Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

MAX IV del i ett fredsprojekt – utbildar forskare från Mellanöstern

Man med vetenskaplig utrustning
Saeed Saedy från Iran visar sitt arbete vid strålröret HIPPIE. Foto: Laura Hrastar, MAX IV

Under hösten har MAX IV haft fyra stipendiater från SESAME-projektet i Mellanöstern, vilka har utbildats i hur man bygger strålrör och forskar vid en avancerad synkrotronljusanläggning.
– Man kan se det som en del i ett fredsprojekt, säger professor ­Sverker Werin. Precis som CERN efter andra världskriget fick europeiska forskare att samarbeta kring partikelfysik, vill SESAME få forskare i Mellanöstern att samarbeta inom synkrotronljusfysik.

Utbildningsprogrammet vid MAX IV ingår i stödet för SESAME-projektet*, som pågått i tjugo år under UNESCO:s beskydd. Projektet går ut på att utveckla en synkrotronljuskälla, SESAME-laboratoriet i Jordanien som invigdes för tre år sedan och nu har tre strålrör.

Stipendieprogrammet, som är finansierat av Svenska institutet, har som mål att yngre forskare och doktorander ska bygga nätverk och ta med sig sina nya kunskaper hem och fortsätta sin forskning vid laboratoriet i Jordanien och bidra till att det utvecklas. Den första omgången stipendiater under 2019 kom från Iran, Pakistan och Egypten.

Ligger i linje med Sveriges utrikespolitik

Sverker Werin håller i utbildningsprogrammet på MAX IV och är också tillsammans med professor Tord Ekelöf i Uppsala internationell observatör i SESAME där Sverige är ett av observationsländerna. Detta genom ett beslut 2004 av dåvarande utrikesminister Laila Freivalds.

– Att stötta SESAME ligger helt i linje med vår utrikespolitik, tycker Sverker Werin och berättar om det breda vetenskapliga samarbetet i den politiskt så oroliga regionen.

Staterna Cypern, Egypten, Iran, Israel, Jordanien, Pakistan, Palestina och Turkiet ingår i organisationen och forskare från dessa länder arbetar nära varandra och bygger kontakter och samarbeten i regionen.

– På det viset fyller SESAME rollen som ett fredsprojekt, menar han. Och det är ingen slump att laboratoriet ligger just i Jordanien, eftersom det är det lugnaste landet i Mellanöstern och där kan forskare från Iran, Israel och Palestina träffas runt samma bord.

Leds av internationellt råd

Laboratoriet leds av ett International Council (IC) i vilket alla medlemsländer samt vissa observatörsländer är representerade.

– Sverige har ett mycket gott anseende och det är alltid intressant att vara med på rådsmötena som hålls två gånger per år. Den ena gången i regionen och den andra närmare de stöttande observatörerna i Europa.

Det finns inget att förlora, men allt att vinna på att ta emot forskare och lära upp dem. Några kortsiktiga direkta vetenskapliga vinster är dock inte att räkna med.

– Däremot ger det oss en otrolig goodwill och MAX IV är mycket beroende av omvärlden såväl när det gäller utlysningar som att få ta del av tankar och idéer från andra liknande laboratorier, säger Sverker Werin.

Forskarsamhällena rör på sig, beskriver han, och det är också naturligt att hjälpa och stötta varandra. Konkurrensrisken är låg.

Ska återvända hem

Det finns dock en tanke med att SESAME-stipendierna är maximerade till sex månader och det är för att man hoppas att forskarna verkligen ska återvända till sina hemländer och inte fastna på andra postdoctjänster i Europa.

– Viss ”brain drain” får man kanske ändå räkna med, säger Sverker Werin, men menar att det inte bara behöver vara av ondo efter­som det visar på goda karriärmöjlig­heter inom synkrotronljusfysik.

Vid årsskiftet beviljade Svenska institutet Sverker Werins nya ansökan om ytterligare ett antal stipendiater från Mellanöstestern.

– Denna gång hoppas jag på forskare även från Palestina och Jordanien, säger han och tror att det blir lagom att starta nästa utbildningsprogram till hösten 2021.

 

*SESAME är en förkortning av Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in Middle East (www.sesame.org.jo).