Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny kurs om och för cancerpatienter och närstående

En ny – och förmodligen världsunik– kurs tar plats i höstens programutbud från Lunds universitet: en fristående distanskurs om att vara cancerpatient eller närstående till en cancersjuk person. Kursen har utformats av tre fakulteter; LTH, Socialhögskolan och medicinska fakulteten och vänder sig till patienter, anhöriga och vårdgivare. Det yttersta syftet är effektivare sjukvård och lägre sjuktal.

Initiativtagare är Ulrika Sandén, doktorand i innovationsteknik, LTH:

- I den här kursen vänder vi på perspektiven och låter vårdgivare delta i patienternas värld. Vi vill ge patienter och anhöriga redskap att se på sin egen situation med nya ögon för att bättre hantera livet. Tar man inte hand om närstående får man närstående till närstående, säger hon.

I sitt avhandlingsarbete har Ulrika Sandén intervjuat både cancersjuka och deras närstående i fokusgrupper.

– Bristen på koordinering och samverkan inom sjukvården har skapat outtalade krav på de närstående, som i många fall blir sjukskrivna till följd av denna stress, säger hon.

I takt med att antalet cancersjuka i världen blir fler ökar också antalet närstående. I fokus står cancer men erfarenheterna gäller även andra sjukdomar:

– Att träna på att navigera i vården, söka kunskap, finna glädje i nuet – det är frågor som inte är diagnosbundna och alla är välkomna att söka, säger Lars Harrysson från Socialhögskolan som utformat kursen tillsammans med Ulrika Sandén.
 

Kursen Patientperspektiv och egenförmåga, TFRB40, 7,5 hp

Fristående kurs som vänder sig till cancerpatienter, deras närstående och vårdgivare, men alla med grundläggande behörighet är välkomna att söka. Kursen kombinerar teori och praktiskt arbete utifrån patient- och närståendeperspektiv. Praktiskt handlar det mycket om att navigera inom vården men också socialt. Kroppen, krisen, behandlingen och livet kommer att belysas från olika perspektiv såsom den sjukes, närståendes, vårdgivares och andra myndigheters.

Kursen ges 25% på distans hösten 2017. Två obligatoriska träffar i Lund. Webbadress: www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-TFRD40

Ansök senast den 18 april 2017.
www.antagning.se

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.