Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Plastforskning för en hållbar framtid visualiseras i mötet med design

Verket illustrerar en av STEPS fem vägar framåt: biobaserade plaster. På bilden syns materialprover av plast gjorda av socker, vanillin och indol samt material av algen agar agar. Designer Kajsa Willner. Foto: Kennet Ruona.
Verket illustrerar en av STEPS fem vägar framåt: biobaserade plaster. På bilden syns materialprover av plast gjorda av socker, vanillin och indol samt material av algen agar agar. Designer Kajsa Willner. Foto: Kennet Ruona.

Ett gigantiskt plastlapptäcke i dova färger, en drömsk skulptur med 28 engångsartiklar ingjutna i plastblock, och materialprover av socker, träd och alger. Utomhusutställningen, Materiality & Aggregation, ett samarbete mellan forskning och design, vill sprida kunskap om plast genom att använda hållbara material, anspela på det drömska och skapa nyfikenhet. Den visas på Form/Design Center i Malmö mellan 9-27 september.

Samhället står idag inför stora hållbarhetsutmaningar kopplade till användningen av plast; vi måste minska vårt beroende av fossila råmaterial, förbättra vår användning av resurser och öka återvinningen och återanvändningen. Samtidigt måste vi förhindra att plast läcker ut och förorenar vår miljö.

Materiality & Aggregation är resultatet av ett samarbete mellan forskningsprogrammet STEPS, Sustainable Plastics and Transition Pathways, som leds från Lunds universitet, designer Kajsa Willner och Form/Design Center. Kajsa Willner fick i uppdrag att konstnärligt tolka STEPS forskning om plast som identifierar fem vägar framåt för att skapa ett mer hållbart plastsystem: minskad användning, ökad återvinning, färre typer, biobaserad plast och biologiskt nedbrytbar plast. Materiality & Aggregation riktar sig först och främst till designers, formgivare och arkitekter, som alla har en viktig roll att spela vad gäller att skapa ett mer hållbart sätt att använda plast.

– Vi ville lyfta fram möjligheterna och komplexiteten med dagens plastsystem, där ensidiga lösningar som återvinning ofta premieras. Samtidigt vill vi skapa samarbeten med yrkesverksamma som kan ha nytta av mer kunskap om plast som material. Att arbeta med Kajsa har varit jättekul. Speciellt givande har det varit att se hur forskningen kan gestaltas genom konst, och på så vis nå fler, säger Fredric Bauer, vid Miljö-och energisystem vid Lunds universitet.

Kajsa Willner berättar:

– Idag är många inom min bransch helt emot att använda plast, som ofta ses som ett negativt material. Bilden är ganska onyanserad. Jag såg detta som en chans att fördjupa mig i ett ämne och lära mig mer. Det handlar också om hur jag vill bedriva min studio - jag vill arbeta med frågor som rör vår samtid.

Lager på lager 

Verken i Materiality & Aggregation särskiljer sig i sin visuella framtoning medvetet från annan plastkonst, som ofta fokuserar på det färgglada eller plast som nedskräpning. Istället har Kajsa Willner valt att tolka forskningen i en mjukare färgskala, som anspelar på det drömska och skapar en nyfikenhet hos betraktaren. Ett exempel är en skulptur som består av 28 block med ingjutna engångsartiklar i plast. Objekten tycks vara infrusna i is. Ett lapptäcke bestående av 117 plastfickor med olika plastgranulat väcker istället frågor kring hur många plasttyper det faktiskt finns. Kajsa har använt biobaserad och återvunnen plast i utställningsarkitekturen, som exempelvis montrar, och i en del verk.

– För mig var det självklart att använda lokala företag och hållbar plast. Inte bara verken, utan också utställningsarkitekturen ska förmedla att det går att arbeta med plast på ett mer hållbart sätt. Den praktiska aspekten är viktig, att visa på möjligheterna med materialet. Det rimmar också väl med STEPS forskning som pekar på lösningar och vägar framåt.

Utställningen är uppbyggd i olika lager för att engagera och möta besökare på olika nivåer. 

– Alla delar ska tala till dig. Det första lagret handlar om att du dras till den visuella uppenbarelsen, att du ser något som intresserar dig. I nästa lager läser du utställningstexten. Vill du gå ännu djupare kanske du reflekterar kring våra frågor om samhällets användning av plast. Som sista steg kan du läsa STEPS forskning via vår QR-kod. Just att det är en utomhusutställning gör att vi har möjlighet att engagera även de som bara går förbi, säger Kajsa Willner.

Alla kan påverka lite grann

– Vi kan alla påverka samhällsutvecklingen lite grann. Och som designers kan vi påverka ännu lite mer. Vi kan ställa krav på företag vad gäller val av material och arbetssätt. Jag hoppas att utställningen kan mana till eftertanke vad gäller vårt sätt att konsumera, och bidra till en mer nyanserad syn på plast, säger Kajsa Willner.

Fredric Bauer reflekterar:

– Som forskare har vi allt att vinna på att gå utanför akademin med vår forskning. Kajsa har visat hur komplexa resonemang kan skalas ner och omformuleras för att engagera på ett både lösningsfokuserat och känslomässigt plan. Ju fler sektorer som har kunskap om plast, desto bättre kan vi samarbeta för att driva förändring, avslutar han.

Materiality & Aggregation öppnar 9 september och visas på Form/Design Center till 27 september

Om utställningen

Designer/Utställningsdesign/Curator: Kajsa Willner.
Grafisk design: Daniel Christensen.

STEPS (Sustainable Plastics and Transition Pathways) är ett forskningsprogram med en vision att utveckla plaster som är baserade på bioråvara och som produceras på ett hållbart sätt i en cirkulär ekonomi. Programmet leds från Lunds universitet och samlar forskare från olika discipliner samt industriparter som representerar hela värdekedjan inom plast, från råvara till färdig produkt. Det finansieras av Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning.

Samarbetspartners/Sponsorer: Tarkett | Rondo | General Plastic Scandinavia AB | HF Industri & Marine | VINK essåplast Group AB

Läs mer om STEPS, steps-mistra.se
Läs mer om Kajsa Willner på hennes hemsida
Läs mer om Form/Design Center på centrets hemsida

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.