Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt samarbete ska främja hållbara innovationer

I slutet av 2019 invigde UNOPS (United Nations Office for Project Services) ett innovationskontor på Ideon i Lund, ett av tre i världen. Nu tecknar UNOPS S3i Innovation centrat ett avtal med Lunds universitet. Med ett tätare samarbete ska fler hållbara innovationer skapas och lättare hitta fram till utvecklingsländer runt om i världen, är tanken.

Via samarbetet med S3i Innovation Centre i Lund ska Lunds universitet lättare få tillgång till FN-systemets expertis och kontaktnät.

– Man kan beskriva det som en matchmaking mellan idéer och behov. S3i Innovation kommer också att kunna bidra med sin expertis i kurser där det är relevant, säger Susanne Norrman, avdelningschef vid Externa relationer.

Avtalet med UNOPS S3i Innovation (”UNOPS Collaborative Partnership Agreement”) skrevs på den 25 mars 2021. 

– Det blir allt tydligare att flera delar av samhället behöver samverka, inte minst vad gäller innovation och hållbarhetsfrågor. Det här samarbetet är ett utmärkt sätt för våra studenter att komma nära aktuella och komplexa problem samtidigt som våra forskare får ännu fler möjligheter att bidra till lösningar, säger Kristina Eneroth, vicerektor med ansvar för samverkan.

– Sammanfattningsvis kan det ses som ett viktigt bidrag till universitetets arbete att nå hållbarhetsmålen.

Samarbetsavtalet går i linje med de globala målen i Agenda 2030 och då i synnerhet mål 17 som betonar vikten av samarbete och globala partnerskap för att kunna lösa de samhällsutmaningar som finns.

UNOPS hemsida

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.