Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Professor fälls för vetenskaplig oredlighet

Rektor för Lunds universitet har konstaterat att en professor verksam vid Humanistiska och teologiska fakulteterna har bedrivit forskning på ett vetenskapligt oredligt sätt. Professorn har använt och analyserat material som han inte har haft rätt att använda.

Det är Nämnden för utredning av vetenskaplig oredlighet vid Lunds universitet som låtit göra en fullständig utredning av ärendet. Anmälan inkom i februari 2016. Tre internationella sakkunniga har bistått nämnden i utredningen.
Nämndens utredning visar att professorn har haft för avsikt att publicera två artiklar tillsammans med en forskare på kontinenten. Artiklarna sändes in för bedömning till en internationell tidskrift hösten 2015.

De bygger på datamaterial och analysmetoder som tagits fram inom en internationell forskningsgrupp. Professorn har använt såväl datamaterial som analysalgoritmer utan att ha rättigheter till detta. Utredningen visar också att professorn analyserat datamaterialet i strid mot de metoder som gruppen förespråkar.

Professorn har, enligt nämnden, arbetat ”i strid med sedvana och praxis samt ingångna överenskommelser, och därför obehörigt använt sig av information som vilade på förtroende och som därmed ger vilseledande information om professorns och övrigas insatser i forskningen. Härigenom har professorn underlåtit att säkerställa att resultat inhämtats, sammanställts och rapporterats enligt de värderingar som forskarsamhället omfattar.”

Rektor har nu konstaterat att professorn genom sitt agerande gjort sig skyldig till vetenskaplig oredlighet i forskning såsom detta definieras i Lunds universitets föreskrifter.
Ärendet är det första som lett till fällande efter att Nämnden för utredning av vetenskaplig oredlighet inrättades vid Lunds universitet 2010. Ärendet lämnas nu över till Humanistiska och teologiska fakulteterna för vidare hantering.
 

 

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.