Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny innovationsplattform stärker kulturella och kreativa näringar

Image of clothes
För att komma tillrätta med "fast fashion" behövs innovation och kreativa kompetenser. Foto: Nick de Partee/Unsplash

Partners från hela Europa samlas i Lund den 1-2 juni för att starta den nya europeiska policyplattformen ekip. Ekip ska på uppdrag av EU-kommissionen utveckla policyrekommendationer för att främja innovation inom de kulturella och kreativa näringarna.

– Vi behöver kulturella och kreativa kompetenser för att lyckas med den gröna omställningen. Den här typen av kompetens spelar en avgörande roll för att skapa radikalt nya lösningar på komplexa samhällsutmaningar, säger Charlotte Lorentz Hjorth, projektledare för ekip.

Klimatboven textil

Fokus hamnar ofta på teknik och ekonomi, och det räcker inte, menar Charlotte Lorentz Hjorth:

– För att vi ska lyckas med radikala skiften, som till exempel övergången från ”fast fashion” till ”slow fashion”, krävs ett helhetsgrepp och kreativa kompetenser.

EU:s textilkonsumtion hamnar på fjärde plats när det gäller miljö- och klimatpåverkan inom unionen, vilket gör det till en prioriterad fråga. Det finns redan nya lagar och regler på plats på EU-nivå, till exempel ”right to repair” för att underlätta reparation av produkter, EU:s taxonomi som begränsar investeringar till hållbara alternativ, samt textilstrategin som kräver hållbarhet och spårbarhet.

Mer stöd behövs

För att möta dessa och andra utmaningar, liksom främja innovation inom EU, kommer ekip samla in policyområden från aktörer i hela Europa, rangordna dem och välja ut fem per år som ska processas genom ekips policymotor. 

Ett exempel där policymotorn kan svara på aktuella utmaningar är den förväntade nya lagstiftningen inom EU som kommer kräva att nästan alla produkter som lanseras på den europeiska marknaden ska ha produktpass. Ekip kan använda sin policymotor för att ta fram policyrekommendationer som stödjer utvecklingen av märkta och spårbara textilier.

I korthet handlar det om att se på innovation på nya sätt så fler aktörer kan ta del av innovationsstöd. Som strukturerna är uppbyggda idag är det ofta svårt för kulturella och kreativa näringar att ta del av befintligt stöd.

– Vi behöver nya policys som möjliggör finansiering och tillgång till anläggningar och demolabb för olika typer av projekt. Interaktionen mellan kunskap, näringsliv, forskning och samhälle är avgörande för att lösa Europas problem, säger Charlotte Lorentz Hjorth.

Kontakt

Charlotte Lorentz Hjorth
Projektledare ekip
charlotte [dot] lorentz_hjorth [at] fsi [dot] lu [dot] se (charlotte[dot]lorentz_hjorth[at]fsi[dot]lu[dot]se)

Om ekip

Lunds universitet med partners har fått ett anslag från EU-kommissionen om 68 miljoner kronor för ekip, European Culture and Creativity Innovation Policy Platform. Syftet med ekip är att underlätta komplexa innovationsprocesser inom de kulturella och kreativa näringarna. Projektet, som löper under 3,5 år, hör ihop med EIT Culture & Creative som är EU:s nionde så kallade KIC-projekt. Vid Lunds universitet hanteras KIC-projekt via EIT-kontoret på LU Samverkan.

Partners:

Lunds universitet, Creative Business Network, Beeld & Geluid, The University of Edinburgh, Delft University of Technology, Creativity Lab, MSCOMM, Politecnico di Milano, Technopolis group, Idea Group, Humak, Next Atlas, Gemeente Rotterdam, Metropolitan Institute of Bratislava, Creative industry Kosice, Cité du design, Saint Etienne, Frankrike, New Moment.

Läs mer om ekip (ekipengine.eu)

Policyhörna på Unexpected

I samband med kick-off för ekip anordnas forumet Unexpected på Mejeriet i Lund den 1 juni. Under Unexpected kommer ekip att bjuda in till en policyhörna.

Läs mer om forumet (unexpected.se)

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.