Ny metod minskar risken för återfall i hjärtinfarkt

Två händer som trycks mot en bröstkorg. Foto
En ny undersökningsmetod vid hjärtinfarkt kan identifiera fettrik plack i blodkärlen runt hjärtat som inte går att se med traditionell kranskärlsröntgen.

Forskare vid Lunds universitet har i en studie visat att en ny undersökningsmetod vid hjärtinfarkt eller andra hjärtbesvär, kan identifiera fettrik plack i blodkärlen runt hjärtat som inte går att se med traditionell kranskärlsröntgen. Plack som senare kan orsaka patienten en ny hjärtinfarkt eller kärlkramp.

Studien är presenterad som en Late Breaking Presentation på hjärtkonferensen TCT Connect, men är inte publicerad i någon vetenskaplig tidskrift ännu och därför inte heller peer reviewed-granskad.

– Studien visar att över 14 procent av de färdigbehandlade patienterna fick någon form av återfall i sin hjärtsjukdom inom fyra år. I 8 procent av fallen var orsaken ett fettrikt plack som inte upptäckts vid en tidigare kranskärlsröntgen, säger David Erlinge, professor i kardiologi vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, som tillsammans med forskare i New York lett studien.

Flera obduktionsstudier har visat att fettrika plack är den bakomliggande orsaken till de flesta kranskärlssjukdomar. När ett fettrikt plack spricker och bildar en eller flera proppar orsakar de merparten av hjärtinfarkter och infarktrelaterad plötslig död.

Syftet med studien, som presenteras i samband med den stora internationella hjärtkonferensen TCT Connect, var att visa att fettrika plack, som inte kan upptäckas vid en kranskärlsröntgen, men som går att upptäcka med den nya metoden, orsakar framtida hjärtinfarkter eller andra hjärtsmärtor hos redan drabbade patienter.

Vid den nya undersökningsmetoden, som på fackspråk kallas NIRS (Near-Infrared Spectroscopy) och IVUS (Intravascular ultrasound), används infrarött ljus och ultraljud. Undersökningen på patienten görs oftast via en kateter i handleden som förs upp till hjärttrakten och den kan göras i samband med en kranskärlsröntgen. Operatören kan identifiera fettrika plack som gulfärgade på en färgkodad karta.

– En kranskärlsröntgen visar bara en skugga av kärlväggarna, inte vad som är i väggen. Med den nya NIRS-IVUS-metoden kan vi se fettrika plack även där, säger David Erlinge.

Obehandlad plack orsak till återfall

Studien inkluderade 898 patienter från 16 sjukhus i Sverige, Danmark och Norge. Samtliga hade haft en hjärtinfarkt och behandlats med ballongvidgning och stentar i hjärtats kranskärl.14,4 procent av patienterna i studien drabbades av ”återfall” i form av nya hjärtbesvär inom fyra år från hjärtinfarkten. Hos 8 procent av patienterna var den direkta orsaken obehandlad plack. Totalt hittades 3 629 obehandlade plack, vilket är i genomsnitt cirka 4 per färdigbehandlad patient.

– Studien visar att de flesta av de framtida hjärthändelser patienterna drabbades av orsakades av plack som inte avslöjades vid tidigare undersökningar med kranskärlsröntgen och tryckmätning, vilka är de metoder som används på kliniken i dag.

Nästa stora fråga är hur dessa plack ska behandlas. I studien gjordes en liten behandlingsstudie där forskarna kunde visa att stentning av farliga plack öppnade upp kärlet och halverade antalet hjärthändelser. Studien behöver emellertid konfirmeras i en större studie.

Porträttfoto på David Erlinge

Forskaren David Erlinge

Fakta om studien

Klinisk forskning

Studiedesign:

Kvantitativ, forskarinitierad studie

Experimentell undersökning:

Randomiserad intervention

Observationsstudie (epidemiologisk):

Prospektiv, longitudinell

Klinisk prövning:

Fas III

Enkelblind prövning

Finansiering:

Abbott Vascular, Infraredx and The Medicines Company

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.