Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ohövlighet på jobbet sprider sig lätt

Eva Torkelson, Kristioffer Holm och Martin Bäckström
Eva Torkelson, Kristioffer Holm och Martin Bäckström. Fotograf: Gunnar MenanderOhövlighet på arbetsplatsen ska tas på största allvar. Det visar tre Lundapsykologer som låtit närmare 6000 personer svara på frågor om det sociala klimatet på arbetsplatsen. Deras studier visar att upplevd ohövlighet är en stark anledning till att man inte trivs på jobbet och att otrevlig jargong sprider sig om man inte gör något åt den.

Med ohövlighet menar man det som går under radarn för vad som otillåtet och som på något sätt bryter mot normen för ömsesidig respekt. Det kan handla om småtaskigheter som att exkludera någon från information och samarbeten eller att ”glömma” bjuda med på gemensamma arrangemang.  Det kan också handla om att ta åt sig äran för andras arbete, sprida rykten, skicka elaka e-postmeddelanden eller inte ge beröm till underordnade.

- Det handlar alltså om ett beteende som inte omfattas av lagstiftning men som kan få stora konsekvenser och utvecklas till ren mobbning om man låter det fortgå, säger Eva Torkelson som leder det av forskningsrådet FORTE finansierade projektet om ohövlighet som social process i organisationer.

Hon berättar att mobbning på arbetsplatser är ett ganska väldokumenterat fenomen medan ohövlighet, som riskerar att eskalera till mobbning, inte är det.

Forskarteamets studier visar att den vanligaste orsaken till att man själv beter sig ohövligt är att man tar efter ett beteende som man har sett hos sina kollegor.

Totalt uppgav tre fjärdedelar av de som svarat på forskarnas enkäter att de minst 1-2 gånger under det gångna året blivit utsatta för ohövlighet.

- Ett viktigt fynd som vi gjort i våra studier är att de som uppträder ohövligt på arbetsplatsen upplever starkare socialt stöd vilket troligen gör dem mindre rädda för negativa reaktioner för sitt beteende från chefer och arbetskamrater, säger Martin Bäckström, professor i psykologi.

Eftersom man ofta tar efter andras beteende så riskerar ohövligheten att bli en ond cirkel som får stora effekter för hela arbetsplatsen. Tidigare forskning pekar på mental ohälsa, minskad arbetstillfredsställelse, medarbetare som presterar sämre eller söker sig därifrån, minskad lojalitet och fler konflikter.

Men hur ska man då göra för att komma åt ett otrevligt beteende som är lite diffust och inte riktigt går att sätta fingret på?

Eva Torkelson tror att medarbetar- och chefsutbildningar är lösningen:

- När folk får upp ögonen för vad ohövlighet verkligen får för konsekvenser så får de ofta sig en tankeställare, säger hon. De flesta vill ju inte medverka till att få en sämre arbetsplats.

 

Övrig info:

Forskningen består av två skilda studier. Den första är gjord inom sektorn Hotell och restaurang och den andra bygger på data inhämtat av SIFO från ett urval som avspeglar den svenska populationen.

Den första studien har publicerats i BioMed Research International http://www.hindawi.com/journals/bmri/2015/920239/  och den andra väntar på publicering


Text: Ulrika Oredsson

 

 

 

 

 

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.