Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nya kurser ska sänka tröskeln in på LU

Kvinna gestikulerar.
Kristina Eneroth har koordinerat satsningen Studie­chansen. Foto:Jenny Loftrup

LU har lanserat ett antal nya utbildningar hösten 2020, till stor del med hjälp av statens coronasatsning. Det har gått undan som aldrig förr och under paraplyet Studie­chansen finns både en introduktionstermin, två tema­terminer och många kortare vidare­utbildningar.

– Det är ett sätt för universitet att skapa möjligheter för de som har missgynnats av pandemin och samtidigt sänka tröskeln in, säger Kristina Eneroth, prodekan på Ekonomihögskolan, som koordinerat satsningen.

Både kompetensutveckling och tematerminer

Kurserna riktar sig till de som har varslats eller permitterats och som vill vidareutbilda sig. Även nyutexaminerade studenter och andra unga som inte får jobb på grund av den vikande arbetsmarknaden ska kunna hitta en passande kurs i utbudet.

– Ambitionen är också att vända sig till de gymnasiestudenter som gick ut i våras. De får svårt att ha ett ”gap-year” med jobb och resor. Dessutom har de inte fått chansen att göra högskoleprovet, säger hon.

När pandemin flyttade undervisningen från campus till nätet i mars utbröt febril aktivitet på LU. Ur utbildningsnämnden bröts de dekaner loss som arbetar med utbildning på sina fakulteter. De bildade en arbetsgrupp för att hantera den digitala omställningen. Det är även den grupp som har arbetat för att skapa Studiechansen. Det började med att ett antal sommarkurser fick väldigt många sökande, där exempelvis över tusen personer sökte till 40 platser på ”Omvärldskunskap och ledarskap”*.

– Behovet av det livslånga lärandet ställdes verkligen på sin spets under våren och vi tog fram ett antal vidareutbildningar inom ledarskap, AI och digitalisering och hälsofrågor, säger Kristina Eneroth.

lnför hösten arbetade man även med att skapa längre kurser. Att i högre grad utnyttja bredden av ämnen vid LU och skapa fler tvärvetenskapliga utbildningar är något som diskuterats i flera år. Nu lossnade det.

 Det var fantastiskt att kunna kanalisera den kreativitet som finns i organisationen och det var dessutom en väldigt rolig grupp att arbeta med, säger Kristina Eneroth.

Två tematerminer togs fram: Miljö och hållbarhet och Vård och hälsa i ett globalt perspektiv. Här bidrar lärare från vitt skilda ämnen. Meningen är att tematerminerna ska gå att inlemma som valbara kurser i de flesta kandidatutbildningar. Den nya introduktionsterminen är ett sätt att sänka tröskeln till universitetet.

– Vi hoppas att de som är osäkra på om universitetet är något för dem och som kanske inte heller vet vad de vill läsa ska hitta sin väg in via introduktionsterminen, säger hon.

*På sidan 40 träffar vi Johan Bertlett, som undervisat i kursen ”Omvärldskunskap och ledarskap” om hur dynamiken mellan chefer och medarbetare påverkas i förändringstider som coronapandemin.

Om LUM

Lunds universitets magasin LUM utkom första gången 1968.
Den tryckta tidningen utkommer idag med 6 nummer per år och når samtliga anställda och nästan lika många utanför universitetet.
Jan Olsson är redaktör och Eva Johannesson är ansvarig utgivare. 

Kontakta LUM:s redaktion

LUM in English

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.