Ny styrelse för EFL utsedd

Vid dagens möte med fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan utsågs Jesper Falkheimer, Charlotta Johnsson samt Stein Kleppestø till ledamöter i styrelsen för stiftelsen EFL. Som ordförande för EFL:s styrelse föreslås Stein Kleppestø.

– Det känns bra att vi nu har en ny styrelse på plats som kan ta tag i EFL:s fortsatta verksamhet, säger fakultetsstyrelsens ordförande John Abrahamson.

Universitetsledningen för Lunds universitet har sedan arbetet med den strategiska planen tog fart 2016, aviserat att man aktivt vill förstärka uppdragsutbildningsverksamheten. Uppdragsutbildning utgör den del av vidareutbildning som regleras via uppdragsutbildningsförordningen. Uppdragsutbildning ska knyta an till sådan utbildning på grund- och avancerad nivå som lärosätet har examensrätt för och anordnas mot en avgift från annan än fysisk person.

Uppdragsutbildningen kommer framöver att genomföras vid respektive ämnesinstitution vid universitetet. Parallellt med att uppdragsutbildningen förs ut på institutionsnivå förstärks ett marknads- och säljstöd vid sektionen Forskning, Samverkan och Innovation (FSI).

– Idén är att Lunds universitet ska kunna ta tillvara den strategiska möjlighet som ges via uppdragsutbildning i samverkan med näringsliv och offentlig sektor, säger Jesper Falkheimer, professor och sektionschef vid FSI.

Denna förändring påverkar EFL som är en till Ekonomihögskolan anknuten stiftelse.

– Inom just ekonomiområdet finns en lång tradition att arbeta med vidareutbildning och jag ser fram emot att få möjligheten att vidareutveckla de delar av verksamheten som inte utgör uppdragsutbildning, säger Stein Kleppestø.

En fråga som aktualiserats av förändringen är vad som händer med den Executive MBA-utbildning (EMBA) som hittills bedrivits vid EFL.

– Fakultetsstyrelsen har idag givit ett klart besked att man vill se en vidareutvecklad och kvalitetssäkrad EMBA-utbildning som framöver kommer att ge en magisterexamen från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och därmed bli gångbar även internationellt, säger Fredrik Andersson, rektor för Ekonomihögskolan och ledamot i fakultetsstyrelsen. Målsättningen är att denna nya Executive MBA-utbildning ska starta 2019.

Framöver kommer uppdragsutbildning – vilket inkluderar EMBA ­– att genomföras via universitetet. Andra former av vidareutbildning kommer på liknande sätt som tidigare att genomföras via EFL. Från Ekonomihögskolans sida har avsikten hela tiden varit att stärka samarbetet med näringslivet, vilket även inkluderar EFL.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.