Premiär för Lunds universitets filantropiska råd

Lunds universitet filantropiska råd
På bilden (från vänster till höger): Torbjörn von Schantz, Sylvia Schwaag Serger, Kajsa von Geijer, Deniz Yildirim, Pia Siljeklint, Gabriella Hurtig Hedlund, Annika Lundius, Leif Andersson, Rolf Abdon

Onsdagen den 4 september sammanstrålade Lunds universitets nyligen instiftade filantropiska råd för sitt första möte. Rådet har skapats för att stärka arbetet med finansiering av forskning och utveckling från den privata sektorn, det vill säga privata stiftelser, företag, icke vinstdrivande organisationer och enskilda individer.

Rådets ledamöter, varav flera tunga namn kommer från det skånska näringslivet, kommer att bidra med sitt kunnande för att öka universitetets kontakter med privata finansiärer, hjälpa till att vidareutveckla universitetets arbete med donatorvård och fundraising samt själva fungera som ambassadörer för Lunds universitet.

- Lunds universitets ämnesbredd och excellenta forskning ger unika förutsättningar att lösa de stora samhällsutmaningarna inom exempelvis Agenda 2030. För att lyckas fullt ut behöver akademin samverka med näringsliv och industri och det gäller även för att anläggningarna Max IV och ESS ska nå sin fulla potential. Kompetensen i det filantropiska rådet är mycket värdefull för att vidareutveckla denna samverkan, säger rektor Torbjörn von Schantz.

- Våra satsningar inom universitetet skapar nya behov av finansiering och vi ser också ett ökat intresse från omvärlden att bidra till universitetets utveckling. Det vill vi ta tillvara och är därför mycket glada och stolta över att välkomna ledamöterna i filantropiska rådet, säger Pia Siljeklint, chef för avdelningen Donatorrelationer vid Lunds universitet.


Ordförande för det filantropiska rådet är rektor Torbjörn von Schantz. Antalet externa ledamöter kan utökas efter behov och mandatperioden sträcker sig till 2021.

Universitetet har beslutat att i ett första skede utse följande sju personer som ledamöter:

- Rolf Abdon, grundare och tidigare VD Abdon Finax AB

- Leif Andersson, VD Crafoordska stiftelsen

- Kajsa von Geijer, SVP HR Thule Group

- Gabriella Hurtig Hedlund, Stf Regionchef SEB Region Syd

- Annika Lundius, styrelseledamot Industrivärden, styrelseledamot Entreprenörskapsforum, tidigare vice VD Svenskt näringsliv

- Anders Dellson, CEO på Tretton37, tidigare VD för Teknopol och VD för Innovation Skåne (ersätter Deniz Yildirim, ordförande Tretton37, på bild)

- Pia Siljeklint, avdelningschef Donatorrelationer, Lunds universitet

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.