/jordbruk

Johanna Alkan Olsson, forskare, specialist på migrantarbetare inom jordbruket och de gröna näringarna, 0727-41 79 90, johanna.alkan_olsson[at]cec.lu.se

Miljöpolitik

Åsa Knaggård, lektor i statsvetenskap, miljöpolitik, public policy och relationen vetenskap-politik. 046-222 01 64, asa.knaggard[at]svet.lu.se

Roger Hildingsson, statsvetare, forskar och undervisar inom miljö- och klimatpolitik, samhällsstyrning och omställningen till ett post-fossilt samhälle. 046-222 47 62, 0706-93 15 71, roger.hildingsson[at]svet.lu.se

Mjukvaran – kan vi kontrollera den eller kontrollerar den oss?

Per Runeson är prefekt vid Institutionen för datavetenskap, LTH, och forskar kring den allt mer komplexa programvara som byggs in i våra maskiner och datorer, 046-222 93 25, per.runeson[at]cs.lth.se

Mode, kläder och stil – nu och då

Philip Warkander, universitetslektor modevetenskap, kan svara på frågor om samtidens och framtidens mode, design, bransch och hållbarhet, philip.warkander[at]kultur.lu.se, 0734-09 85 23

Emma Severinsson, universitetslektor modevetenskap, kan svara på frågor om 1900-talets modehistoria och koppling till samtida fenomen. Även kvinnohistoria och genusperspektiv. emma.severinsson[at]kultur.lu.se, 0739-03 73 22

Pernilla Rasmussen, universitetslektor modevetenskap, kan svara på frågor om äldre mode- och textilhistoria. pernilla.rasmussen[at]kultur.lu.se, 0730-85 72 17

Musik

Patrik Sandgren, musiketnolog och arkivarie på Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar. Patrik har skrivit om ramsor och melodistrukturer i såväl populärmusik, vaggvisor som fotbollsfansens sång på läktarna. Han svarar även på frågor som rör skånsk folkmusik, särskilt äldre spelmanshistoria. Skånes musiksamlingar är ett traditionsarkiv för i huvudsak folklig musik och visa till både fest och vardag, 046-222 36 12, 0727-36 46 46, Patrik.Sandgren[at]folklivsarkivet.lu.se

Thomas Olsson, musikvetare som gärna svarar på frågor inom fälten rock, jazz samt musik och samhälle. Särskilt intresserad av progressiv rock, musikproduktion och gitarrer, 046-222 32 75, 0766-31 95 70, Thomas.Olsson[at]kultur.lu.se

Nordirland, narrativ och konflikter

Det förflutnas roll i konflikter, konflikten på Nordirland, Nordirlands historia, muralmålningar på Nordirland, Brexit, samt Brexits påverkan på Nordirland och relationen mellan Storbritannien och Irland. Fredrika Larsson, doktorand och lärare i Freds- och konfliktvetenskap, Fredrika.Larsson[at]hist.lu.se, 0705-39 82 76

Politik och litteratur

Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson, båda professorer i litteraturvetenskap, kan svara på frågor om vilken roll litteraturen spelar för dagens politiker. Torbjörn Forslid, 046-222 84 73, torbjorn.forslid[at]litt.lu.se och Anders Ohlsson, 046-222 84 67, anders.ohlsson[at].lu.se

Johan Stenfeldt, docent och forskare, kontaktas för frågor om kommunism, nazism och senare politisk extremism i dessa idériktningar.  Har skrivit boken Renegater, som handlar om två politiska ledare - Nils Flyg och Sven Olov Lindholm - som under sina respektive liv bytte plats på det ideologiska spektrat: Flyg var kommunist och blev nazist, Lindholm nazist men blev kommunist.
Kan även kontaktas kring frågor om totalitarism och hoten mot demokratin mera allmänt. johan.stenfeldt [at] hist.lu.se, 046–222 48 76

Reklam, dold reklam, nya former av reklam och marknadsföring på nätet

Helena Sandberg, docent i medie- och kommunuikationsvetenskap, helena.sandberg[at]kom.lu.se, +46 706-11 91 80

Retorik

Anders Sigrell är professor i retorik och kan således tillfrågas så snart det handlar om tal och/eller texter som ska analyseras, Anders.Sigrell[at]kom.lu.se

Resande och klimatet

Charlotte Hagström, etnolog, 046-222 68 15, 0706-29 73 40, Charlotte.Hagstrom[at]kultur.lu.se (Om cyklande, tågsemester och järnvägar.)

Samarbete och normer

Ingar Brinck, professor i teoretisk filosofi, forskar på normer och ordlös kommunikation. 0709-20 81 25, ingar.brinck[at]fil.lu.se. Hon svarar gärna på frågor om:

  • Att göra saker tillsammans: Samarbetsförmåga och sociala normer
  • Ordlös kommunikation

Samhällets sårbarhet/riskhantering och samhällsviktig verksamhet


Henrik Tehler, professor i Risk och Säkerhet, Henrik.Tehler[at]risk.lth.se, 046-222 48 50

Satir och humor i valrörelser

Joanna Doona forskar på satirens publik, politisk kultur och medborgerligt engagemang. Hennes nuvarande arbete rör satir under valrörelser, med fokus på den yngre publikens gränsdragningar och interaktion med olika exempel av svensk public service-satir. Kontaktuppgifter: joanna.doona[at]kom.lu.se

Semester och resande

Malin Zillinger, forskar om hur människor reser, vilken typ av information de föredrar, hur de faktiskt rör sig i tid och rum, och hur nya former av turism uppstår. Kan även uttala sig om besöksnäringen, mobilitet och destinationer. Malin [dot] zillinger [at] ism [dot] lu [dot] se (Malin[dot]zillinger[at]ism[dot]lu[dot]se,) +46 42 35 66 11

Carina Sjöholm, etnolog, forskar om resor i böckers och författares fotspår. Carina Sjöholm är författare till boken "Litterära resor: turism i spår en efter böcker, filmer och författare". Kan även svara på frågor som rör våra skärgårdar, Carina.sjoholm[at]ism.lu.se, 0706-96 73 88

Semester under knappa förhållanden


Torbjörn Hjort vid Socialhögskolan i Lund har forskat om fattiga familjers boende och konsumtion. Kan uttala sig om den psykologiska och praktiska svårigheten att vara sparsam och varför fattigdom alltmer ses som ett personligt misslyckande snarare än ett samhällsproblem, 046-222 30 61, 0707-39 62 56, torbjorn.hjort[at]soch.lu.se

Angelica Angelin kan svara på frågor om fattigdom, socialbidrag och ungdomsarbetslöshet. Angelica.angelin[at]soch.lu.se, 0709-15 07 63

Skvaller och skandaler

Mia-Marie Hammarlin, forskare vid Institutionen för kommunikation och medier, kan prata om skandaler, vilket är hennes huvudområde och om kommunikation face-to-face, såsom skvaller och småprat: 0730-87 14 60, Mia-Marie.Hammarlin[at]kom.lu.se

Sol, ljus och färger – hur vi påverkas psykiskt?

Thorbjörn Laike, lektor i miljöpsykologi, 046-222 70 78, 046-222 76 04,
Thorbjorn.Laike[at]arkitektur.lth.se

Språkfrågor

Marit Julien, professor i nordiska språk på språk- och litteraturcentrum (SOL) kan svara på frågor om nordiska språk, svenska och samiska. marit.julien[at]nordlund.lu.se, 046–222 87 07

Sociala robotar och AI

Ingar Brinck, professor i teoretisk filosofi, forskar på normer, sociala robotar och ordlös kommunikation. 0709-20 81 25, ingar.brinck[at]fil.lu.se. Hon svarar gärna på frågor om:

  • Sociala robotar idag och imorgon; Det mänskliga hos robotar
  • AI förändrar vår syn på kärlek, vänskap och samarbete

Sommardeckare och sommarlitteratur

Kerstin Bergman, docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, medlem av Svenska Deckarakademin, deckarrecensent och deckarförfattare. Har skrivit Swedish Crime Fiction: The Making of Nordic Noir (2014) och Deckarnas svenska landskap: Från Skåne till Lappland (red. 2014). Är författare till deckarna Oskuld och oleander (2020) och Förgätmigej. Bloggar om deckare på crimegarden.se, Kerstin.bergman[at]litt.lu.se, 0762-26 26 85

Anders Ohlson och Torbjörn Forslid, professorer i litteraturvetenskap. Litterära kändisskap – från GW Persson till Selma Lagerlöf. Politikernas sommarläsning – vad säger den om dem? Vilka signaler vill politiker skicka genom att berätta vilka böcker de gillar? anders.ohlson[at]litt.lu.se, 0706-30 52 43 och torbjorn.forslid[at]litt.lu.se, 0731-52 30 63

Språk – gester och vuxen språkinlärning


Marianne Gullberg, professor psykolingvistik, vetenskaplig chef Humanistlaboratoriet, 046-222 03 89, marianne.gullberg[at]ling.lu.se

Transport, logistik och risker


Anders Wretstrand, docent vid LTH och forskare vid K2, forskar på strategi, policy och planering inom kollektivtrafik samt särskilda gruppers behov. Han svarar på frågor om kollektivtrafik i sommartid, 0766-32 78 65, anders.wretstrand[at]tft.lth.se

Fredrik Pettersson, post doc vid K2 och LTH, forskar på ett regionalt superbuss-koncept – en satsning på bekvämare bussresor i Skåne, 0737-15 63 58, fredrik.pettersson[at]tft.lth.se 

Trygga platser

Vad är det som gör att vi trivs och känner oss trygga i offentliga, gemensamma ytor? Elisabeth Högdahl etnolog och lektor i Service Management, elisabeth.hogdahl[at]ism.lu.se, 0705-51 52 26

Upptäckarglädje – Vad tittar människor på? (under sommaren och annars)

Carina Sjöholm, etnolog, forskar om resor i böckers, filmers och författares fotspår. Carina Sjöholm är författare till boken "Litterära resor: turism i spår en efter böcker, filmer och författare". Kan även svara på frågor som rör våra skärgårdar och sommargäster-bofasta-problematik, Carina.sjoholm[at]ism.lu.se, 0706-96 73 88

Vattenbrist och vattenpolitik

Martina Angela Caretta, kulturgeograf, forskar om vattenbrist och hur detta påverkar migration och konflikter världen över. Hon medverkar i FNs klimatrapport (IPCC) där hon håller i kapitlet som handlar  om sårbarhet, påverkan och anpassning kring vattenbrist.  Läs mer https://www.keg.lu.se/en/martina-angela-caretta Kontaktuppgifter: martina_angela.caretta[at]keg.lu.se

Äldreomsorg, åldrande och ålderism

Tove Harnett forskar om äldreomsorg, åldrande och ålderism. Hon har undersökt många aspekter av äldreomsorg: från äldreboenden med profil till att åldras med missbruksproblem. Leder ett projekt som handlar om hur åldersgränser används för att organisera äldreomsorg och annat stöd. Läs mer https://www.soch.lu.se/tove-harnett. Kontaktuppgifter (nås ej 1 -27 juli): tove.harnett[at]soch.lu.se

Ekonomi och samhälle

Kommunal ekonomi under sommaren


Ulf Ramberg, universitetslektor i företagsekonomi och forskningsledare för KEFU, är expert på kommunal ekonomi och hur kommunerna påverkas över årscykeln av satsningar, investeringar och förändringar i omvärlden, 046-222 49 60, Ulf.Ramberg[at]fek.lu.se. Ej nåbar under juli.

Penningpolitik, klimat och coronapandemin

Fredrik NG Andersson, docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan. 070-288 08 93, fredrik_n_g.andersson[at]nek.lu.se.

Trender, konsumtion och varumärken – vad lockar kunderna i sommar?

Johan Anselmsson, professor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan. Kan svara på frågor om företags marknadsföring under sommaren, handel i stadskärnor, värden som driver försäljning, starka varumärken och prissättningsstrategier. Undersöker just nu hur nätjätten Amazons etablering i Sverige påverkar konsumenters beteenden och uppfattningar. Forskar även om handelns utveckling och anser att cityhandel och stadskärnornas utveckling bör vara en valfråga. 0709-96 76 80, johan.anselmsson[at]fek.lu.se

Emma Samsioe, forskar om konsumtion och konsumtionsbeteenden, nya digitala plattformar för matkonsumtion. Kan även uttala sig om hållbart mode och fast fashion. emma [dot] samsioe [at] ism [dot] lu [dot] se (emma[dot]samsioe[at]ism[dot]lu[dot]se) +46 42 35 66 67

Cirkulärekonomi

Hervé Corvellec, professor i företagsekonomi. Aktiv och forskar inom avfallshantering, cirkulär ekonomi, herve.corvellec[at]ism.lu.se, +46 42 35 66 03

Oksana Mont (hållbar konsumtion och produktion)
Professor, Internationella miljöinstitutet
Tel: 046-222 02 50, Oksana.Mont[at]iiiee.lu.se

Naoko Tojo (producentansvar/EPR), universitetslektor, Internationella miljöinstitutet, 046-222 02 60, naoko.tojo[at]iiiee.lu.se

Deniz Koca, forskare Centrum för miljö- och klimatvetenskap, bioekonomi, cirkulär ekonomi, natural resources 046-222 48 66, mobil: 0733-80 06 87, deniz.koca[at]cec.lu.se.
Semester i juli

Delningsekonomi, Hållbar konsumtion

Emma Samsioe, forskar om konsumtion och konsumtionsbeteenden, nya digitala plattformar för matkonsumtion. Kan även uttala sig om hållbart mode och fast fashion.

Oksana Mont (hållbar konsumtion och produktion) professor, Internationella miljöinstitutet
Tel: 046-222 02 50, Oksana.Mont[at]iiiee.lu.se

Entreprenörskap och lärande, ny teknik

Diamanto Politis, professor i entreprenörskap, Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship vid Ekonomihögskolan. Entreprenöriellt lärande och utbildning med fokus på hur individer utvecklar erfarenhetsbaserad kunskap för att skapa nya affärsmöjligheter. Kommersialisering av ny teknik och akademiskt entreprenörskap. 046-222 68 26, 070-8884302, diamanto.politis[at]fek.lu.se.

Anna Brattström, universitetslektor i entreprenörskap, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, docent i entreprenörskap vid Handelshögskolan i Stockholm. Entreprenörskap, innovation management, startups, tillväxt hos nya bolag och gruppdynamik i en innovationskontext. 0733-86 79 49, anna.brattstrom[at]fek.lu.se

Smart matchning med AI – skolval, organ, flyktingar

Tommy Andersson, professor i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan, har matematiska modeller för hur man ska matcha skolval och platser (aktuellt inför terminsstarten!), liksom donator och mottagare gällande njurar och flyktingar med lämplig mottagningsort. 046-222 49 70, tommy.andersson[at]nek.lu.se

IPCC Expert

Luis Mundaca (klimat, miljöekonomi, miljöpolitiska styrmedel) AR5 WG3 - MITIGATION, huvudförfattare till kap 3: Social, Economic and Ehical Concepts, professor, Internationella miljöinstitutet,046-222 02 57, 0704-94 94 57, Luis.Mundaca[at]iiiee.lu.se

Markku Rummukainen, professor, klimat, klimatförändringar och FN:s klimatförhandlingar, 046-222 96 84, 0708-18 68 89, markku.rummukainen[at]nateko.lu.se

Utvecklingen inom jordbruk och landsbygd

Mark Brady, forskare Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), jordbruk, markfrågor och ekosystemtjänster, EU:s jordbrukspolitik/CAP, ekonomiska konsekvenser m m. 0722-37 04 29, Mark.brady[at]cec.lu.se.

Martin Nordin, utredare på AgriFood på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Kan svara på frågor om inkomstojämlikhet, Skånes och Blekinges arbetsmarknad, jordbruk och land vs stad. 0709-55 80 70, martin.nordin[at]agrifood.lu.se

Turism

Malin Zillinger, forskar om hur människor reser, vilken typ av information de föredrar, hur de faktiskt rör sig i tid och rum, och hur nya former av turism uppstår. Kan även uttala sig om besöksnäringen, mobilitet och destinationer. Malin [dot] zillinger [at] ism [dot] lu [dot] se (Malin[dot]zillinger[at]ism[dot]lu[dot]se,) +46 42 35 66 11

Cecilia Cassinger, varumärkesarbete i städer, regioner och länder. Forksar om hur turistmetropoler arbetar för hållbar turism,  etc, 042- 35 25 65,  cecilia.cassinger[at]isk.lu.se

Erika Andersson Cederholm forskar om livsstilsföretagande på landsbygden, t ex hästgårdar och turismverksamheter som Bed & Breakfast och liknande. 0703-51 90 84, Erika.Andersson_Cederholm[at]ism.lu.se

Josefine Östrup Backe, forskar om kulinarisk och lokal turism. josefine [dot] ostrup_backe [at] ism [dot] lu [dot] se (josefine[dot]ostrup_backe[at]ism[dot]lu[dot]se) 

Stefan Gössling forskar om turismens inverkan på klimat/miljö. 0704-92 26 34, Stefan.Gossling[at]ism.lu.se

Turism och dess miljöpåverkan

Micael Runnström, forskar och undervisar inom naturgeografi och geografisk informationsvetenskap (GIS). Expertis bland annat inom ekosystem, känsliga miljöer och påverkan av turism. 046- 222 00 89, micael.runnstrom[at]gis.lu.se

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.