Professor fälls för oredlighet i forskning

Rektor för Lunds universitet fäller en professor som felaktigt har uppgett författarskap i sju publikationer.

Anmälan inkom i april 2017 från dekanen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Fakultetsledningen misstänkte att professorn felaktigt uppgett författarskap, medförfattarskap eller medredaktörskap i sju publikationer.

Nämnden för utredning av oredlighet i forskning vid Lunds universitet har utrett ärendet och en sakkunnig har bistått nämnden i utredningen.
Nämnden kan konstatera att professorn uppgett felaktiga uppgifter angående sin egen insats i sju publikationer i universitetets databas för forskningsinformation. Professorn har därefter fortsatt att använda några av de felaktiga uppgifterna i fyra årsredovisningar till institutionen samt i fyra projektansökningar till Vetenskapsrådet. Sammanlagt har professorn vid åtta tillfällen oberättigat hävdat författarskap, medförfattarskap eller medredaktörskap i de sju publikationer som anmälan omfattar.

Professorn har korrigerat de felaktiga uppgifterna i universitetets databas efter att felaktigheterna uppmärksammats. Detta upphäver dock inte de brister som uppdagats.
Rektor finner att professorn genom grov oaktsamhet oberättigat hävdat författarskap i sju publikationer. Därmed har professorn gjort sig skyldig till oredlighet i forskning så som det definieras i Lunds universitets Föreskrifter om handläggning av ärenden om misstänkt oredlighet i forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete vid Lunds universitet.

Ärendet lämnas nu över till Samhällsvetenskapliga fakulteten för vidare hantering.

Kontakter:
Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet, 046-222 70 01, torbjorn [dot] von [dot] schantz [at] rektor [dot] lu [dot] se
Ann-Katrin Bäcklund, dekan Samhällsvetenskapliga fakulteten, 070-221 51 00,
ann-katrin [dot] backlund [at] keg [dot] lu [dot] se
Göran Sandberg, ordförande i Nämnden för utredning av oredlighet i forskning, 070- 822 81 46
goran [dot] sandberg [at] construction [dot] lth [dot] se

Handlingar gällande ärendet:
Forskningshandläggare Magnus Gudmundsson, 046-222 16 81, magnus [dot] gudmundsson [at] fs [dot] lu [dot] se

 

 

Kontakt

Kontakter:
Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet, 046-222 70 01, torbjorn.von_schantz@rektor.lu.se
Ann-Katrin Bäcklund, dekan Samhällsvetenskapliga fakulteten, 070-221 51 00,
ann-katrin.backlund@keg.lu.se
Göran Sandberg, ordförande i Nämnden för utredning av oredlighet i forskning, 070- 822 81 46
goran.sandberg@construction.lth.se

Handlingar gällande ärendet:
Forskningshandläggare Magnus Gudmundsson, 046-222 16 81, magnus.gudmundsson@fs.lu.se

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.