Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny studie: vad 55-plussare behöver för ett hälsosamt åldrande i bostaden

äldreforskning
Forskare och bostadsbolag vill veta vad 55-plussare behöver för att åldras på ett hälsosamt sätt i sin bostad. Det kan handla om möjlighet till träning eller social samvaro. Foto: Johan Bävman

Forskare vid Lunds universitet vill få ökad kunskap om hur möjligheten till ett aktivt och hälsosamt åldrande i bostaden ser ut hos 55-plussare, oavsett om de väljer att bo kvar eller flytta till en ny bostad. Riksbyggen och Karlshamnsbostäder hjälper till med rekryteringen av deltagare.

Enkät- och intervjustudien som startar i mars ingår i projektet Reloc-age och genomförs av forskare vid forskningscentrumet Case (Centre for ageing and supportive environments) vid Lunds universitet. Personer som är 55 år eller äldre och står i bostadskö hos det kommunala bostadsbolaget Karlshamnsbostäder får en förfrågan via brev om att delta. Inbjudan skickas också till ett urval av personer som är med i Riksbyggen förtur för att köpa en nyproducerad bostadsrätt någonstans i Sverige. Riksbyggen utvecklar och förvaltar fastigheter i hela landet. Målet är att rekrytera minst 3000 deltagare till studien.

Det är viktigt att få en större förståelse för hur bostaden påverkar hälsan under den senare delen av livet.

– Vi vill studera hur möjligheten till ett aktivt och hälsosamt åldrande påverkas över tid, beroende på om deltagarna väljer att bo kvar i sin bostad eller flytta under tiden som studien pågår. Det är viktigt att få en större förståelse för hur bostaden påverkar hälsan under den senare delen av livet. Kunskapen kan bidra till ett hälsosamt åldrande, säger Susanne Iwarsson, professor i gerontologi vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Fördjupad kunskap

Riksbyggen är ett medlemsägt bostadsföretag som utvecklar bostadsrätter och hyresrätter i hela landet för olika åldrar. Riksbyggens seniorbostäder för personer som är 55-plus heter Bonum.

– Jag tycker att vi har god kunskap om hur vi utformar bostäder så att de är tillgängliga, välplanerade och med närhet till service och kommunikationer. Vi hoppas att studien ska ge svar på vilka andra värden som efterfrågas. Det blir intressant att se om deltagarna vill ha fler möjligheter till social samvaro, tillgång till gym eller en boulebana. För oss är det viktigt att erbjuda bostäder som ger ett aktivt liv för en ny fas i livet, säger Anders Ihse, affärsutvecklare på Riksbyggen.

Det allmännyttiga bostadsbolaget Karlshamsbostäder i Karlshamn i Blekinge har traditionella hyresrätter, marklägenheter och senior- och trygghetsbostäder som riktar sig till äldre personer.

– Vi känner våra hyresgäster ganska väl. Det ska bli spännande att följa studien och se vad personer som inte bor hos oss tänker kring sitt eget åldrande och vad man behöver i sin nya bostad, säger Elisabeth Bååth, marknadschef för Karlshamnsbostäder.

Möjlighet att påverka

Elisabeth Bååth tror att resultaten kan bli viktiga i arbetet med att utveckla bostäder som passar äldre. En del saker är lättare att lösa, som bostadsanpassningar och fler sociala aktiviteter. Andra saker kan vara svårare att påverka, som tillgången till samhällsservice i närheten av bostaden.

– Vi är öppna för att erbjuda andra tjänster som vi inte har i dag. Under pandemin har vi erbjudit oss att handla mat åt äldre och det är möjligt att vi behöver erbjuda mer sådan service i framtiden, säger Elisabeth Bååth.

Deltagarna kommer att besvara webbenkäter och ett urval blir kontaktade för uppföljande intervjuer på telefon. Frågorna kommer att handla om bostaden, hälsa och möjligheten till ett aktivt åldrande. Kunskapen kan användas för att utveckla en bostadspolitik som hjälper äldre människor att åldras på ett hälsosamt sätt i sin bostad.

– Genom att engagera sig i studien kan man vara med och påverka. Det är ett sätt att göra sin röst hörd, säger Anders Ihse på Riksbyggen.

Läs mer om CASE- case.lu.se

Fakta om studien

Enkät- och intervjustudien är en del av forskningsprojektet Reloc-age som ska ge ny kunskap om vad bostaden har för betydelse för ett aktivt och hälsosamt åldrande. Personer som är 55 år eller äldre och står i bostadskö hos det kommunala bostadsbolaget Karlshamnsbostäder får en inbjudan via brev om att delta. Inbjudan skickas även till ett urval av medlemmar i Riksbyggen förtur. Den första datainsamlingen sker under våren 2021 för att upprepas vid samma tid 2022 och 2023. Målet är att rekrytera minst 3000 deltagare till studien. 

Mer information om forskningsprojektet Reloc-age  på Case hemsida case.lu.se/forskning/relocage

 

Susanne Iwarsson. Foto.

Lunds universitets tematiska samverkansinitiativ Reloc-Age är ett forskningsprojekt som bedrivs inom ramen för Lunds universitets tematiska samverkansinitiativ.
 
Forskningscentrumet Case ansvarar för samverkansinitiativet Sociala rättigheter och boende för den åldrande befolkningen.
De tematiska samverkansinitiativen ska bidra till lösningar på centrala samhällsutmaningar.

Länk till information om de tematiska samverkansinitiativen på Lunds universitet

Länk till information om samverkansinitiativet Sociala rättigheter och boende för den åldrande befolkningen på Case webbplats
 

 

 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.