Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny app ska underlätta återgång i arbete efter sjukskrivning för psykisk ohälsa

mWorks. bild.
mWorks är ett digitalt hjälpmedel, en app, som ska stötta personer med psykisk ohälsa tillbaka till arbete efter sjukskrivning. Nu ska appen testas i skarpt läge.

En ny app ska underlätta för sjukskrivna med ångest och depression att komma tillbaka till jobbet. I projektet mWorks fokuserar professor Ulrika Bejerholm med forskarkollegor på vilka styrkor, förmågor och nya strategier som kan hjälpa de sjukskrivna tillbaka och få arbetet att fungera.
Forskningsteamet vill komma bort från det fokus som nu ligger på diagnos och funktionsnedsättningar.

mWorks ger ett personligt och skräddarsytt stöd som man alltid har med sig i fickan. Tanken är att appen ska bli en plats där man kan hämta energi och ta avstamp för att komma vidare. mWorks hjälper till att överblicka det stöd som finns, vilka strategier man kan behöva och hjälper användaren att skapa en plan framåt.

Idag är stödet i rehabiliteringskedjan fördelat mellan olika aktörer och ansvarsfördelningen är oklar. Konsekvensen blir ett glapp i kedjan med långvariga sjukskrivningar som följd. Vilket i sin tur enligt forskningen bidrar till en nedåtgående spiral av psykisk ohälsa, dåligt självförtroende och utanförskap.

– Tidigare forskning visar att stödet är fragmentariskt och svårt att överblicka, vilket gör att man hamnar mellan stolarna, säger Ulrika Bejerholm, arbetsterapeut och professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning vid Lunds universitet.

Runt sjukskrivningen finns en rad aktörer, inom vården finns läkaren som skriver sjukintyg och annan rehabiliteringspersonal, försäkringskassan administrerar ärendet, handhar intyg, beviljar ersättning etc, och så arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön och den anställdes mående och väg tillbaka. För en person som inte mår bra tar de spretiga kontakterna mycket energi och kan förlänga sjukskrivningen.

Bryter den negativa spiralen

– Utöver det fragmentariska stödet fokuserar rehabiliteringskedjan idag på diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsnedsättning, och man slår fast vad som inte fungerar. Den som är sjukskriven blir ju också inkörd på det – ”Jag? Jag kan väl ingenting?”. I mWorks gör vi tvärtom. Vi bryter den negativa spiralen och vänder det svåra till det möjliga och säger ”ok, men vilka styrkor har du, vad vill du, vad behöver du för stöd för att komma vidare?”.  Vi tror den sjukskrivne blir delaktig, får kontroll och kan vara med och planera och överblicka sin situation. Det nya perspektivet smittar av sig och mWorks förändrar på så sätt processen för alla; för individen, vården, myndigheter och arbetsgivaren, säger Ulrika Bejerholm. mWorks är ett praktisk stöd från personalen till den sjukskrivna som kompletterar det vanliga uppdraget och lyfter individen.

mWorks har en pedagogisk process som skapar en sammanhängande upplevelse. Den guidar med en chatbot och har enkla steg som man gör i egen takt. Första anhalten kallar Ulrika Bejerholm ”Mitt mWorks”. Där kan man landa, andas ut, och hitta lite nytt hopp och motivation igen. Sedan går man vidare till ”5 steg till arbete”. Upplägget är enkelt och överskådligt för att spara användarens energi. Det är ingen ”quick fix”, betonar Ulrika Bejerholm, men individen får komma ikapp sig själv och börja tro på sig själv igen, det tror vi hjälper.

Nu ska appen testas i skarpt läge – huvudsakligen i Region Skåne, men även i andra regioner och det finns även ett internationellt intresse för appen berättar Ulrika Bejerholm. Rehabiliteringskoordinatorer och andra vård- och stödkontakter delar ut mWorks och följer upp användningen inom en 10-veckorsperiod.

– Vi börjar i Region Skåne. En randomiserad kontrollerad studie väntar efter sommaren där hälften av de sjukskrivna lottas till att använda mWorks som ett tillägg till det vanliga stödet, eller fortsätter som tidigare, utan mWorks. Vi följer användarna under 12 månader. Vi tror att projektet är särskilt viktigt nu under rådande pandemi.
 

Fakta om mWorks

mWorks är ett Fortefinansierat projekt vid institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet, i samarbete med Region Skåne, LU Innovation, Softhouse och CEPI.

mWorks har inspirerats av Bejerholms senaste forskning kring arbetsåtergång för personer med depression och ångest som visat att just en kombination av Supported Employment och kognitiv beteendeterapi har effekt på arbetsåtergång (1), depression och empowerment (2), jämfört med andra insatser som används idag. En hälsoekonomisk studie visar också på kostnadseffektivitet (3).

Deltagarbaserad design har guidat utvecklingen och personer med egen erfarenhet av depression och att vara sjukskriven har betytt mest för utformningen av hjälpmedlet. Sedan har även psykologer, läkare, arbetsgivare, systemutvecklare, forskare, vård- och rehabiliteringspersonal bidragit för att mWorks ska bli ett så bra och användbart hjälpmedel som möjligt.

Beslutsfattare inom vården pekar på att mWorks kan göra verksamheten effektivare, mer flexibel och tillgänglig. Den behandlande personalen lyfter styrkan med att mWorks introduceras av dem (4). Sammantaget visar våra studier att det finns en stor acceptans för ett digitalt hjälpmedel som mWorks och för att ge individen ett större inflytande över sin arbetsåtergång. (5)
Länk till m-Works hemsida: www.mworks.nu
Källa: Ulrika Bejerholm

ulrika bejerholm.foto.

Ulrika Bejerholm, arbetsterapeut och professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning vid Lunds universitet, som med kollegor leder arbetet kring den aktuella mWorks-studien som ska starta:

– Vi har forskat och bedrivit studier på utveckling av mWorks sedan 2018 och är nu färdiga med mWorks-prototypen, och är redo att sätta igång en randomiserad kontrollerad studie inom primärvård och allmänpsykiatrin. Utveckling- och utvärderingsforskning av mWorks - ett digitalt hjälpmedel för arbetsåtergång vid sjukskrivning

Länk till hennes profil i Lunds universitets Forskningsportal

Kort fakta om studien:
Ämne: hälsovetenskap, psykisk hälsa
Studiedesign: Kvantitativ studie, tillämpad forskning
Experimentell undersökning: In vivo, randomiserad intervention
Observationsstudie: 2 grupper med 160 patienter diagnostiserade med depression, ångestsyndrom och sjukskrivn
Klinisk prövning: enkelblind prövning

Kontakt

Ulrika Bejerholm, arbetsterapeut och professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning, Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet, mobil: 073-8080076, e-post: ulrika.bejerholm@med.lu.se

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.