Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt ljus över sambandet mellan cancer hos män och risk för missbildning hos deras barn

Tidigare forskning visar att barn till män som behandlats för cancer har förhöjd risk för medfödda missbildningar. En ny registerstudie från Lunds universitet kastar nytt ljus över ämnet. Studien visar att även barn födda långt före cancerbehandlingen har ökad risk för missbildningar.

Det är tidigare belagt att cancerbehandling med medicinsk strålning och cytostatika (cellgifter) kan påverka fertiliteten hos män. Både strålning och cytostatika kan orsaka dna-mutationer, även i spermiernas dna. Därmed ökar möjligen också risken för medfödda missbildningar för barn födda efter cancerbehandlingen.

Idén till den nu aktuella studien från Lunds universitet bygger på tidigare utförd svensk-dansk forskning. Den indikerade att även pappor som behandlades enbart med kirurgiska ingrepp, till exempel för hudcancer, hade ökad risk att få barn med medfödda missbildningar.

– Vi bestämde oss därför för att undersöka om det kan finnas andra orsaker än strålbehandling och cytostatika till att barnen har en ökad risk för missbildningar, berättar Yahia Al-Jebari, doktorand vid Reproduktionsmedicin, Lunds universitet.

Tillsammans med bland andra professor Aleksander Giwercman vid Lunds universitet har han genomfört en landsomfattande registerstudie. Den inkluderar alla barn födda genom enkelbörd i Sverige 1994-2014 – sammanlagt ungefär två miljoner barn och deras föräldrar. I studien lägger forskarna fram nya fakta om barn till fäder som någon gång i livet diagnosticerats med och behandlats för cancer.

– Studien visar att även bland barn födda före pappans cancerdiagnos finns en ökad risk för medfödda missbildningar. Vi såg en riskökning så långt som 20 år före cancerdiagnosen, berättar Yahia Al-Jebari.

 

bild på Yahia Al-Jebari, doktorand vid Lunds universitet
Yahia Al-Jebari. Foto: Björn Martinsson

Störst var riskökningen, cirka 30 procent, för barn till män som utvecklade cancer kopplad till ögonen och centrala nervsystemet (denna riskökning innebär: barn till pappor som inte har cancer har en missbildningsfrekvens på 3.4%. Barn till pappor med hjärncancer 4.5%, d.v.s. 1.1% högre absolut risk). Därefter följde en nästan lika hög riskökning för barn till män som utvecklar testikelcancer.

Studien påvisar endast ett statistiskt samband, och inte vad som är orsak. Yahia Al-Jebari, har dock ett par teorier om vad den ökade missbildningsrisken skulle kunna bero på:

–Det kan eventuellt röra sig om ett tidigt förstadium till cancersjukdomen som påverkar risken för medfödda missbildningar hos barnen. En annan möjlig förklaring är det finns någon typ av genetisk instabilitet hos pappan som leder till mutationer och därmed både ökar den egna risken att få cancer och risken för missbildningar hos barnen.

Resultat ger ej anledning att undvika föräldraskap

– Risken att få barn med missbildning är trots ökningen mycket låg. Studien ger inte skäl att oroa sig eller att ompröva beslut att skaffa barn. Utifrån den kunskap vi har idag behövs inte några särskilda försiktighetsmått förutom de som redan finns för män som nyligen genomgått behandling för cancer, förklarar Yahia Al-Jebari.

I sina fortsatta doktorandstudier kommer han bland annat att undersöka ett antal mekanismer som kan styra eller bidra till genetisk instabilitet. Resultaten kan på sikt bidra till tidigare cancerupptäckt och ökad kunskap om riskerna för medfödda missbildningar hos barn till föräldrar med förstadium till cancersjukdom.

Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of the National Cancer Institute Cancer Spectrum.

Studien har finansierats av bl.a. Barncancerfonden, Cancerfonden, Allmänna sjukhusets i Malmö stiftelse för bekämpande av cancer samt Region Skåne (genom s.k. ALF-medel).

Björn Martinsson

 

Publikation i Journal of the National Cancer Institute Cancer Spectrum

Risk of congenital malformations in children born prior to paternal cancer
Yahia Al-Jebari, Lars Rylander, Olof Ståhl, M.D och Aleksander Giwercman.
Journal of the National Cancer Institute Cancer Spectrum, publicerad online 26 juni 2018. https://doi.org/10.1093/jncics/pky027

Kontakt

Yahia Al-Jebari, doktorand i molekylärmedicinsk reproduktionsforskning vid Institutionen för translationell medicin vid Lunds universitet, 072-837 24 42, yahia.al-jebari@med.lu.se
Aleksander Giwercman, professor i molekylärmedicinsk reproduktionsforskning vid Institutionen för translationell medicin vid Lunds universitet, 040-39 11 29, 0768-87 02 12, aleksander.giwercman@med.lu.se

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.