Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nya ultraljudmetod ger bättre bild av kärlhälsa

Den nya ultraljudsmetoden kan leda till färre operationer av plack i halspulsådern. Foto: Jonas Andersson.
Den nya ultraljudsmetoden kan leda till färre operationer av plack i halspulsådern. Foto: Jonas Andersson.

Forskare vid Lunds universitet har funnit ett nytt och mer träffsäkert sätt att med hjälp av ultraljud skilja på farliga och ofarliga plack i blodkärlen. Det kan underlätta för sjukvården att avgöra risken för stroke och hjärtinfarkt – och betyder att många patienter kan slippa onödiga operationer.

Åderförkalkning är en av de sjukdomar som i stora delar av världen orsakar många fall av för tidig död.

För sex år sedan började en handfull forskare vid Lunds universitet att intressera sig för hur det kan bli lättare att känna igen instabila plack – det vill säga fettinlagringar i blodkärlen som i värsta fall brister och leder till hjärtattack eller stroke.

När Tobias Erlöv, som vid tidpunkten var doktorand i biomedicinsk teknik vid Lunds Tekniska Högskola, upptäckte att det finns en tämligen enkel matematisk beräkning som kan användas för att tolka ultraljudsignalen och därmed lista ut om det rör sig om farligt eller ofarligt plack i halspulsådern, blev forskarna delvis överraskade.

I dagsläget opereras kärl om blodflödet hämmas i alltför hög grad och om placken är för stora. Men om plack är instabilt eller inte kan inte avgöras endast genom att se till flödeshastighet och storlek – viktigare att veta är vilken typ av celler det rör sig om.

Förenklat kan man säga att ofarliga plack består av bindväv och glatt muskulatur. De farliga placken består däremot av fett – lipider – och makrofager. I instabila plack förekommer också blödningar.

– Vi har visat att det finns ett starkt samband mellan förändring i centerfrekvensen och storleken på de reflekterande partiklarna. Ju mer av de farliga ämnena, desto större så kallat centerfrekvensskifte, säger Tobias Erlöv, som idag fortsätter sin forskning vid Institutionen för Biomedicinsk teknik.

Metoden kan bli användbar för att identifiera patienter som löper risk för akuta hjärt- och kärlsjukdomar, men också för att följa upp efter operationer där plack redan har tagits bort.

Framöver kommer ultraljudsundersökningar av halspulsådern leda till att det i vissa fall går att operera tidigare, i andra fall kan operationer helt undvikas.

Hjärt- och kärlsjuka, liksom diabetiker som riskerar dessa sjukdomar, är grupper som kan ha nytta av den nya och träffsäkra metoden.

– Med ultraljud är det möjligt att screena en större population, och det betyder i sin tur att livshotande hjärt- och kärlsjukdomar går att känna igen i ett tidigare stadium, säger Magnus Cinthio, universitetslektor i biomedicinsk teknik och en av de forskare som lett arbetet.

– En annan fördel är att metoden inte är dyr och att den är helt ofarlig för patienter, säger Tobias Erlöv.

Innan innovationen kan fångas upp av ultraljudstillverkare och användas inom vården krävs större utvärderingar. Sådana är redan på gång inom bland annat det europeiska forskningssamarbetet Summit, där 1 500 patienter för närvarande undersöks.

 

Studien kring farligt respektive ofarligt plack

För sex år sedan tog professor Jan Nilsson vid Clinical Research Centre, CRC, initiativet till en studie med sikte på att hitta metoder för att känna igen instabila plackbildningar. Studien är del i ett stort europeiskt forskningssamarbete som kallas Summit (www.imi-summit.eu/).

Projektet är ett samarbete mellan Institutionen för biomedicinsk teknik vid Lunds Tekniska Högskola och Institutionen för kliniska vetenskaper vid CRC – men också med andra kliniker i Storbritannien och Italien.

Plack i halspulsådern innebär risk för stroke

Åderförkalkning är en inflammatorisk sjukdom i artärerna som orsakar en fortlöpande ökning av kärlväggens tjocklek och styvhet. Så småningom kan plack som delvis förhindrar blodflödet bildas. När plack brister kan det orsaka hjärtinfarkt eller stroke. 
Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.