Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny metod läker skelettskador med konstgjort ben

Röntgenbilder som jämför ett friskt lårben med en fraktur som behandlats med och utan den nya metoden, där den sistnämnda helt läkt.
Röntgenbilder som jämför ett friskt lårben med en fraktur som behandlats med och utan den nya metoden, där den sistnämnda helt läkt.

Forskare vid Lunds universitet har i samarbete med kollegor i tyska Dresden, tagit fram ett sätt att kombinera benersättningsmedel och läkemedel med syftet att återbilda ben och läka allvarliga frakturer i exempelvis lår eller underben. Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science Advances, är gjord på råttor men forskarna menar att metoden i olika kombinationer snart blir klinisk vardag.

– De läkemedel och material vi använt i studien för regeneration av ben är redan godkända. Vi har bara paketerat dem i en ny kombination. Därför finns det egentligen inget som hindrar att metoden redan nu används i kliniska studier vid vissa svårläkta större bendefekter på patienter. Men vi vill införa tekniken i kontrollerad form via kliniska studier och har nyligen fått etisk godkännande för den första indikationen, säger Deepak Raina, ortopediforskare och huvudförfattare till studien.

Ben i människokroppen har en fantastisk förmåga att reparera skador, men det finns defekter som är så pass stora eller komplicerade att läkningen fördröjs eller uteblir. Orsaken kan vara att benet utsatts för ett stort trauma till exempel i samband med en trafikolycka, eller att en tumör eller infektion gett en stor bendefekt. I sådana fall görs idag en transplantation, i regel med ben från patientens eget bäcken. 

– Vid öppna allvarliga frakturer på underben läker cirka 5 procent av alla frakturer dåligt och ibland inte alls. Med vår metod kommer vi att slippa ta ben från bäckenbenet, vilket är en stor vinst för patienten.

Frakturer med omfattande bendefekt läkte

Det finns ett behov av nya lösningar och flera forskarlag, både i Europa och USA, arbetar med att förbättra läkningsprocessen av ben. Den injicerbara cocktail som de svenska och tyska forskarna hittills framgångsrikt blandat består av tre olika komponenter: ett konstgjort keramiskt material som utvecklats i Lund, ett aktivt benprotein (rhBMP-2) och ett läkemedel, bisfosfonat som motverkar nedbrytning av ben.

– Benproteinet vi använder har i tidigare studier haft negativa effekter och visat sig bland annat sekundärt aktivera bennedbrytande celler. Dessa celler har vi framgångsrikt dämpat med bisfosfonaten och genom att paketera läkemedlen i ett långsamt resorberande bensubstitut kan vi kontrollera frisättningshastigheten. I den aktuella studien lyckades vi med kombinationen sänka mängden protein sex gånger jämfört med tidigare och ändå inducera benbildning. Resultatet blev att även frakturer med omfattande bendefekt kunde läka utan komplikationer. Vi tror det här fyndet kommer att vara till stor klinisk nytta i framtiden, säger Deepak Raina.
 

Länk till artikeln:

A facile one-stage treatment of critical bone defects using a calcium sulfate/hydroxyapatite biomaterial providing spatiotemporal delivery of bone morphogenic protein–2 and zoledronic acid

Fakta om studien

Ämne: Rörelseorganens sjukdomar

Forskningsområde: Grundforskning, Translationellforskning

Typ av publicering: Peer review-granskad publikation

Studiedesign (vetenskaplig metod): Kvalitativ studie, Kvantitativ studie, Forskarinitierad studie

Djurstudie, typ av och antal djur: Råttstudie, 50 st.

Experimentell undersökning: In vivo, Randomiserad intervention

Finansiärer av studien:

VINNOVA

Deklaration av bindningar (kopplingar till företag):

Senior professor Lars Lidgren är styrelseledamot i Bonesupport AB som tillverkar materialet för klinisk användning. Ingen företagsfinansiering har erhållits för studien.
 

Kontakt

Deepak Raina, e-post: deepak.raina@med.lu.se eller mobil: +46-701 47 56 13

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.