Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nanosäkerhet i fokus för nytt samarbete mellan forskning och industri

Nanopartiklar i en vågformation. Bild. iStock.
Små partiklar i nanostorlek. Vad betyder de för industrin, lagstiftningen och miljön? Bild: iStock.

Nanoteknologi har möjlighet att revolutionera energiförsörjning, materialförbrukning och precisionsmedicin. Men samma egenskaper som gör material i nanostorlek unika kan göra dem skadliga för vår miljö. Nu startar ett samverkansinitiativ som ska säkerställa att produkter som bygger på nanoteknologi kan utvecklas och hanteras på ett säkert sätt.

– Trots att vi använder mer och mer nanomaterial i vår vardag, och att det genereras nanopartiklar i olika förbrännings-och avfallsprocesser, har vi relativt lite kunskap om hur nano påverkar vår miljö på lång sikt, säger Tommy Cedervall, ledare för initiativet och forskare vid kemiska institutionen, Lunds universitet.

Att höga koncentrationer av nanopartiklar gjorda av exempelvis plast, silver och kobolt är skadliga för fiskar och natur, och även för människor – har olika laboratorieförsök påvisat. Men det finns stora kunskapsglapp om vad som händer med nanomaterial i naturliga miljöer – såsom sjöar, hav och åar. Partiklarna är svåra att mäta och samla in i realistiska koncentrationer – samt att urskilja från andra naturligt förekommande nanopartiklar, som ofta består av samma kemiska ämnen, exempelvis kol. Forskningen måste också komma vidare vad gäller att analysera hur nanopartiklar interagerar med material ute i naturen. Nanomaterial har nämligen helt andra egenskaper än samma material i större storlek – något som kan göra dem mer eller mindre skadliga för djur och natur.

Andra utmaningar har att göra med lagar och regleringar. Idag finns ett stort glapp mellan EU:s informationskrav och den industriella utvecklingen. Det gör det svårt för företag att uppfylla lagkraven, och i vissa fall saknas det metoder och guider för att kunna ta fram den information som myndigheterna kräver.

Samverkan kring nanosäkerhet behövs

– Vi behöver arbeta tillsammans, forskare och industrin, kring frågor som rör nanosäkerhet. Vi vill att initiativet ska hjälpa företagen att utveckla effektiva och säkra material, men på ett sätt som inte skadar vare sig oss eller vår natur. En stor del i detta handlar om att identifiera vilka material som faktiskt kan vara skadliga, och att ta fram analysmetoder som kan mäta effekter på lång sikt, ute i den verkliga naturen.

Samtidigt vet vi inte vilket eller vilka nanomaterial som kommer att bli stora i framtiden påpekar Tommy Cedervall. Vi vet inte heller hur och när all plast som finns i haven kommer att brytas ner till nanostorlek och vilken påverkan det kan komma att få. Det gör initiativet än mer relevant menar han.

– Att arbeta med ett område där det behövs så mycket mer forskning och samverkan är spännande. Att det är så mycket vi inte vet gör satsningen både mer angelägen, och forskningsmässigt utmanande. Och extremt viktig för de generationer som kommer efter oss, avslutar han.

Om initiativet, NanoSafe4All

En ökande användning av nanoteknologi, förbränning och nedbrytning av material, till exempel plast i naturen, innebär en ökande exponering av nanopartiklar. Initiativet vill ge förutsättningar för god miljövård, avfallshantering och säker utveckling av nanoteknologin ur ett livscykelperspektiv. Det sammanför intressenter från akademin, näringsliv och myndigheter för att identifiera problemområden och kunskapsluckor och arbeta för gemensamma lösningar.

Läs mer om initiativet

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.