Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nya rön om ämnesomsättning och plack kan lyfta hjärt-kärlforskning

Harry Björkbacka
Fr vä: Doktorand Lukas Tomas, försteförfattare tillsammans med forskargruppsledaren Harry Björkbacka. Foto: Björn Martinsson

Ny forskning från Lunds universitet visar att inflammerade, instabila åderförkalkningsplack har en ämnesomsättning som särskiljer dem från stabila plack. Resultaten visar också på likheter mellan ämnesomsättningen i instabila plack och cancerceller. I kommande forskning ska det därför undersökas om cancerläkemedel kan vara intressanta även vid hjärt-kärlsjukdom.

Aterosklerotiska plack (s.k. åderförkalkningsplack) byggs upp över lång tid i kroppens blodkärlsväggar. Brustna plack kan genom proppbildning ge upphov till livshotande sjukdomar som stroke och hjärtinfarkt.  

Nu presenterar forskare från Lunds universitet för första gången resultat som visar att instabila placks metabolism (ämnesomsättning) verkar vara omprogrammerad på samma sätt som i vita blodceller som orsakar inflammation. Resultaten antyder att behandling med läkemedel som motverkar omprogrammering av metabolismen kan vara ett nytt behandlingskoncept för inflammationen i plack som ligger bakom  hjärt-kärlsjukdom.

– Den omprogrammerade ämnesomsättning vi har hittat i farliga plack återfinns även i cancerceller. På samma sätt som ämnesomsättningen i cancerceller är omprogrammerad för att bland annat snabbt kunna spjälka socker, tycks de farliga plackens sockerupptag vara större än hos stabila plack, förklarar Harry Björkbacka, docent i experimentell kardiovaskulär forskning vid Lunds universitet.

Skillnaden i ämnesomsättning mellan instabila och stabila plack tyder på att hjärt-kärlsjukdom på samma sätt som cancerceller kan begränsas genom behandling med läkemedel som angriper ämnesomsättningen. Nästa steg för forskarna bakom studien är bland annat att försöka fastställa detta samband.

Forskningsstudien innehåller även en intressant ansats till förbättrad diagnostik av plack.

– Upptäckten att farliga plack till skillnad från stabila plack har en omprogrammerad metabolism öppnar för nya möjligheter att identifiera de farliga placken. Det sker genom att visualisera upptag av näringsämnen specifika för den omprogrammerade metabolismen med hjälp av en PET-kamera, säger Harry Björkbacka.

I nuläget saknas precisa metoder för att identifiera och effektivt behandla farliga plack som kan leda till hjärt-kärlsjukdom. Plackens storlek och placering kan till viss del upptäckas med hjälp av ultraljudsundersökning. I de fall de bedöms utgöra fara krävs ett ingrepp för införande av stent alternativt avlägsnande av placket.

Harry Björkbacka och hans kolleger planerar i fortsatta studier att undersöka exakt vilka celler i placken som omprogrammerar sin ämnesomsättning. De ska även kartlägga fler detaljer kring hur ämnesomsättningen ser ut i farliga plack.

I studien analyserades plack från 159 patienter vid Skånes Universitetssjukhus (SUS) i Malmö. Placken ingår i en plackbiobank med drygt 900 plack som möjliggör unik forskning på orsakerna till hjärt-kärlsjukdom. Forskningsstudien presenteras i den ansedda tidskriften European Heart Journal.

Studien har finansierats av bl.a. Hjärt-Lungfonden, Vetenskapsrådet (VR), Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse och Skånes universitetssjukhus (SUS).

Björn Martinsson

Publikation i European Heart Journal

Altered metabolism distinguishes high-risk from stable carotid atherosclerotic plaques
Lukas Tomas, Andreas Edsfeldt, Inês G Mollet,   Ljubica Perisic Matic, Cornelia Prehn, Jerzy Adamski, Gabrielle Paulsson-Berne,  Ulf Hedin, Jan Nilsson, Eva Bengtsson, Isabel Gonçalves, Harry Björkbacka.
European Heart Journal, publicerad online 19 mars 2018 https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy124

Kortfakta PET

PET=Position Emission Tomography, en modern medicinsk avbildningsmetod som med hjälp av datorstöd kan återge ämnesupptag i kroppens olika organ och därmed avslöja t.ex. en cancertumör.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.