Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lunds universitets sommarlista – massor av experter från a till ö

Vissa ämnen skrivs det särskilt ofta i media om under sommaren. Här finns en lista över forskare vid Lunds universitet som kan svara på vanliga sommarfrågor.

Alger, algblomning


Karin Rengefors, limnolog och specialist på alger och algblomning i sötvatten, 046-222 84 27, 0736-00 17 44
Karin.Rengefors(at)biol.lu.se. Tillgänglig fr.o.m 1 augusti.

Per Carlsson (saltvatten), universitetslektor i akvatisk ekologi, tel 046-222 84 35 Per.Carlsson(at)biol.lu.se

Allergi/astma/KOL/ allergi födoämnen, ASIT (allergivaccinering)

Alf Tunsäter, docent vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus, 046-17 58 57, 0705-62 51 57, alf [dot] tunsater [at] med [dot] lu [dot] se

Bakterier och virus – infektioner och antibiotikaresistensJohan Tham, forskare och specialistläkare kan svara på frågor om antibiotikaresistens, bakterier och infektionssjukdomar t ex blodförgiftning, lunginflammation och urinvägsinfektion, 040-33 68 75, 0733-69 29 88, johan [dot] tham [at] med [dot] lu">johan [dot] tham [at] med [dot] lu [dot] se

Bekämpningsmedel – exponering genom besprutning i t ex trädgård och växthus och via livsmedel

Margareta Littorin, forskare och överläkare, 046-17 72 86, 0766-48 64 90, margareta [dot] littorin [at] med [dot] lu [dot] se

Bränder och andra risker i det moderna samhället


Patrick Van Hees, professor i brandteknik, har kartlagt brandorsaker i svenska skolor, 046-288 48 39, Patrick.van_Hees(at)brand.lth.se

Kurt Petersen, professor i risk- och säkerhetshantering. Arbetar med riktlinjer för kommuners krisbedömningar och agerande vid olika katastrofer där ex räddningstjänst, elbolag medverkar, 046-2227361, 0767-931900, Kurt [dot] Petersen [at] lucram [dot] lu [dot] se

Börsrobotar i solstolen – vad händer med investeringarna i sommar?


Niclas Andrén, universitetslektor i företagsekonomi, kan uttala sig om investeringar, börsutvecklingen och riskvärdering, företagsstrategier, finansiella instrument, psykologiska faktorer som påverkar finansiella beslut, ratingföretags värderingar av länder, 0739-78 51 61, Niclas [dot] Andren [at] fek [dot] lu [dot] se

Cyklar och cykling

Charlotte Hagström, etnolog, 046-222 68 15, 0706-29 73 40, Charlotte [dot] Hagstrom [at] kultur [dot] lu [dot] se

Lars-Eric Jönsson, etnolog, 0706-99 19 98, Lars-Eric [dot] Jonsson [at] kultur [dot] lu [dot] se

Dieter

Marju Orho-Melander, professor i genetisk epidemiologi, kan gener och dieter i samspel,  040-39 12 10, 040-39 12 21, marju [dot] orho-melander [at] med [dot] lu [dot] se

Djur och växter


Lars Pettersson är zooekolog och kan mycket om dag- och nattfjärilar. Han ansvarar för Svensk Dagfjärilsövervakning som finns över hela landet, 046-222 38 18, lars.pettersson(at)biol.lu.se

Bente Eriksen, föreståndare för Botaniska trädgården, 046-222 73 19, bente [dot] eriksen [at] botan [dot] lu [dot] se

Växtekologen Torbjörn Tyler har bland annat inventerat den skånska floran, 046- 222 42 34, Torbjorn.Tyler(at)biol.lu.se

Erosion, kustförstörelse, vattenströmmar


Hans Hanson, professor i vattenresurslära, 046-222 89 87, mobil: 0705-12 83 11, bostad: 046-12 83 11, sommarbostad 0411-12 821, E-post: Hans.Hanson(at)tvrl.lth.se


Familjeförhållanden


Hans Swärd, professor vid Socialhögskolan. Forskar om fattigdom, sociala problem, hemlöshet, socialt arbete och det sociala arbetets historia. 046-2229415, Hans.Sward(at)soch.lu.se

Farliga växter, förgiftningar


Olov Sterner, professor, Bioorganisk kemi, Tel: 046-222 82 13 , 0705-30 66 49, Olov.Sterner(at)organic.lu.se

Ulf Ellervik, professor, Bioorganisk kemi, 046-222 82 20, ulf.ellervik(at)chem.lu.se

Fåglar


Professor Thomas Alerstam, specialist på flyttfåglar och deras orientering, 046-222 37 85, Thomas.Alerstam(at)biol.lu.se.


Professor Jan-Åke Nilsson, om fåglars strategier, 046-222 45 69, Jan-Ake.Nilsson(at)biol.lu.se

Professor Susanne Åkesson leder ett stort forskningsprojekt om såväl fåglars som andra djurs flyttförmåga, 046-222 37 05, Susanne.Akesson(at)biol.lu.se

Professor Åke Lindström arbetar med en inventering av fågelbeståndet, 046-222 49 68, Ake.Lindstrom(at)biol.lu.se

Fästingar och insekter

Lars Lundqvist, biolog, vet att berätta om hur fästingar och insekter beter sig i naturen, Lars.Lundqvist(at)biol.lu.se, 046-222 93 34

Mikael Sörensson, entomolog och specialist på insekter, fann och namngav Tranströmers tornbagge. Expert på världens minsta skalbaggar. Har tagit fram en användarvänlig modell för lekmän om hur man kan mäta naturvärden med hjälp av insektsinventering, 070-2687067, Mikael.Sorensson(at)biol.lu.se


Lars Råberg, funktionell zoolog, svarar på frågor om borrelia och andra fästingspridda sjukdomar, 046-222 37 66, Lars.Raberg(at)biol.lu.seGrillningens risker, kött och köttprodukter


Eva Tornberg, professor i livsmedelsteknik, kan svara på frågor om funktionell mat. 046-222 48 21, 0733-76 95 51, bostad: 046-14 17 10, Eva.Tornberg(at)food.lth.se

Grill och matos – hälsoeffekter av ultrafina partiklar i luften


Mats Bohgard, professor i aerosolteknologi, 046-222 80 16, Mats.Bohgard(at)design.lth.se

Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi, ulf [dot] ellervik [at] chem [dot] lu [dot] se, 046-2228220

Erik Swietlicki, professor i kärnfysik och expert på partiklar i utomhusluft, 046-222 96 80, Erik.Swietlicki(at)nuclear.lu.se

Havsfrågor och marin mätteknik


Peter Jonsson, universitetsadjunkt i teknisk geologi, 046- 222 49 58, 0706-49 23 33, Peter.Jonsson(at)tg.lth.se

Även forskningsingenjör och dykare Kjell Andersson. Han kan dykning, vrak, marinarkeologi och havsmiljö, 046-222 73 71, Kjell.Andersson(at)tg.lth.se

Daniel Conley, professor och biogeokemist vid institutionen för geo- och ekovetenskaper, studerar Östersjöns problem med syrefattiga bottnar, 046-222 04 49, 0707-49 43 41, Daniel.Conley(at)geol.lu.se

HIVPatrik Medstrand, professor i klinisk virologi vid Lunds universitet kan svara på frågor om samspel mellan virus och värd gällande HIV, 046-222 14 89, 0708-41 57 97, patrik [dot] medstrand [at] med [dot] lu [dot] se

HudallergierCecilia Svedman, docent och specialistläkare inom hudallergi, 040-33 17 69, 0709-18 22 04, cecilia [dot] svedman [at] med [dot] lu [dot] se%22%20%5Ct%20%22_blank">cecilia [dot] svedman [at] med [dot] lu [dot] seHudinfektioner

Artur Schmidtchen, professor i dermatologi och venereologi och överläkare kan svara på frågor om hudinfektioner, eksem, kroppens skydd mot akuta och kroniska infektioner, 046-222 45 22, artur [dot] schmidtchen [at] med [dot] lu [dot] seHållbart fiske

Johan Hultman och Filippa Säwe forskar om ekologiskt hållbart fiske, Johan.hultman(at)ism.lu.se, 042-35 66 13/ filippa.sawe(at)ism.lu.se,  042-35 65 99

Fysisk träning och idrottsmedicinAnna Maria Drake, sjukgymnast och universitetslektor i sjukgymnastik med fokus på idrottsmedicin, 046-222 89 56, 0707-329 355 , anna_maria [dot] drake [at] med [dot] lu [dot] se

Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin, särskilt neurovetenskap vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus. Medicinskt ansvarig för den svenska truppen under Paralympics i London i augusti 2012 och Sochi i mars 2014, 046-222 19 91, 070-572 92 15, jan [dot] lexell [at] med [dot] lu [dot] se  

Intensivvård

Sommar på akuten

*Brännskador (flamskador i ansikte/händer/överkropp) i samband med grillning


*Avklippta tår och fötter i samband med motorgräsklippning (typiskt i utförsbacke och med fuktigt fräs)


*Söndertrasade händer i samband med hydrauliska vedklyvar


*Avsågade fingrar och händer


*Dykolyckor (tryckfallssjuka, drunkning)


*Drunkningsolyckor


*Skall- och nackskador vid dykning på grunt vatten


*Svampförgiftning


*Fästingbett med Borrelia eller svår hjärninflammation


*Getingstick med livshotande allergisk reaktion


*Ormbett


*MC-, moped, fyrhjulings- och cykelolyckor


*Misshandel, överfall och våldtäktJonas Åkeson, professor i anestesiologi och intensivvård vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, 040-33 74 53, 0708-31 11 13, jonas [dot] akeson [at] med [dot] lu [dot] se  

Jordgubbens ekonomi – bönder, mat och konsumtion


Helena Johansson är ek. dr. och föreståndare på Agrifood Economics Centre vid Ekonomihögskolan och forskar om landsbygdsutveckling, bioenergi och handel inom jordbruket. Kan också tipsa om jordbruksekonomer vid centret som kan svara på frågor om ekonomin och ekologin från jord till bord, 046-222 07 96,  helena [dot] johansson [at] agrifood [dot] lu [dot] se

Klimatet


Torben Christensen, institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper, studerar myrar vid Abisko och ser hur de blir allt blötare, 046-222 37 43, 0709-56 37 43, Torben.Christensen(at)nateko.lu.se

Anders Lindroth, institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper, studerar klimateffekter på skog och kolets kretslopp, 046-222 04 74, anders.lindroth(at)nateko.lu.se

Lars J Nilsson, arbetar med frågor om effektiv användning av energi och om hur utvecklingen kan gå mot ett hållbart samhälle, 046-222 46 83, Lars_J.Nilsson(at)miljo.lth.se

Lennart Olsson, föreståndare för LUCSUS (Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling). Har studerat följderna av en förändrad jordbrukspolitik inom EU, handeln med utsläppsrättigheter samt forskat om ökenspridning, livsmedelskris o klimatförändringarnas följder i Afrika. 046-222 05 11, Lennart.Olsson(at)lucsus.lu.se

Astrid Kander, professor i ekonomisk-historia, förklarar hur ekonomisk tillväxt och kris påverkar klimat, energi och hållbar utveckling.046-222 74 83, Astrid [dot] Kander [at] ekh [dot] lu [dot] se

Kommunal ekonomi under sommaren


Ulf Ramberg, universitetslektor i företagsekonomi och forskningsledare för KEFU, är expert på kommunal ekonomi och hur kommunerna påverkas över årscykeln av satsningar, investeringar och förändringar i omvärlden.
046-222 49 60, Ulf [dot] Ramberg [at] fek [dot] lu [dot] se

Kreativitet och tänkande

Farida Rasulzada, psykolog som forskar om kreativitet, välmående, organisation och ledarskap. 046-222 87 41, 0736-22 21 21, Farida.Rasulzada(at)psychology.lu.se

Ingar Brinck, professor i teoretisk filosofi, forskar på utveckling av normer hos barn samt grunderna för normativt beteende, samarbete och samarbetets utveckling samt metakognition d v s tänkande om tänkandet och vår förmåga att styra tänkandet samt kreativitetens grunder, 0709-20 81 25, ingar.brinck(at)fil.lu.se

Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, studerar begreppsbildning och semantik, samt tänkandets och språkets utveckling. Peter.Gardenfors(at)lucs.lu.se, 046-222 48 17, 0709-14 62 46

Kulturarv


Lars-Eric Jönsson, är etnolog och kan svara på frågor om kulturarv, kulturhistoria medicinhistoria,
och psykiatrins historia, 046-222 43 11, 0706-99 19 98 Lars-Eric [dot] Jonsson [at] kultur [dot] lu [dot] se

Kärlekens kemi


Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi; ulf [dot] ellervik [at] chem [dot] lu [dot] se, 046-222 82 20

Luftvägar, allergier och astmaLeif Bjermer, professor Lunds universitet och överläkare Skånes universitetssjukhus, 046-17 23 25, 0702-12 68 45, Leif [dot] Bjermer [at] med [dot] lu [dot] se

Malignt melanom

Kari Nielsen, forskare Lunds universitet, hudläkare Helsingborgs lasarett, 042-406 10 00 (vx), 0704-94 33 02, kari [dot] nielsen [at] med [dot] lu [dot] seHåkan Olsson, professor och överläkare, 046-17 75 52, 0706-07 75 54. hakan [dot] olsson [at] med [dot] lu [dot] se

Mat


Göran Molin forskar om sjukdomsframkallande bakterier i maten, 046-222 83 27, Goran.Molin(at)appliednutrition.lth.se

Siv Ahrné, professor i industriell näringslära och livsmedelskemi, 046-222 83 27, 0703-48 45 16, Siv.Ahrne(at)appliednutrition.lth.se

Matförgiftning


Peter Rådström, professor i teknisk mikrobiologi, Peter [dot] Radstrom [at] tmb [dot] lth [dot] se, 046-222 34 12

Högtider

Charlotte Hagström, etnolog och lektor vid folklivsarkivet, kan berätta om våra högtider, 046-222 75 68, 0706-29 73 40, Charlotte [dot] Hagstrom [at] kultur [dot] lu [dot] se

Musik och festivaler

Jonas Bjälesjö, etnolog och har skrivit om Hultsfredsfestivalen, samt allmänt om ungdom, musik, festivaler, trender och musikkultur, 0703-14 82 66, Jonas.Bjalesjo(at)kultur.lu.se 

Patrik Sandgren, musiketnolog och arkivarie på Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar. Patrik har skrivit om ramsor och melodistrukturer i såväl populärmusik, vaggvisor som fotbollsfansens sång på läktarna. Skånes musiksamlingar är ett traditionsarkiv för i huvudsak folklig musik och visa till både fest och vardag, 046-222 36 12, 0727-36 46 46, Patrik.Sandgren(at)folklivsarkivet.lu.se

Thomas Olsson, musikvetare som gärna svarar på frågor inom fälten rock, pop, jazz, musiksociologi, musik och samhälle,
046-222 32 75, 0766-31 95 70 Thomas.Olsson(at)kultur.lu.se

Natur- och miljövård


Henrik Smith är professor i zooekologi, även expert på biologisk mångfald och föreståndare för universitetets centrum för miljö- och klimatforskning. Kan också tala om klimatets påverkan på biologisk mångfald och ekosystemtjänster, Tel: 046-222 93 79, 0709 782056, Henrik.Smith(at)biol.lu.se

När är vi framme? Transport, logistik och risker


Ulf Paulsson, docent i företagsekonomi, forskar på supply chain management, risker inom trafik, transport och logistik, särskilt järnvägstrafik, 046-222 47 23, 0706-73 13 22, ulf [dot] paulsson [at] fek [dot] lu [dot] se

Plastikkirurgi

Håkan Brorson, docent och överläkare vid plastikkirurgiska kliniken kan svara på frågor om plastikkirurgi - rekonstruktion efter cancer, brännskador, barnmissbildningar och trauma, 040-33 34 37, 0706-46 38 38, hakan [dot] brorson [at] med [dot] lu [dot] se

Politik och litteratur

Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson, båda professorer i litteraturvetenskap, kan svara på frågor om vilken roll litteraturen spelar för dagens politiker. Torbjörn Forslid, 046-222 84 73, torbjorn.forslid(at)litt.lu.se och Anders Ohlsson, 046-222 84 67, 
anders.ohlsson(at)litt.lu.se

Semester och resande

Carina Sjöholm, etnolog, forskar om resor i böckers och författares fotspår. Carina Sjöholm är författare till boken "Litterära resor : turism i spår en efter böcker, filmer och författare". Kan även svara på frågor som rör våra skärgårdar, Carina [dot] sjoholm [at] ism [dot] lu [dot] se, 0706-96 73 88

Orvar Löfgren, professor emeritus, resande, upplevelseindustrin, 046-13 08 32 eller 0525-254 20

Semester under knappa förhållanden


Torbjörn Hjort vid Socialhögskolan i Lund har forskat om fattiga familjers boende och konsumtion. Kan uttala sig om den psykologiska och praktiska svårigheten att vara sparsam och varför fattigdom alltmer ses som ett personligt misslyckande snarare än ett samhällsproblem, 046-222 30 61, 0707-39 62 56, torbjorn.hjort(at)soch.lu.se

Sjöar, gödning, försurning


Lars-Anders Hansson, professor i akvatisk biologi, studerar bland annat vilka effekter ett varmare klimat kan få på vattenkvalitet och livet i sjöar, 046-222 41 69, Lars-Anders.Hansson(at)biol.lu.se

Anders Lindroth, professor i naturgeografi och ekosystemsanalys, forskar om klimatförändringar och hur dessa påverkar olika naturmiljöer (ekosystem). Han studerar bland annat ekosystemen i Skandinaviens skogar och sjöar, 046-222 04 74, Anders.Lindroth(at)nateko.lu.se

Solenergi


Villy Sundström, professor i Kemisk fysik.
Hans forskning handlar om att utveckla nya material för solceller och artificiell fotosyntes, som uppfyller krav på att vara miljövänliga, energisnåla och ha flexibel användning.
Villy [dot] Sundstrom [at] chemphys [dot] lu [dot] se, 046-222 46 90, 0702-83 66 06

Solvärme, solel, energisnåla hus


Maria Wall, arkitekt och avdelningschef på avdelningen för energi och byggnadsdesign. Tel: 046-222 96 62, Maria.Wall(at)ebd.lth.se

Sol, ljus och färger – Hur vi påverkas psykiskt?

Thorbjörn Laike, lektor i miljöpsykologi: Tel: 046-222 70 78, 046-222 76 04,
Thorbjorn [dot] Laike [at] arkitektur [dot] lth [dot] se

Sverker Werin, professor vid sykrotronljuslaboratoriet MAX-lab, kan svara på vad ljus är.
046-222 76 26, 0709-99 79 42, Sverker [dot] Werin [at] maxlab [dot] lu [dot] se

Sommardeckare och sommarlitteratur

Kerstin Bergman, docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, medlem av Svenska deckarakademin och deckarrecensent. Aktuell med Swedish Crime Fiction: The Making of Nordic Noir (2014) och Deckarnas svenska landskap: Från Skåne till Lappland (2014). Bloggar om deckare på crimegarden.se, Kerstin [dot] bergman [at] litt [dot] lu [dot] se, 0762-26 26 85

Anders Ohlson och Torbjörn Forslid, professorer i litteraturvetenskap. Litterära kändisskap – från GW Persson till Selma Lagerlöf. Politikernas sommarläsning – vad säger den om dem? Vilka signaler vill politiker skicka genom att berätta vilka böcker de gillar? anders [dot] ohlson [at] litt [dot] lu [dot] se, 0706-30 52 43 och torbjorn [dot] forslid [at] litt [dot] lu [dot] se, 0731-52 30 63

Sommarens idrottshändelserErwin Apitzsch är idrottspsykolog. Kan resonera om vad som händer när ett lag drabbas av kollektiv kollaps och hur kan det undvikas, 0708-14 48 65, erwin [dot] apitzsch [at] med [dot] lu [dot] se%22%20%5Ct%20%22_blank">erwin [dot] apitzsch [at] med [dot] lu [dot] se

Sommarrea, beslutsångest och konsumenträtt


Olof Jakobsson, JK, universitetsadjunkt och forskare inom handelsrätt. En duktig pedagog, som kan köp- och avtalsrättsliga frågor på sin fem fingrar, 0705-12 37 20,
Olof [dot] Jakobsson [at] busilaw [dot] lu [dot] se

Språk - gester och vuxen språkinlärning


Marianne Gullberg, professor psykolingvistik, vetenskaplig chef Humanistlaboratoriet, 046-222 03 89, marianne [dot] gullberg [at] ling [dot] lu [dot] se

Stjärnor och exoplaneter

Lennart Lindegren, professor i astronomi, 046 222 73 09, Lennart.Lindegren(at)astro.lu.se

Sofia Feltzing, professor i astronomi, 046 222 72 94, Sofia.Feltzing(at)astro.lu.se

Anders Johansen, universitetslektor i astronomi, 046 222 15 89, anders.johansen(at)astro.lu.se

Strejker, upplopp och kravaller

Stefan Nyzell, fil dr i historia, stefan.nyzell(at)hist.lu.se, 0703-63 11 77

Strålning

Bo-Anders Jönsson, professor i medicinsk strålningsfysik, bo-anders.jonsson(at)med.lu.se, 046-17 31 47

Svamp

Sigvard Svensson, mykolog, Botaniska museet, 046-222 40 61, Sigvard.Svensson(at)biol.lu.se

Söderhavet – ur ett humanekologiskt perspektiv

Thomas Malm, 046-222 04 17, Thomas.Malm(at)hek.lu.se

Trender, konsumtion och varumärken – vad lockar kunderna i sommar?

Johan Anselmsson, universitetslektor i företagsekonomi, kan svara på frågor om företags marknadsföring under sommaren, värden som driver försäljning, starka varumärken och prissättningsstrategier. 0709-96 76 80,
johan [dot] anselmsson [at] fek [dot] lu [dot] se

Tillväxten - vart tar den vägen på semestern?

Fredrik Sjöholm, professor i nationalekonomi, kan svara brett på frågor om globaliseringseffekter, tillväxt och ekonomi i Asien och Kina. Bra på hur regioners konkurrenskraft och hur de påverkas av globaliseringen. 0733-97 88 90, Fredrik [dot] Sjoholm [at] nek [dot] lu [dot] se

Andreas Bergh, universitetslektor i nationalekonomi, kan svara på hur ekonomin påverkar svensk fördelningspolitik, välfärdsstaten, inkomstfördelning och svenska politiska reformer. 0707-79 07 34, Andreas [dot] Bergh [at] nek [dot] lu [dot] se

Träd och trädgårdar

Charlotte Hagström, etnolog, har arbetat med förhållandet mellan kultur och natur med utgångspunkt i träd. Vilka förhållanden har människor till träd och varför?,046-222 68 15, 0706-29 73 40, Charlotte [dot] Hagstrom [at] kultur [dot] lu [dot] se

Carina Sjöholm kan resonera om villaträdgårdarnas betydelse som avstressare, prestigemarkering etc för de boende. Också forskat på livsstilsentreprenörer, i synnerhet sådana somkombinerar det med öppen trädgård, plantförsäljning, 0706-96 73 88, Carina [dot] Sjoholm [at] ism [dot] lu [dot] se

Turism

Erika Andersson Cederholm forskar om livsstilsföretagande på landsbygden, t ex hästgårdar och turismverksamheter som Bed & Breakfast och liknande. 0703-51 90 84, Erika.Andersson_Cederholm(at)ism.lu.se

Stefan Gössling forskar om turismens inverkan på klimat/miljö. 0704- 92 26 34, Stefan.Gossling(at)ism.lu.se

Upptäckarglädje – Vad tittar människor på? (under sommaren och annars)

Kenneth Holmqvist, docent i kognitionsforskning och chef Humanistlaboratoriet. Forskar om bla ögonrörelser, 0725-32 22 44, kenneth.holmqvist(at)humlab.lu.se

Åska, blixtar och dunder

Daniel Sjöberg, Elektro- och informationsteknik, 046-222 75 11, 0709-28 93 29, Daniel.Sjoberg(at)eit.lth.se

Carl-Erik Magnusson, 
universitetslektor i fysik, 046-222 77 27, Carl-Erik.Magnusson(at)nuclear.lu.se


Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.