Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljardsatsning på AI och kvantteknologi

En supereffektiv kvantdator - det är en förhoppning med kvantteknologi-satsningen. Att koppla ihop många kvantbitar är relativt lätt, men att ha kontroll på kvanttillstånd och fel är svårt. Foto: Johan Bodell/Chalmers.
En supereffektiv kvantdator - det är en av förhoppningarna med kvantteknologi-satsningen. Att koppla ihop många kvantbitar är relativt lätt, men att ha kontroll på kvanttillstånd och fel är svårt. Foto: Johan Bodell/Chalmers.

Utvecklingen inom kvantteknologi och Artificiell intelligens, AI, förutspås förändra såväl forskning som näringsliv och samhälle i stort. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse anslår totalt 1,6 miljarder kronor under tio år på dessa framtidsområden i två separata forskningsprojekt som involverar flera svenska lärosäten. Tillsammans med övrig finansiering uppgår budgeten till en bra bit över två miljarder kronor.

Svensk forskning inom kvantteknologi och AI får en rejäl skjuts framåt när Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse nu storsatsar på dessa områden i två olika forskningsprojekt. Lunds universitet ingår i båda satsningarna som koordineras av Chalmers respektive Linköpings universitet och där KTH också ingår. Det övergripande syftet är att stödja utvecklingen av ny teknologi som kan bidra till Sveriges långsiktiga utveckling som forsknings- och industrination.

Satsningen på kvantteknologi går under namnet Wallenberg Centre for Quantum Technology. Stiftelsen anslår 600 miljoner kronor till centret. De ingående universiteten Chalmers, KTH och LTH, Lunds universitet bidrar tillsammans med svenska företag med ytterligare resurser vilket ger en total budget på närmare en miljard kronor.

Ett konkret mål med satsningen är att bygga en svensk kvantdator som löser problem som dagens datorer inte är i närheten av att klara av.

Projektet är dock bredare än så och har även målsättning att utforska och bygga upp kompetens inom kvantteknologins fyra delområden: kvantdatorer, kvantsimulatorer, kvantkommunikation och kvantsensorer.

Stefan Kröll är professor atomfysik vid LTH och koordinerar kvantsensor-delen:

- Människans kunskap om världen och våra tekniska framsteg begränsas av vad vi kan mäta, och hur noggrant. Forskare håller nu på att lära sig att använda enskilda partiklar, till exempel fotoner och elektroner, som sensorer i mätningar av krafter, gravitation och elektriska fält, säger han.

Härmed pressas mätförmågan långt bortom vad som tidigare varit möjligt. Till exempel har forskare demonstrerat mätteknik som kan mäta krafter lika svaga som gravitationskraften mellan två personer på varsin sida av den amerikanska kontinenten!

Utvecklingen av kvantsensorer kommer enligt Stefan Kröll att leda till bland annat kraftfullare instrument för att mäta elektriska och magnetiska fält.

- Man kan tänka sig gravitationsmätningar som kan mäta lokala variationer i gravitation för att lokalisera mineralfyndigheter eller ge tidiga varningar för jordbävningar och vulkanutbrott.

AI-satsningen handlar om förstärka kunskapen inom bland annat maskininlärning, djupinlärning och matematik. Den görs inom ramen för det befintliga forskningsprogrammet WASP, Wallenberg Autonomous Systems and Software Program som lanserades 2015 och som nu får tillskott på en miljard. De ingående universiteten, Linköpings universitet, Chalmers, KTH och Lunds universitet bidrar tillsammans med svenska företag med avsevärda resurser. Fullt utbyggd väntas satsningen landa på 1,5 miljarder.

- Med den här förstärkta WASP-satsningen får vi förhoppningsvis möjlighet att fördjupa vår forskning här i Lund inom robotteknik, att lära datorer och robotar naturligt språk samt maskininlärning för bild- och videoklassificering, säger Karl-Erik Årzén som är professor i reglerteknik och koordinator för lundadelen i WASP.

Enligt Karl-Erik Årzén finns för närvarande ett mycket stort industriellt intresse för maskininlärning och artificiell intelligens. WASP:s utökade satsning på dessa områden gör det möjligt att ytterligare förstärka sin forskning och sina industriella kontakter inom området.

Idag finansierar WASP drygt 20 doktorander, en professur (under tillsättning) och ett lektorat på LTH.

- Dessa personer ägnar sig framförallt åt datorseende, molnteknologi, mjukvaruutveckling, distribuerade system, storskalig optimering och reglering, V2X kommunikation och adaptiva mjukvarusystem.

Studenterna kommer också märka av satsningen, säger LTH:s rektor Viktor Öwall som också ingår i WASP:s styrelse:

- Vi kommer jobba för forskningen kommer in i utbildningen på ett bra sätt. Detta för att få till den långsiktiga utväxlingen. Svensk industri behöver ju ett tillflöde av personer som verkligen kan de här frågorna.


Mer om satsningen på AI och kvantteknologi

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse https://kaw.wallenberg.org/press/kaw-jubileumsdonation-ai-och-kvantteknologi

Kvantteknologi och kvantdator (Chalmers): www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Nu-startar-bygget-av-en-svensk-kvantdator.aspx

Film om kvantdatorer (Chalmers): https://youtu.be/kcTGzE_AtBc

WASP och AI (Linköpings universitet): https://liu.se/nyhet/miljardsatsning-pa-svensk-ai-forskning

Kvantteknologi (KTH) : https://www.kth.se/forskning/artiklar/2.81176/1.773609

AI (KTH): https://www.kth.se/forskning/artiklar/2.81176/1.773625

 

Fler nyheter på LTH:s hemsida

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.