Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny guide ska minska bilberoendet i städer

Boken Shared Mobility Rocks: A Planner’s Guide to the Shared Mobility Galaxy riktar sig främst till tjänstemän med ansvar för stadsutveckling liksom lokala beslutsfattare.

Politiker som ska fatta beslut om hållbar stadsplanering och delningstjänster kommer framöver att få det lite lättare. En ny bok ger handfasta tips på hur hållbara delningstjänster som exempelvis bilpooler kan förverkligas.

Michael Johansson, forskare vid Institutionen vid service management och tjänstevetenskaper vid Campus Helsingborg, Lunds universitet, är en av författarna till boken. Han tar bland annat upp bilismens inverkan på staden.

– Jag använder bland annat parkeringsplatser som indikator på bilens påverkan och dess effekter på samhällsplanering. Jag tittar även på vad denna hårdgjorda infrastruktur kostar genom förlusten av urbana ekosystemtjänster. Det vill säga de gratisfunktioner som vi tar för givet naturen ger oss och som är för oss människor gratis, säger Michael Johansson.

Boken Shared Mobility Rocks: A Planner’s Guide to the Shared Mobility Galaxy riktar sig främst till personer som arbetar med stadsutveckling samt politiker.

– Men förhoppningen är såklart att den ska kännas aktuell för alla som är intresserade av delningstjänster inom hållbar samhällsplanering, säger Michael Johansson.

Fem argument för minskat urbant bilberoende:

  • Bildelningstjänster är ett verktyg för att reducera bilberoendet, minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn och på så vis öka städernas livskvalitet
  • Bildelningstjänster uppmuntrar till hållbar mobilitet som gång, cykel och kollektivtrafik
  • Bildelningstjänster frigör utrymme i städer som kan användas till annat som till exempel grönområden och andra mötesplatser
  • Desto större tillgänglighet till bildelningstjänster desto större sannolikhet till minskat eget privat bilägande
  • Utan lokalpolitisk stöttning för bildelning och hållbar mobilitet erbjuds inte möjligheter till alla fördelar. Det krävs tydliga policies och samverkan mellan olika aktörer för att erhålla största möjliga nytta.

Mer information om projektet och gratis nedladdning av boken här - share-north.eu/

 

 

 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.