Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Odla GMO i EU? Låt länderna själva bestämma, föreslår experter

Bland de genmodifierade växtsorter som har fått godkänt i EU:s riskbedömning, men ändå inte får odlas, finns bland annat flera majssorter (majsen på bilden är dock ingen GM-gröda). Foto: David Stephansson
Bland de genmodifierade växtsorter som har fått godkänt i EU:s riskbedömning, men ändå inte får odlas, finns bland annat flera majssorter (majsen på bilden är dock ingen GM-gröda). Foto: David Stephansson

Även om EU:s expertmyndighet inom livsmedelssäkerhet, EFSA, klassat genetiskt modifierade grödor som säkra så röstar flera medlemsländer alltid emot ett godkännande, något som blockerar för de länder som kan tänka sig odla dessa grödor. Detta vill en grupp forskare och experter ändra på. Varje land bör självt få avgöra om en GM-gröda som klarat EU:s riskbedömning också ska få odlas i landet, är budskapet i en debattartikel som publiceras idag i tidskriften Nature Biotechnology.

EU har under många år hämmats av ett dåligt fungerande omröstningsförfarande när det gäller godkännande av kommersiell odling av genetiskt modifierade grödor inom EU.

– Flera länder uppvisar regelbundet ett röstningsbeteende som verkar vara politiskt snarare än vetenskapligt motiverat, säger Dennis Eriksson, som är forskare vid SLU:s institution för växtförädling och artikelns huvudförfattare. En annan är Nélida Leiva Eriksson, forskare i biokemi vid LTH.

Dennis Eriksson, Nélida Leiva Eriksson och övriga elva medförfattare från tolv länder presenterar nu en lösning på problemen med omröstningsförfarandet. I sin artikel uppmanar de EU-kommissionen att införa en lagstiftning som gör det möjligt för enskilda EU-länder att individuellt godkänna odling av genetiskt modifierade grödor som har fått godkänt i EU:s riskbedömning. Detta skulle göra det möjligt för länder att dra nytta av nya växtsorter med egenskaper som har stort värde nationellt. Det skulle också minska trycket på EU-kommissionen, då denna inte längre skulle vara tvungen att fatta beslut (eller låta bli att göra det) som strider mot den politiska viljan i flera EU-länder.

För två år sedan infördes en ny lagstiftning som ger enskilda EU-länder rätt att förbjuda odling av genetiskt modifierade grödor trots EU-godkännande. Detta var i sak ett avsteg från det harmoniseringsmål som finns i EU:s GMO-direktiv, i riktning mot ökad bestämmanderätt för nationella parlament. Som konsekvens av detta menar författarna att enskilda länder också bör ha motsvarande rätt att tillåta odling av genetiskt modifierade grödor.

– Riskbedömningsförfarandet bör dock förbli EU-gemensamt, som det är idag, under ledning av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, säger Dennis Eriksson. Det möjliggör en mer omfattande och konsekvent bedömning med större resurser och högkvalificerade, oberoende experter.

– Vårt förslag skulle ge mer förutsägbara villkor för både jordbrukare och marknaden. De länder som så önskar skulle kunna bana väg för sorter med en rad önskvärda egenskaper. Det kan t.ex. handla om sorter som minskar behovet av bekämpningsmedel, om glutenfri spannmål och om sorter som förbättrar matens näringsmässiga och hälsofrämjande egenskaper.

Länk till artikeln: "Why the European Union needs a national GMO opt-in mechanism". Nature Biotechnology

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.