Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny studie: Ökad risk för komplikationer för vuxna med medfödda hjärtfel

Bild på örträngning i blodkärl. Forskare vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet, har i en ny studie tillsammans med forskarkollegor studerat patienter som sedan födseln lider av förträngning av aorta. Bild.
Forskare vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet, har i en ny studie tillsammans med forskarkollegor studerat patienter som sedan födseln lider av förträngning av aorta. Bild: Mostphotos.

Personer som framgångsrikt behandlats för medfödda hjärtfel tidigt i livet drabbas som vuxna i högre grad av åderförkalkning. Det visar resultat från en studie som genomförts av forskare på Skånes universitetssjukhus och vid Lund universitet.

Tack vare framgångsrika behandlingar och operationer överlever allt fler barn med medfödda hjärtfel. Men samtidigt finns en risk för komplikationer senare i livet. Vuxna med medfödda hjärtfel är en relativt ny och starkt växande patientgrupp som kräver särskilda kunskaper och avvägningar för omhändertagande och behandling vilket är en utmaning för sjukvården.

Första studien i sitt slag
Joanna Hlebowicz Frisén, biträdande överläkare på hjärtmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund och docent vid Lunds universitet, har i en ny studie tillsammans med forskarkollegor tittat närmare på patienter som sedan födseln lider av förträngning av aorta, så kallad aorta koarktation (CoA). Tillståndet behandlas i de flesta fall genom operation tidigt i livet och det är känt att personer med CoA har en ökad risk för hjärtinfarkt eller slaganfall. Men orsaken till detta är fortfarande oklar.
– Detta är den första studien som visar att trots framgångsrik CoA-reparation har patienterna mer åderförkalkning i halspulsådern än kontrollgruppen och det skulle kunna förklaras av förändringar i kärlvävnadens remodellering och reparationsförmåga, säger Joanna Hlebowicz Frisén.

Kärlförkalkning vanligare 
I studien undersökte forskarna 64 patienter i åldersgruppen 30-60 år med CoA med ultraljud och man analyserade även biomarkörer som tyder förändrad reparation av kärlvävnad. Resultaten jämfördes sedan med en kontrollgrupp.

Studien visar att häften av personerna med CoA hade kärlförkalkning i halspulsådern jämfört med en fjärdedel av personerna i kontrollgruppen.
– Kärlförkalkning var alltså dubbel så vanligt i gruppen med CoA och uppstår även tidigare i åldrarna. Det verkar som om det skulle kunna vara någon form av störning i kärlens ombyggnad, vi såg förändringar i olika biomarkörer som tyder på detta men orsakerna behöver studeras närmare, säger Joanna Hlebowicz Frisén.

Följa patienterna noggrannare
Även om studien är relativt liten tycker Joanna Hlebowicz Frisén att det finns skäl för sjukvården att ha mer fokus på den här patientgruppen.
– Det här rör sig om ganska små patientgrupper men jag tror att vi ska vara mer uppmärksamma och följa patienterna noggrannare. Sedan behöver vi studera närmare hur vi mer aktivt kan behandla med mediciner eller förändra livsstilsfaktorer i förebyggande syfte.

Behandlingen kan till exempel vara livsstilsförändringar men även medicinering med ACE-hämmare vid högt blodtryck. Vid påvisad åderförkalkning kan man överväga att behandla förhöjda blodfetter.

För patienternas del handlar det enligt Joanna Hlebowicz Frisén om att fokusera på en hälsofrämjande livsstil.
– Jag tycker inte att man som patient ska vara orolig med anledning av resultaten i studien utan istället fokusera på livsstilsfaktorer som man själv kan påverka som att motionera och ha goda kostvanor.

Texten har ursprungligen publicerats som pressmeddelande från Skånes universitetssjukhus.

Den vetenskapliga studien Carotid atherosclerosis, changes in tissue remodeling and repair in patients with aortic coarctation har publicerats i den tidskriften Atherosclerosis september 2021.

Studien har finansierats med ALF-medel från Lunds universitet och med medel från Anna-Lisa och Sven-Eric Lundgrens stiftelse för medicinsk forskning.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.